Oprettet: 23-12-2019

Miljøtilstand i Ringkøbing Fjord

Udviklingen i miljøtilstanden er beskrevet for Ringkøbing Fjord fra 1989-2018. Rapporten skal danne grundlag for drøftelse af miljøtilstanden, og give interessenter en mulighed for at få indsigt og for at medvirke i en diskussion om fjordens tilstand.

Opmærksomhedspunkter

Muslingernes filtrering af fjorden er afgørende for at holde vandet klart, samt at holde planktonalgemængden på et lavt niveau. Yderligere er filtreringen også vigtig i fortsættelsen af den positive udvikling, der er set i vegetationens udbredelse.

Meget tyder på, at saltholdigheden i 2019 var under det niveau, som sikrer en bæredygtig bestand af sandmuslinger i fjorden og der blev i 2019 observeret kraftigt forhøjede niveauer af planktonalger. Derfor bør der være ekstra fokus på at sikre en saltholdighed i fremtiden, som fortsat opretholder populationen af sandmuslinger i fjorden.

Søsalat er fortsat i visse områder af fjorden problematisk for sejlads og fiskeri og kan være uønsket ved opskyl på strande. Væksten kan begrænses ved både en kvælstof- og fosforreduktion, hvorfor der bør være fokus på begge næringsstoffer fra oplandet

Rapport, Bilag

Sidst bekræftet: 23-12-2019 Oprettet: 23-12-2019 Revideret: 23-12-2019

Forfatter

Anlæg & Miljø
Chefkonsulent, Vandmiljø

Flemming Gertz

Miljø & Land


Miljøkonsulent

Line Kolding Thostrup

Miljø & Land


Konsulent

Sebastian Piet Zacho

Miljø & Land


Af samme forfatter

Kvælstofudledningen år 1900 og betydning for vandområdeplaner
Kvælstofudledning er for år 1900 beregnet af Aarhus Universitet og større end hidtil antaget og dette har betydning for, hv...
03.02.20
Miljøtilstand i Karrebæk Fjord
Udviklingen i miljøtilstanden er beskrevet for Karrebæk Fjord fra 2011-2018. Rapporten skal danne grundlag for drøftelse af...
23.12.19
Simpel metode til måling af nitrat i drænvand
Med gratis Nitrat App til mobilen og en billig nitrat-strip kan du få en koncentrationsmåling af f.eks. dit drænvand. Data ...
19.12.19
Høst af søsalat som aktivt tiltag til at forbedre miljøtilstanden i fjordene
Høst af søsalat reducerer mængden af kvælstof og fosfor i fjordene og kan bl.a. bruges til foder i husdyrproduktionen.
19.12.19
Hvordan digitaliserer jeg mine dræn
Digitaliser dine drænkort og gem dem i dit markstyringsprogram. Så har du alle markens drændata samlet et sted. Med mobilen...
18.12.19