1862

Oprettet: 25-08-2014

Valg af harvedybde ved pløjefri etablering

Valg af harvedybde bør foretages ud fra en vurdering af jorden i den enkelte mark. Artiklen beskriver metoder til vurdering af behovet samt generelle anbefalinger.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 11-08-2015 Oprettet: 25-08-2014 Revideret: 25-08-2014

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Markteknik

Henning Sjørslev Lyngvig

Afgrøder & Produktion


Janne Aalborg Nielsen

Af samme forfatter

Sådan tørrer du kornet
Travlhed i høst kan betyde, at man nemmere begår fejl med hensyn til korntørring og opbevaring. Derfor er det vigtigt at ko...
25.03.20
Etableringsplan for våd lerjord
Vinterpløjning har mange steder ikke været muligt. En god etablering kræver tålmodighed og/eller etablering med mindre jord...
23.03.20
Kommuneliste om vægtdispensation for gyllevogne
Trafikstyrelsens vægtdispensation for gyllevogne kan anvendes igen i år, men kun hvis den enkelte kommune giver tilladelse.
16.03.20
EU-typegodkendelse af alle påhængskøretøjer udskudt til 2022
Ved et møde mellem Færdselsstyrelsen og landbrugsbranchen / maskinleverandørerne blev det præciseret at alle påhængskøretøj...
06.03.20
Samson møde om typegodkendelse af påhængskøretøjer
Færdselsstyrelsens udmelding om at nye EU-regler skal implementeres 1. september 2020 skaber problemer for maskinfabrikante...
27.01.20
Dette projekt medfinansieres af ”Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, (GUDP) under Fødevareministeriet.