Oprettet: 12-11-2012

B-streptokokker

B-streptokok infektion hos kvæg er en infektion i mælkekirtlen (yverbetændelse, mastitis), der oftest er mild og uden synlige kirtelforandringer.

B-streptokok-infektionen forbliver oftest i yveret og er derfor årsag til dårlig mælkekvalitet og bakterier i mælken. Bakterierne dræbes ved normal pasteurisering af mælk. Infektionen blev før i tiden kaldt smitsom yverbetændelse. Bakterierne kan spredes til andre køer ved malkearbejdet, og en målrettet indsats med generel høj hygiejne og smitteforebyggelse har reduceret forekomsten i Danmark til omkring 5%.

Visse typer af B-streptokokker giver især hos nyfødte børn voldsom blodforgiftning. 20-40 % af raske mennesker bærer disse bakterier i hals, urinveje eller tarm, og det menes ikke at stammerne fra malkekvæg er ansvarlige for denne udbredelse.

Udbredelsen af B-streptokok infektioner i malkekvæg følges løbende.

Der udtages hvert år prøver af leverandørmælk fra samtlige malkekvægsbesætninger for at overvåge udbredelsen. Landmænd og dyrlæger rådgives løbende med henblik på at sanere infektionen fra de ramte malkebesætninger.

 

Sidst bekræftet: 12-11-2012 Oprettet: 12-11-2012 Revideret: 12-11-2012

Forfatter

Kvæg
Chefkonsulent

Michael Farre

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Sådan undgår du forvirring om statustal for B-streptokokker
Man skal have styr på tre tal, før man kaster sig ud i at tale om status på B-streptokokker.
06.09.19
Ændret procedure for besætninger med b-streptokokker
Der arbejdes i øjeblikket på nye procedurer for, hvordan besætninger med b-streptokokker bedst hånd-teres. Der er dog aller...
21.08.18
Anbefalinger til managementrutiner i senlaktation og ved afgoldning
Optimalt management omkring goldning er afgørende for at give koen det bedst mulige udgangspunkt for den nye laktation. Her...
19.01.18
SOP - identifikation af bakterier
On-farm dyrkning
13.10.16