Oprettet: 27-01-2020

Ny pjece om conservation agriculture i praksis

I pjecen fortæller danske landmænd om deres praktiske erfaringer med conservation agriculture. Få inspiration og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang med CA.

SEGES har samlet praktiske erfaringer om overgangen til conservation agriculture (CA) under danske forhold. Conservation agriculture er en dyrkningsmetode, hvor landmændene praktiserer:

  • ingen eller minimal jordbearbejdning og kun direkte såning
  • jorden er dækket af planter eller afgrøderester hele året rundt
  • og et varieret sædskifte.


I Danmark udgør dyrkningssystemet under 2 pct. af landbrugsarealet, men tendensen er, at arealet med CA er hastigt stigende, og at flere danske landmænd tager dyrkningsprincippet til sig.

I pjecen fortæller 13 landmænd om, hvad der fik dem i gang med dyrkningssystemet, hvilke fejl de har lavet undervejs, opnåede fordele og hvilken betydning CA har haft for deres bedrift.

Se pjecen her.

 

 

Sidst bekræftet: 27-01-2020 Oprettet: 27-01-2020 Revideret: 27-01-2020

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent

Annette Vibeke Vestergaard

Gødning/Miljø


Konsulent dræning og afvanding

Stinna Susgaard Filsø

Gødning/Miljø


Af samme forfatter

Etableringsplan for våd lerjord
Vinterpløjning har mange steder ikke været muligt. En god etablering kræver tålmodighed og/eller etablering med mindre jord...
23.03.20
Hvordan digitaliserer jeg mine dræn
Digitaliser dine drænkort og gem dem i dit markstyringsprogram. Så har du alle markens drændata samlet et sted. Med mobilen...
18.12.19
Udtagning af lavbundsjord – status efter 5 år med Lavbundsordningen
En gennemgang af 81 lavbundsprojekter viser, at kun 13 lavbundsprojekter er egnet til realisering. SEGES har undersøgt hvil...
17.12.19
Tilpas bearbejdningsintensiteten til den aktuelle jordstruktur:
Rotorharvning med kørehastighed på 6,3 km/t og 450 omdrejninger/min på PTO’en gav bedst såbed og laveste energiinput på ler...
02.12.19
Kom til Jordbundens dag 2019
Vigtigheden af at bevare en sund, levende og frugtbar landbrugsjord, der både gavner landmænd og samfund, markeres hvert år...
19.11.19