Oprettet: 01-06-2018

Mangel på hænder slår køerne ihjel

Fire ledelsesmæssige faktorer er afgørende, hvis du vil sænke dødeligheden på bedriften. Den væsentligste er, at I er folk nok.


Hvis man ikke er folk nok får man ikke taget hånd om tingene i tide, og så dør køerne, mener Søren Knudsen, kvægbrugskonsulent i Syddansk Kvæg

Som leder af en kvægbedrift er du nøglepersonen, der skal få forandringer ført ud i livet. Og skal dødelighedskurven knækkes, skal du, ifølge kvægbrugskonsulent Søren Knudsen, Syddansk Kvæg, først og fremmest sikre dig, at bemandingen er på plads til at skabe de forandringer, der skal til.

Han peger på fire konkrete forhold, der efter hans mening skal være styr på, før det for alvor giver mening at tage fat i de faglige områder:

Timer nok til rådighed

”Det er mangel på hænder, der slår køerne ihjel.”

Sådan lyder buddet fra Søren Knudsen, hvis han skal forklare, hvorfor kodødeligheden på landsplan ikke for alvor falder, selv om det har været fokusområde i årevis. Og de negative konsekvenser af for lav bemanding står nærmest i kø:

”Man opdager ikke tingene i tide, man får ikke taget hånd om det, man bør, man har ikke overskud til at ændre de dårlige vaner og man afliver måske hurtigere i stedet for at bruge tid på at behandle. Det er, hvad jer ser rundt omkring – man kan simpelthen ikke ændre noget, hvis man ikke har hænder nok til at være på forkant,” lyder det fra Søren Knudsen.

De rette folk

“De som passer og holder opsyn med køerne, skal også interessere sig for køer. Det nytter ikke noget, at den som passer køer står og drømmer om at køre rundt på marken,” lyder det fra Søren Knudsen.

De rette kompetencer

Det er vigtigt, at der er en ansvarlig, som kan træffe de rette beslutninger om, hvilke tiltag og behandlinger, som skal sættes i værk.

Orientering af alle

”Kun hvis alle ved, at kodødeligheden skal ned, får man den daglige drøftelse, som er så afgørende for, at man virkelig rykker noget. Og alle afløser jo i kostalden fra tid til anden,” påpeger Søren og lister tre forhold op, som alle bør kende:

  • Hvad den aktuelle dødelighed er
  • Hvad bedriftens mål er
  • Hvordan man har tænkt sig at nå det.

Relaterede links:

 

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 11, 2018.

Sidst bekræftet: 01-06-2018 Oprettet: 01-06-2018 Revideret: 01-06-2018

Forfatter

HusdyrInnovation
Kommunikationskonsulent

Lone Sylvest Søgaard

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 6 - 2020
Beskyt din bedrift mod coronavirus; Det skal du overveje, før du gødsker kløvergræs til slet; Det kan blive dyrt at spare p...
20.03.20
Muligheder for digital efteruddannelse
Er du rådgiver med tid til overs pga. aflyste landmandsbesøg? Så er det måske nu, du skal orientere dig i SEGES’ univers fo...
16.03.20
Det står sløjt til med kalvens immunforsvar
I hele 77 pct. af besætningerne i en dansk undersøgelse fra 2019 havde kalvene et lavere indhold af immunglobuliner i blo...
06.03.20
Kvægkongres: Ko og kalv sammen giver glæde og udfordringer
Det er ikke nemt at have ko og kalv sammen, og det koster på bundlinjen. Men det gør Gert Lassen glad, og så håber han på h...
06.03.20
Kvægkongres: Smittebeskyttelse - Træk forværket tilbage og køb en ekstra vandkop
Bygningskonsulent Robert Pedersen gav en række konkrete tips i indlægget Smittebeskyttelse i nye og eksisterende stalde.
06.03.20