Feedback Form

 1564

Oprettet: 20-12-2013
Revideret: 16-02-2017

Faktaark om naturtiltag i marken

Samlingen af faktaark revideres og udvides løbende. Det seneste faktaark er "Bevar de gode levesteder i agerlandet", udarbejdet af SEGES.

Der er udarbejdet en række faktaark om forskellige naturtiltag, som kan etableres i de dyrkede marker.

Læs her om de forskellige tiltag der kan etableres. Faktaarkene indeholder praktiske oplysninger med en beskrivelse af hensigtsmæssig etablering, placering, formål med de enkelte tiltag samt hvordan man kan se, om tiltaget har den ønskede effekt. Tiltagene kan etableres inden for rammerne af reglerne for Grundbetaling, så længe nogle enkle regler overholdes.

Mange af disse faktaark er lavet som led i projektet ”Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget – udførelse og effekt”, som er et samarbejdsprojekt mellem Aarhus Universitet og SEGES gennemført med støtte fra 15. juni fonden. 

Link til faktaarkene:

Download Faktaark
PDF  Bevar de gode levesteder i agerlandet
PDF  Vandhuller, randzoner og padder - hvordan sikres gode forhold for padderne?
PDF Hvad bestemmer jagtlejen 
PDF  Vildtvenlig afgræsning af naturarealer  
Sidst bekræftet: 29-01-2019 Oprettet: 20-12-2013 Revideret: 16-02-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Naturchef, Biolog

Heidi Buur Holbeck

Anlæg & Miljø, Miljø & Land


Specialkonsulent

Anne Erland Eskildsen

Anlæg & Miljø, Miljø & Land


Af samme forfatter

30.10.19: Bliv opdateret på regler og muligheder for naturpleje - Svendborg
Få information om regler for tilskud til naturpleje, hør om gode erfaringer med naturpleje som driftsgren, udveksl erfaring...
20.08.19
23.10.19: Bliv opdateret på regler og muligheder for naturpleje - Ringkøbing
Få information om regler for tilskud til naturpleje, hør om gode erfaringer med naturpleje som driftsgren, udveksl erfaring...
20.08.19
09.10.19: Bliv opdateret på regler og muligheder for naturpleje - Aalborg
Få information om regler for tilskud til naturpleje, hør om gode erfaringer med naturpleje som driftsgren, udveksl erfaring...
20.08.19
11.09.19: Få optimeret naturplejen og få styr på reglerne - Vissenbjerg
Målet med temadagen er at give dig et overblik over reglerne for tilskud til naturpleje samt gode tip til at udføre pleje a...
20.08.19
04.09.19: Få optimeret naturplejen og få styr på reglerne - Brovst
Målet med temadagen er at give dig overblik over reglerne for tilskud til naturpleje samt gode tip til at udføre pleje af l...
19.08.19