Feedback Form

Natur- og arealforvaltning 

Oprettet: 08-09-2010
Revideret: 16-02-2017

Faktaark

Faktaarkene giver dig en lang række anbefalinger til, hvad du kan gøre i og omkring dine marker og på dine naturarealer.

Samlinger af faktaark

   
     
     
Samling af faktaark
om naturtiltag på bedriften
   
     
     
Se samling af Faktaark om naturpleje ved afgræsning     
     
     

Tema: Arter

   
     
 Blåhat    Dukatsommerfugl
     
     
Rødrygget Tornskade   Lakrød møgbille
     
   
 Stor vandsalamander   Vibe
     

Enkelte faktaark

   
   
Ferske enge   Vandhuller 
     
   
Vandhuller, randzoner og padder    Dagsommerfugle 
     
   
Overdrev      Bevar de gode levesteder i agerlandet
     
     
     
     
Sidst bekræftet: 16-02-2017 Oprettet: 08-09-2010 Revideret: 16-02-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Naturchef, Biolog

Heidi Buur Holbeck

Anlæg & Miljø, Miljø & Land


Specialkonsulent

Anne Erland Eskildsen

Anlæg & Miljø, Miljø & Land


Specialkonsulent

Andrea Oddershede

Anlæg & Miljø, Miljø & Land


Af samme forfatter

Hvor mange naturpoint scorer din kvægbedrift?
Interessen blandt landmænd for at bidrage til en rig og varieret natur er stigende. Tjek her, hvor god din bedrift allerede...
01.11.19
Ny natur - hvordan gør man?
Få mest mulig biodiversitet, når du laver ny natur ved at følge forskernes anbefalinger.
24.10.19
Pas godt på de vilde blomster og insekter i markkanten
Ved at passe på markkanternes vilde blomster giver du bedre betingelser for de vilde insekter, samtidig med at pladsen tage...
12.09.19
Kom med til temadage og infomøder om naturpleje, biodiversitet og viden om tilskud til natur
SEGES afholdes en række temadage og infomøder om naturpleje og regler for tilskud til den 5-årige tilskudsordning om pleje ...
19.08.19
Husk at vildt- og bivenlige tiltag ikke behøver at blive slået årligt
Du kan på udvalgte arealer lade plantedækket stå i flere år og samtidig opfylde betingelserne for grundbetaling og grøn stø...
09.08.19