Feedback Form

  

Oprettet: 12-11-2012

B-streptokokker

B-streptokok infektion hos kvæg er en infektion i mælkekirtlen (yverbetændelse, mastitis), der oftest er mild og uden synlige kirtelforandringer.

B-streptokok-infektionen forbliver oftest i yveret og er derfor årsag til dårlig mælkekvalitet og bakterier i mælken. Bakterierne dræbes ved normal pasteurisering af mælk. Infektionen blev før i tiden kaldt smitsom yverbetændelse. Bakterierne kan spredes til andre køer ved malkearbejdet, og en målrettet indsats med generel høj hygiejne og smitteforebyggelse har reduceret forekomsten i Danmark til omkring 5%.

Visse typer af B-streptokokker giver især hos nyfødte børn voldsom blodforgiftning. 20-40 % af raske mennesker bærer disse bakterier i hals, urinveje eller tarm, og det menes ikke at stammerne fra malkekvæg er ansvarlige for denne udbredelse.

Udbredelsen af B-streptokok infektioner i malkekvæg følges løbende.

Der udtages hvert år prøver af leverandørmælk fra samtlige malkekvægsbesætninger for at overvåge udbredelsen. Landmænd og dyrlæger rådgives løbende med henblik på at sanere infektionen fra de ramte malkebesætninger.

 

Sidst bekræftet: 12-11-2012 Oprettet: 12-11-2012 Revideret: 12-11-2012

Forfatter

Kvæg
Chefkonsulent

Michael Farre

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Af samme forfatter

Vidoer om malkeprocedurer og gode rutiner
Vidoer som beskriver gode rutiner med malkeklude og gode procedurer i malkestalden
01.02.19
Nye krav til to besætningsdiagnoser
Fra marts 2019 er der indført begrænsning på hvilken medicin, der er tilladt for besætningsdiagnoserne Intern Pattelukning ...
11.01.19
Ændret procedure for besætninger med b-streptokokker
Der arbejdes i øjeblikket på nye procedurer for, hvordan besætninger med b-streptokokker bedst hånd-teres. Der er dog aller...
21.08.18
Anbefalinger til managementrutiner i senlaktation og ved afgoldning
Optimalt management omkring goldning er afgørende for at give koen det bedst mulige udgangspunkt for den nye laktation. Her...
19.01.18