1564

Oprettet: 20-12-2013
Revideret: 16-02-2017

Faktaark om naturtiltag i marken

Samlingen af faktaark revideres og udvides løbende. Det seneste faktaark er "Bevar de gode levesteder i agerlandet", udarbejdet af SEGES.

Der er udarbejdet en række faktaark om forskellige naturtiltag, som kan etableres i de dyrkede marker.

Læs her om de forskellige tiltag der kan etableres. Faktaarkene indeholder praktiske oplysninger med en beskrivelse af hensigtsmæssig etablering, placering, formål med de enkelte tiltag samt hvordan man kan se, om tiltaget har den ønskede effekt. Tiltagene kan etableres inden for rammerne af reglerne for Grundbetaling, så længe nogle enkle regler overholdes.

Mange af disse faktaark er lavet som led i projektet ”Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget – udførelse og effekt”, som er et samarbejdsprojekt mellem Aarhus Universitet og SEGES gennemført med støtte fra 15. juni fonden. 

Link til faktaarkene:

Download Faktaark
PDF  Bevar de gode levesteder i agerlandet
PDF  Vandhuller, randzoner og padder - hvordan sikres gode forhold for padderne?
PDF Hvad bestemmer jagtlejen 
PDF  Vildtvenlig afgræsning af naturarealer  
Sidst bekræftet: 29-01-2019 Oprettet: 20-12-2013 Revideret: 16-02-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Naturchef, Biolog

Heidi Buur Holbeck

Miljø & Land


Specialkonsulent

Anne Erland Eskildsen

Miljø & Land


Af samme forfatter

Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2020
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
31.01.20
Find din lokale ekspert i natur og tilskud til natur
Find din lokale ekspert inden for naturforvaltning, tilskud til naturpleje og kvæg i naturplejen. En liste med de lokale na...
17.01.20
Udtagning af arealer med lav dyrkningsværdi kan være en gevinst for både naturen og din økonomi
I denne artikel giver vi nogle konkrete eksempler på arealer, hvor der kan være relevant at udtage et areal til naturformål...
06.01.20
Status og trusler for insektfaunaen
Med dette notat ønsker vi at skabe overblik over status for insekterne i Danmark - og resten af verden - og at samle den ny...
16.12.19
3x3 anbefalinger, der sikrer flere insekter i landskabet
Her kan du læse 3x3 anbefalinger, som er udformet af SEGES’ fageksperter indenfor hhv natur, planteværn og økonomi, som gui...
16.12.19