Feedback Form

  

Oprettet: 12-07-2019

Betydning af trækkraftbehov, off-set styring og gentagne kørsler i forhold til pakningsskader af jorden

Gengivelse af hovedresultater i poster ved EGU General Assembly 2019 af Loraine ten Damme.

  • Forskudt kørsel (off-set styring/dogwalk) øger trækkraftbehovet.
  • Pakningen af overjorden er størst efter trækkende hjul med højt trækkraftbehov.
  • Der skal mere end tre overkørsler med tungere ikke-trækkende hjul for at opnå samme pakning.

I 2018 blev der på Foulum gennemført forsøg med måling af trækkraftbehov og pakningsskade af jord ved forskudt kørsel (offset), hvor hver sæt hjul på kornvogn giver en enkelt overkørsel, sammenlignet med traditionel kørsel hjul efter hjul. Forsøget blev gennemført ved markkapacitet.

Se posteren ”The effects of traction and repeated wheeling to the protection of soil structure against compaction”.

1. Introduktion

På trods af årtiers forskning er jordkomprimering stadig et voksende problem. Udviklingen i den nyeste forskning viser, at trækkraft, frem for antallet af hjul der passerer i samme spor, er betydende for risikoen for- og graden af deformation af jordstrukturen.

2. Mål

At undersøge effekten af at aktivere offset-styring på trækkraften (ved trækkraftmålinger) og konsekvenserne heraf på belastning i jorden (til 40 cm dybde) og på sammenpresningen af jordens poresystem (i overjorden/15 cm dybde) sammenlignet med effekten af gentagne overkørsler.

3. Hypoteser

  1. For en given hastighed og belastning er trækkræftbehovet større ved offset-styringskonfiguration end med standardkørsel med vogn, hjul efter hjul.
  2. For en given hastighed og styringskonfiguration øges trækkræftbehovet ved stigende hjullast.
  3. For en given hastighed falder den nedadgående trykforplantning, mens den vandrette trykforplantning øges ved stigende trækkraftbehov.
  4. Jordpakning skyldes primært trækkraft, ikke antallet af overkørsler.

4. Forsøgsdesign

Traktor og vogn havde følgende aksellast og dæktryk ved hhv. lav (L) og tung (H) last:

Forsøgsbehandlinger:

Beh.navn
Forsøgsbehandling
2+2 L1
Standard kørsel, lav last, en overkørsel
2+2 H1
Standard kørsel, tung last, en overkørsel
2+0 L1
Off-set styring på traktor, lav last, en overkørsel
2+0 H1
Off-set styring på traktor, tung last, en overkørsel
0+1 H1
Off-set styring på vogn, tung last, en overkørsel
0+1 H2
Off-set styring på vogn, tung last, to overkørsler
0+1 H3
Off-set styring på vogn, tung last, tre overkørsler
0+1 H6
Off-set styring på vogn, tung last, 6 overkørsler
Reference
Ingen kørsel

 

5. Resultater

Hypotese 1 og 2:

kN

%

Figur 1. Trækkraftbehov (kN) ved Standard og forskudt kørsel (Off-set) som funktion af hældningen på marken (%-vis hældning under vogn).

1: Trækkaftbehovet er højere med forskudt kørsel sammenlignet med standardkonfigurationen med lav vægt på anhængeren (+ 20%).

2: Trækkaftbehovet er højest med høj vægt på anhængeren (+ 50% i standard konfiguration og + 35% med en offset-styringskonfiguration).

Hypotese 3:

Figur 2. Gennemsnitlig vertikal og horisontal stress i 0,4 m dybde efter kørsel med traktor og standard vogn med hhv. lille og tungt læs (lyse kolonner)

3. (Delvist) Der er ingen effekt af øget trækkraftbehov på målinger af vertikal og horisontal stress i ca. 0,4 m dybde i midten af hjulsporet. Begge belastninger er relateret til akseltryk for både trækkende og ikke-trækkende hjul.

Hypotese 4:

Figur 3. Jordvolumen (BD) efter forskellig kørselskonfiguration, last og antal overkørsler. Forskellige bogstaver viser signifikante forskelle (P<0,05)

4. Kørsel med trækkende hjul giver mere jordpakning end kørsel med ikke-trækkende hjul (2+0H1 og 0+1H2): Pakningseffekterne i 0,15 m dybde var størst med offset-styring og høj vægt på anhængeren. Mere end tre overkørsler med ikke-trækkende hjul var nødvendig for at nærme sig tilsvarende skader for massefylde, porøsitet og luftgennemtrængelighed.

Sidst bekræftet: 12-07-2019 Oprettet: 12-07-2019 Revideret: 12-07-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent

Annette Vibeke Vestergaard

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Beregn udviklingen i jordens humusindhold med PlantePro-Kulstofberegner
Der er udviklet et program, som ud fra få dyrkningsoplysninger beregner, hvordan markens humusindhold udvikler sig
09.07.19
Vurdering af jordens frugtbarhed
Læs, om de forskellige elementer, som beskriver jordens frugtbarhed og de metoder, som kan bruges til at analysere eller vu...
02.07.19
Forbedring af jordens frugtbarhed
Læs hvilke tiltag som kan forbedre jordens dyrkningsegenskaber. Blandt andet omtales effekten af kulstofindhold, jordbearbe...
02.07.19
Godt tidspunkt at tjekke jordens sundhedstilstand
Brug de nye faktaark med tilhørende videoer, hvor du trin for trin tjekker jorden og nærmer dig en diagnose. Netop nu har j...
02.04.19
Metabarcoding af jordbundsfaunaen i de pløjefri dyrkningssystemer i Aulum og Jerslev
Studie af de langvarige landsforsøg med pløjefri dyrkning viser, at de store anektiske regnorme trives bedst i det pløjefri...
08.02.19

Læs også