Oprettet: 23-12-2019

Miljøtilstand i Karrebæk Fjord

Udviklingen i miljøtilstanden er beskrevet for Karrebæk Fjord fra 2011-2018. Rapporten skal danne grundlag for drøftelse af miljøtilstanden, og give interessenter en mulighed for at få indsigt og for at medvirke i en diskussion om fjordens tilstand.

Siden 2011, hvor der første gang er målt klorofyl (proxy for planktonalger) har niveauet to gange været under 3,6 mikrogram pr. liter og dermed været i god økologisk tilstand jf. grænseværdi i vandområdeplaner.

Dette skete i 2014 og 2019. I 2018 blev der ikke målt. Andre år har niveauet været 5-7 mikrogram pr liter og dermed noget højere end målsatte niveau.

Begrænsningen i væksten er planktonalger skyldes delvist fosforbegrænsning (lavt niveau af fosfor som begrænser væksten) i foråret, hhv. april, maj, men kan også i nogle år være juni. Kvælstofbegrænsning indtræder tidligst i juni og kan strække sig til september. Megen nedbør om sommeren har direkte effekt på tilstanden i fjorden. Dette ses tydeligt i 2011 som var kendetegnede ved usædvanlig våd august måned. Her steg kvælstofniveauet i fjorden markant og gav anledning til usædvanlig høj vækst af planktonalger i august og september.

En hensigtsmæssig strategi for at nå miljømålet for klorofyl i fjorden vil derfor være at begrænse fosfor hele året, mens det vil være klart mest virkningsfuldt at begrænse tilførslen af kvælstof til fjorden om sommeren. Kvælstofreduktion om vinteren vil kun have begrænset effekt fordi vandudskiftningen i fjorden er så høj.

Rapport

Sidst bekræftet: 23-12-2019 Oprettet: 23-12-2019 Revideret: 23-12-2019

Forfatter

Anlæg & Miljø
Chefkonsulent, Vandmiljø

Flemming Gertz

Miljø & Land


Miljøkonsulent

Line Kolding Thostrup

Miljø & Land


Konsulent

Sebastian Piet Zacho

Miljø & Land


Af samme forfatter

Kvælstofudledningen år 1900 og betydning for vandområdeplaner
Kvælstofudledning er for år 1900 beregnet af Aarhus Universitet og større end hidtil antaget og dette har betydning for, hv...
03.02.20
Miljøtilstand i Ringkøbing Fjord
Udviklingen i miljøtilstanden er beskrevet for Ringkøbing Fjord fra 1989-2018. Rapporten skal danne grundlag for drøftelse ...
23.12.19
Simpel metode til måling af nitrat i drænvand
Med gratis Nitrat App til mobilen og en billig nitrat-strip kan du få en koncentrationsmåling af f.eks. dit drænvand. Data ...
19.12.19
Høst af søsalat som aktivt tiltag til at forbedre miljøtilstanden i fjordene
Høst af søsalat reducerer mængden af kvælstof og fosfor i fjordene og kan bl.a. bruges til foder i husdyrproduktionen.
19.12.19
Hvordan digitaliserer jeg mine dræn
Digitaliser dine drænkort og gem dem i dit markstyringsprogram. Så har du alle markens drændata samlet et sted. Med mobilen...
18.12.19