Oprettet: 12-07-2019

Betydning af trækkraftbehov, off-set styring og gentagne kørsler i forhold til pakningsskader af jorden

Gengivelse af hovedresultater i poster ved EGU General Assembly 2019 af Loraine ten Damme.

  • Forskudt kørsel (off-set styring/dogwalk) øger trækkraftbehovet.
  • Pakningen af overjorden er størst efter trækkende hjul med højt trækkraftbehov.
  • Der skal mere end tre overkørsler med tungere ikke-trækkende hjul for at opnå samme pakning.

I 2018 blev der på Foulum gennemført forsøg med måling af trækkraftbehov og pakningsskade af jord ved forskudt kørsel (offset), hvor hver sæt hjul på kornvogn giver en enkelt overkørsel, sammenlignet med traditionel kørsel hjul efter hjul. Forsøget blev gennemført ved markkapacitet.

Se posteren ”The effects of traction and repeated wheeling to the protection of soil structure against compaction”.

1. Introduktion

På trods af årtiers forskning er jordkomprimering stadig et voksende problem. Udviklingen i den nyeste forskning viser, at trækkraft, frem for antallet af hjul der passerer i samme spor, er betydende for risikoen for- og graden af deformation af jordstrukturen.

2. Mål

At undersøge effekten af at aktivere offset-styring på trækkraften (ved trækkraftmålinger) og konsekvenserne heraf på belastning i jorden (til 40 cm dybde) og på sammenpresningen af jordens poresystem (i overjorden/15 cm dybde) sammenlignet med effekten af gentagne overkørsler.

3. Hypoteser

  1. For en given hastighed og belastning er trækkræftbehovet større ved offset-styringskonfiguration end med standardkørsel med vogn, hjul efter hjul.
  2. For en given hastighed og styringskonfiguration øges trækkræftbehovet ved stigende hjullast.
  3. For en given hastighed falder den nedadgående trykforplantning, mens den vandrette trykforplantning øges ved stigende trækkraftbehov.
  4. Jordpakning skyldes primært trækkraft, ikke antallet af overkørsler.

4. Forsøgsdesign

Traktor og vogn havde følgende aksellast og dæktryk ved hhv. lav (L) og tung (H) last:

Forsøgsbehandlinger:

Beh.navn
Forsøgsbehandling
2+2 L1
Standard kørsel, lav last, en overkørsel
2+2 H1
Standard kørsel, tung last, en overkørsel
2+0 L1
Off-set styring på traktor, lav last, en overkørsel
2+0 H1
Off-set styring på traktor, tung last, en overkørsel
0+1 H1
Off-set styring på vogn, tung last, en overkørsel
0+1 H2
Off-set styring på vogn, tung last, to overkørsler
0+1 H3
Off-set styring på vogn, tung last, tre overkørsler
0+1 H6
Off-set styring på vogn, tung last, 6 overkørsler
Reference
Ingen kørsel

 

5. Resultater

Hypotese 1 og 2:

kN

%

Figur 1. Trækkraftbehov (kN) ved Standard og forskudt kørsel (Off-set) som funktion af hældningen på marken (%-vis hældning under vogn).

1: Trækkaftbehovet er højere med forskudt kørsel sammenlignet med standardkonfigurationen med lav vægt på anhængeren (+ 20%).

2: Trækkaftbehovet er højest med høj vægt på anhængeren (+ 50% i standard konfiguration og + 35% med en offset-styringskonfiguration).

Hypotese 3:

Figur 2. Gennemsnitlig vertikal og horisontal stress i 0,4 m dybde efter kørsel med traktor og standard vogn med hhv. lille og tungt læs (lyse kolonner)

3. (Delvist) Der er ingen effekt af øget trækkraftbehov på målinger af vertikal og horisontal stress i ca. 0,4 m dybde i midten af hjulsporet. Begge belastninger er relateret til akseltryk for både trækkende og ikke-trækkende hjul.

Hypotese 4:

Figur 3. Jordvolumen (BD) efter forskellig kørselskonfiguration, last og antal overkørsler. Forskellige bogstaver viser signifikante forskelle (P<0,05)

4. Kørsel med trækkende hjul giver mere jordpakning end kørsel med ikke-trækkende hjul (2+0H1 og 0+1H2): Pakningseffekterne i 0,15 m dybde var størst med offset-styring og høj vægt på anhængeren. Mere end tre overkørsler med ikke-trækkende hjul var nødvendig for at nærme sig tilsvarende skader for massefylde, porøsitet og luftgennemtrængelighed.

Sidst bekræftet: 12-07-2019 Oprettet: 12-07-2019 Revideret: 12-07-2019

 Ikke-navngivet

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent

Annette Vibeke Vestergaard

Gødning/Miljø


Af samme forfatter

Etableringsplan for våd lerjord
Vinterpløjning har mange steder ikke været muligt. En god etablering kræver tålmodighed og/eller etablering med mindre jord...
23.03.20
Ny pjece om conservation agriculture i praksis
I pjecen fortæller danske landmænd om deres praktiske erfaringer med conservation agriculture. Få inspiration og gode råd t...
27.01.20
Tilpas bearbejdningsintensiteten til den aktuelle jordstruktur:
Rotorharvning med kørehastighed på 6,3 km/t og 450 omdrejninger/min på PTO’en gav bedst såbed og laveste energiinput på ler...
02.12.19
Kom til Jordbundens dag 2019
Vigtigheden af at bevare en sund, levende og frugtbar landbrugsjord, der både gavner landmænd og samfund, markeres hvert år...
19.11.19
Dosering af glyphosat før såning i pløjefri systemer skal tilpasses ukrudtets art og størrelse
Store tuer af græsukrudt og etableret tokimbladet ukrudt kræver højere dosis af glyphosat før opharvning til såbed i pløjef...
03.09.19

Læs også