1478

Oprettet: 11-10-2013
Revideret: 13-07-2016

Faktaark om naturpleje

Samlingen af faktaark udvides og revideres løbende.

Det er hensigten, at faktaarkene kan fungere som en slags ”starthjælpspakke”, der kan inspirere og hjælpe naturplejere, kommuner, konsulenter og andre med interesse og ansvar for naturpleje.  

Faktaarkene dækker et bredt spekter af emner, der blandt andet vedrører biodiversitet og plejemål, tilskudsordninger- og regler, anmeldeordninger, førstegangspleje, græsningsdyr, klargøring af arealer, tilskudsmuligheder, regler om læskur, økonomi og græsningsaftaler kontra forpagtning.

Link til faktaarkene: 

Download Faktaark
  Natur
PDF  Krat - en del af det åbne land
PDF Lort i landskabet
PDF Arealer med høj naturværdi - HNV 
PDF  Naturforvaltning med græssende dyr
PDF   Jagt kombineret med afgræsning af naturarealer 
  Hegn og pleje
PDF   Førstegangspleje 
PDF   Klargøring af naturarealer til afgræsning    
PDF   Hegn  
  Regler 
PDF   § 3-beskyttet natur – hvad skal du være særligt opmærksom på 
PDF  Anmeldelse af driftsændringer i Natura 2000-områder 
PDF   Reglerne for EU-støtte til naturpleje ved forpagtnings- og græsningsaftaler    
Word    Græsningsaftale  
PDF  Skema - Ansvar, rådighed, økonomi  
PDF   Tjekliste til aftalegrundlag mellem lodsejer og dyreholder    
PDF  Anmeldeordningen - etablering eller udvidelse af dyrehold til afgræsning af natur 
PDF  Økologiregler om naturpleje 
  Dyr i naturplejen 
PDF  Sådan får du økonomi i naturpleje    
PDF   Kvægets funktion   
PDF   Får som naturplejere    
PDF   Tilskudsfodring på naturarealer   
PDF   Geder som naturplejere    
PDF   Heste som naturplejere    
PDF   Samgræsning og oversigt over græsningsdyr    
PDF  Parasitkontrol 
  Regler for dyr i naturplejen 
PDF  Hold af udegående dyr i vinterperioden 
PDF  Regler for registrering og mærkning 
  Afsætning 
PDF   Ideer til kød (slagtning / transport) 
PDF  Slagtning, køling og modning  

 

 

 

Sidst bekræftet: 13-07-2016 Oprettet: 11-10-2013 Revideret: 13-07-2016

Forfatter

Planter & Miljø
Naturchef, Biolog

Heidi Buur Holbeck

Miljø & Land


Specialkonsulent

Anne Erland Eskildsen

Miljø & Land


Specialkonsulent

Andrea Oddershede

Miljø & Land


Af samme forfatter

Invitation til workshops om biodiversitet på landbrugsbedrifter
Vil du være med til at gøre en aktiv forskel for biodiversiteten i Danmark? Så deltag i en workshop, som har fokus på DIN v...
03.04.20
Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2020
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
24.02.20
Find din lokale ekspert i natur og tilskud til natur
Find din lokale ekspert inden for naturforvaltning, tilskud til naturpleje og kvæg i naturplejen. En liste med de lokale na...
17.01.20
Udtagning af arealer med lav dyrkningsværdi kan være en gevinst for både naturen og din økonomi
I denne artikel giver vi nogle konkrete eksempler på arealer, hvor der kan være relevant at udtage et areal til naturformål...
06.01.20
Status og trusler for insektfaunaen
Med dette notat ønsker vi at skabe overblik over status for insekterne i Danmark - og resten af verden - og at samle den ny...
16.12.19