Feedback Form

  

Oprettet: 27-11-2018

Betydningen af hjullast, gentagne overkørsler og trækkraft på komprimering af underjorden - i Nordeuropa

Resumé af artikel om målt skade på jordstrukturen i det langvarige jordpakningsforsøg i Årslev

Artikel af Mansonia Pulido-Moncada, Lars J. Munkholm og Per Schjønning, Agroøkologi, AU.

Artiklen præsenterer en litteraturopsamling på emnet skadelig jordpakning og gengiver resultater af målinger i det langvarige jordpakningsforsøg i Aarslev (Jb 5). Der er regnet statistik på pakningseffekten i forhold til pore karakteristik og jordvolumen og fundet, at pakningsskaden var signifikant og størst efter kørsel med 8 t hjullast fra traktor og 2-akslet gyllevogn.

Resumé

Færdsel på landbrugsarealer med meget høje hjulbelastninger medfører en risiko for alvorlig strukturskader i underjorden. Der er en række undersøgelser, der kvantificerer disse skadelige pakninger.

Denne undersøgelse fokuserer på ændringer i jordstrukturen efter færdsel med tunge maskiner på en sandblandet lerjord i det langvarige jordpakningsforsøg i Årslev. Behandlingerne indeholder ingen komprimering (kontrol), komprimering med ~3 ton (M3) (3 ton hjullast med 5 overkørsler: traktor + 3-akslet gyllevogn. M= multipel overkørsel) og ~8 ton (M8) (8 ton hjullast med 4 overkørsler fra traktor + 2-akslet gyllevogn) og komprimering med en enkelt overkørselsbelastning på ~12 ton (S12) (12 t hjullast med en hjuloverkørsel fra 3-hjulet selvkørende gyllevogn). Komprimeringsbehandlingerne blev gentaget i fire på hinanden følgende år (2010-2013).

Kvaliteten af strukturen i underjorden blev evalueret visuelt ved hjælp af SubVESS-metoden, og jordens poreegenskaber blev kvantificeret for minimalt forstyrrede jordprøver, der blev udtaget i hhv. 30, 50, 70 og 90 cm’s dybde to år efter forsøgets afslutning. Et af hovedresultaterne er måling af jordens pakningsgrad som er vist i figur 1. Resultaterne viser, at M8 signifikant har påvirket jordens strukturelle egenskaber til > 50 cm’s dybde med en forringet strukturkvalitet, et mindre luftfyldt porevolumen, lavere luftpermeabilitet, et ringere luftskifte, et mindre porevolumen og en øget jordtæthed.

Figur 1 Pakningsgrad af underjorden efter kørsel med hhv. ingen (Control), M3 (3 t hjullast, 5 overkørsler), M8 (8 t hjullast, 4 overkørsler) og S12 (12 t hjullast, 1 overkørsel)

Resultaterne viser også, at graden af jordkompakthed er ≥95 pct. for M8 ved 30 og 50 cm’s dybde. Selvom en allerede eksisterende tæt jordmatrix blev fundet i den undersøgte jord, bekræfter resultaterne, at høj hjullast kan forårsage signifikant pakning af underjorden i mere end 50 cm’s dybde. Overraskende nok viste S12-behandlingen ikke markante tegn på faldende strukturmæssig kvalitet i dybden. Således viser resultaterne, at primært færdsel med mange overkørsler med høje hjullast forringer jordstrukturen i dybden. Resultaterne fra S12 viser endvidere behovet for at undersøge virkningen af andre faktorer end hjullast og dæktryk på risikoen for underjordisk komprimering.

Se hele artiklen: Link til artiklen

Kilde:

Mansonia et al, 2019: Wheel load, repeated wheeling, and traction effects on subsoil compaction in northern Europe. Soil & Tillage Research 186. Pp 300-309.

Udbyttedata for forsøget kan findes i Oversigt over Landsforsøgene i 2010-2018.

   
Sidst bekræftet: 27-11-2018 Oprettet: 27-11-2018 Revideret: 27-11-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent

Annette Vibeke Vestergaard

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Dosering af glyphosat før såning i pløjefri systemer skal tilpasses ukrudtets art og størrelse
Store tuer af græsukrudt og etableret tokimbladet ukrudt kræver højere dosis af glyphosat før opharvning til såbed i pløjef...
03.09.19
Forbedring af jordens frugtbarhed - Opsummeret vejledning
Kort opsamling på vejledningen "Tiltag til forbedring af jorden".
19.08.19
Betydning af trækkraftbehov, off-set styring og gentagne kørsler i forhold til pakningsskader af jorden
Gengivelse af hovedresultater i poster ved EGU General Assembly 2019 af Loraine ten Damme.
12.07.19
Beregn udviklingen i jordens humusindhold med PlantePro-Kulstofberegner
Der er udviklet et program, som ud fra få dyrkningsoplysninger beregner, hvordan markens humusindhold udvikler sig
09.07.19
Vurdering af jordens frugtbarhed
Læs, om de forskellige elementer, som beskriver jordens frugtbarhed og de metoder, som kan bruges til at analysere eller vu...
02.07.19

Læs også