Feedback Form

 1564

Oprettet: 20-12-2013
Revideret: 16-02-2017

Faktaark om naturtiltag i marken

Samlingen af faktaark revideres og udvides løbende. Det seneste faktaark er "Bevar de gode levesteder i agerlandet", udarbejdet af SEGES.

Der er udarbejdet en række faktaark om forskellige naturtiltag, som kan etableres i de dyrkede marker.

Læs her om de forskellige tiltag der kan etableres. Faktaarkene indeholder praktiske oplysninger med en beskrivelse af hensigtsmæssig etablering, placering, formål med de enkelte tiltag samt hvordan man kan se, om tiltaget har den ønskede effekt. Tiltagene kan etableres inden for rammerne af reglerne for Grundbetaling, så længe nogle enkle regler overholdes.

Mange af disse faktaark er lavet som led i projektet ”Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget – udførelse og effekt”, som er et samarbejdsprojekt mellem Aarhus Universitet og SEGES gennemført med støtte fra 15. juni fonden. 

Link til faktaarkene:

Download Faktaark
PDF  Bevar de gode levesteder i agerlandet
PDF  Vandhuller, randzoner og padder - hvordan sikres gode forhold for padderne?
PDF Hvad bestemmer jagtlejen 
PDF  Vildtvenlig afgræsning af naturarealer  
Sidst bekræftet: 29-01-2019 Oprettet: 20-12-2013 Revideret: 16-02-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Naturchef, Biolog

Heidi Buur Holbeck

Anlæg & Miljø, Miljø & Land


Specialkonsulent

Anne Erland Eskildsen

Anlæg & Miljø, Miljø & Land


Af samme forfatter

Udgivelser
Vores aktuelle udgivelser kan downloades gratis nedenfor.
14.06.19
Kender du én som fortjener 15. juni fondens naturpris?
15. juni fonden er igen i år på udkig efter gode kandidater til deres 2 naturpriser.
07.06.19
Kom med til temadag og infomøder om naturpleje og tilskud til natur
Fra maj til oktober er der temadage og infomøder om naturpleje og regler for tilskud til den 5-årige tilskudsordning om ple...
06.05.19
SEGES Natur arrangerer studietur med fokus på naturforvaltning til England 16.-20. juni 2019
SEGES Natur arrangerer spændende studietur til England den 16.-20. juni. Turen har fokus på interessante nye tilgange til n...
30.04.19
Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2019
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
29.04.19