Oprettet: 24-08-2018

Syge kalve kan måske klares med en Panodil

Hvis den syge kalv opdages, før den bliver alt for sløj, kan den måske kureres med det Panodil-lignende stof NSAID. På den måde kan der kan spares på mængden af antibiotika til kalvene.

”Stik den en Panodil og se, om det ikke går over.”

Sådan skal vi måske blive bedre til at sige om kalvene. For meget tyder på, at hvis vi bliver bedre til at opdage den syge kalv allerede, når ørerne hænger lidt eller øjnene løber, kan kalvene, nøjagtig som vi mennesker, komme ovenpå igen med et mildt præparat, der er det samme, som vi kender fra Panodil.

Dyrlæge Nynne Capion, Københavns Universitet, har tidligere erfaret, at helt op til 75 pct. af kalvene ikke får brug for antibiotika, hvis de behandles tidligt nok med det Panodil-lignende præparat kaldet NSAID (NonSteroidal Anti-Inflammatory Drugs).

Hun forklarer, at effekten ses, fordi lungebetændelse hos kalve ofte begynder med en virus og efter nogle dage, hvor luftvejene er blevet svækket, vil bakterier begynde at bidrage til infektionen.

Virus kan ikke behandles med antibiotika, men hvis man hjælper kalven til selv at bekæmpe virusinfektionen, så bakterierne ikke får mulighed for at angribe luftvejene, er det sandsynligt, at antibiotikabehandling slet ikke bliver nødvendig.

Undersøger om NSAID virker på kalve i praksis

Nynne Capions erfaringer med NSAID stammer udelukkende fra kalve opstaldet under kontrollerede forhold, og hun mangler dokumentation for, at metoden virker i praksis.

Derfor står hun nu i spidsen for en større indsats, hvor metoden skal afprøves på op mod 80-100 kalve i danske slagtekalvebesætninger.

”Hvis vi kan vise, at tidlig diagnostik og behandling med NSAID kan virke ude i en besætning, vil det betyde, at kalvene ikke når at blive lige så syge, og at der ikke skal bruges samme mængder antibiotika. Dermed vil de fleste kalve kunne opnå komplet restitution,” fortæller hun.

Afprøvningen går i gang i løbet af efteråret, og resultaterne forventes klar i efteråret 2019.          

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 15, 2018.

 

Sidst bekræftet: 24-08-2018 Oprettet: 24-08-2018 Revideret: 24-08-2018

Forfatter

HusdyrInnovation
Kommunikationskonsulent

Lone Sylvest Søgaard

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 6 - 2020
Beskyt din bedrift mod coronavirus; Det skal du overveje, før du gødsker kløvergræs til slet; Det kan blive dyrt at spare p...
20.03.20
Muligheder for digital efteruddannelse
Er du rådgiver med tid til overs pga. aflyste landmandsbesøg? Så er det måske nu, du skal orientere dig i SEGES’ univers fo...
16.03.20
Det står sløjt til med kalvens immunforsvar
I hele 77 pct. af besætningerne i en dansk undersøgelse fra 2019 havde kalvene et lavere indhold af immunglobuliner i blo...
06.03.20
Kvægkongres: Ko og kalv sammen giver glæde og udfordringer
Det er ikke nemt at have ko og kalv sammen, og det koster på bundlinjen. Men det gør Gert Lassen glad, og så håber han på h...
06.03.20
Kvægkongres: Smittebeskyttelse - Træk forværket tilbage og køb en ekstra vandkop
Bygningskonsulent Robert Pedersen gav en række konkrete tips i indlægget Smittebeskyttelse i nye og eksisterende stalde.
06.03.20