Natur- og arealforvaltning 

Oprettet: 08-09-2010
Revideret: 16-02-2017

Faktaark

Faktaarkene giver dig en lang række anbefalinger til, hvad du kan gøre i og omkring dine marker og på dine naturarealer.

Samlinger af faktaark

   
     
     
Samling af faktaark
om naturtiltag på bedriften
  Samling af Faktaark om naturpleje ved afgræsning
     
     
   
     
     

Tema: Arter

   
     
 Blåhat    Dukatsommerfugl
     
     
Rødrygget Tornskade   Lakrød møgbille
     
   
 Stor vandsalamander   Vibe
     

Enkelte faktaark

   
   
Ferske enge   Vandhuller 
     
   
Vandhuller, randzoner og padder    Dagsommerfugle 
     
   
Overdrev      Bevar de gode levesteder i agerlandet
     
     
     
     
Sidst bekræftet: 16-02-2017 Oprettet: 08-09-2010 Revideret: 16-02-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Naturchef, Biolog

Heidi Buur Holbeck

Miljø & Land


Specialkonsulent

Anne Erland Eskildsen

Miljø & Land


Specialkonsulent

Andrea Oddershede

Miljø & Land


Af samme forfatter

Invitation til workshops om biodiversitet på landbrugsbedrifter
Vil du være med til at gøre en aktiv forskel for biodiversiteten i Danmark? Så deltag i en workshop, som har fokus på DIN v...
23.03.20
Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2020
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
24.02.20
Find din lokale ekspert i natur og tilskud til natur
Find din lokale ekspert inden for naturforvaltning, tilskud til naturpleje og kvæg i naturplejen. En liste med de lokale na...
17.01.20
Udtagning af arealer med lav dyrkningsværdi kan være en gevinst for både naturen og din økonomi
I denne artikel giver vi nogle konkrete eksempler på arealer, hvor der kan være relevant at udtage et areal til naturformål...
06.01.20
Status og trusler for insektfaunaen
Med dette notat ønsker vi at skabe overblik over status for insekterne i Danmark - og resten af verden - og at samle den ny...
16.12.19