Oprettet: 12-11-2019

Fremrykning af efterafgrødekravet betyder ca. 130.000 ha flere efterafgrøder i efteråret 2020

Fremrykning af efterafgrødekravet fra 2021 til 2020 giver behov for væsentlige ændringer i landmandens mark- og gødningsplan. Reglerne er ikke på plads endnu

Regeringen har med sit finanslovforslag fremlagt sin ambition om at opjustere den målrettede regulering af landbruget i 2020 med en tredobling af indsatsen fra i år til næste år (se artikel).

Det forventes, at hele efterafgrødekravet i den målrettede regulering vil gælde i efteråret 2020, hvor det ifølge Fødevare og Landbrugspakken ellers kun var 2/3 af kravet, der skulle gælde og resten først i efteråret 2021. Det betyder, at kravet om efterafgrøder fra 2019 til 2020 øges med ca. 250.000 ha i stedet som forventet med ca.130.000 ha. Det øgede krav svarer til, at kravet til efterafgrøder stiger med ca. 17 pct. af efterafgrødegrundarealet i de 75 pct. af landet, som krav om målrettede efterafgrøder forventes at omfatte. Det betyder, at kravet om efterafgrøder på mange bedrifter vil komme over 40 pct. af efterafgrødegrundarealet.

Ændringen af kvælstofreguleringen i 2020 forhandles fortsat, og kortet med efterafgrødekravene i 2020 er endnu ikke offentliggjort. Landbrugsstyrelsen kan ikke oplyse, hvornår dette sker.

Kommer kravene til efterafgrøder til at slå fuldt igennem i 2020 vil det betyde store ændringer i landmandens mark- og gødningsplaner til 2020. På mange bedrifter vil kravene give anledning til overvejelser om, hvorvidt der skal foretages sædskifteændringer eller alternativer som nedsat N-kvote skal anvendes. Før reglerne er helt på plads, vil det være vanskeligt at foretage den endelige planlægning på bedrifterne.

SEGES vil hurtigst muligt informere om de præcise regler, når de foreligger. SEGES overvejer også at holde informationsmøder for planteavlskonsulenter og landmænd med det formål at præsentere forslag til forskellige tilpasningsmuligheder til den regulering, som vedtages.

Sidst bekræftet: 12-11-2019 Oprettet: 12-11-2019 Revideret: 12-11-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Chefkonsulent, Gødskning

Leif Knudsen

Gødningsteam


Af samme forfatter

Kort over krav om målrettede efterafgrøder i efteråret 2020 foreligger nu
Den 25. november er der indgået en politisk aftale om fremrykning af kvælstofindsatsen fra 2021 til 2020. Det betyder at kr...
25.11.19
Afprøvning af spektroskopiske metoder til bredspektrede analyser af jord
Et hollandsk udstyr til bestemmelse af jordanalyser med spektrometriske metoder viser en god korrelation med den danske sta...
13.09.19
Manual for udtagning af jordprøver på landbrugsjord
Jordprøver skal udtages og håndteres i henhold til denne vejledning med mindre andet er aftalt med landmanden eller en ande...
13.08.19
Hvor er der behov for efterårsgødskning af vintersæd?
Generelt er der ikke behov for efterårsgødskning af vintersæd. Men i marker med lave fosfortal, manganproblemer og lav kvæl...
12.08.19
Husdyrgødningsbekendtgørelse 2019
Vigtigste ændringer er, at fosfor i bioaske nu håndteres under denne bekendtgørelse. Der bliver krav om brug af ureaseinhib...
23.07.19