Feedback Form

Planteavlsorientering 

Oprettet: 24-11-2017

Mættede randzoner har potentiale til at blive et billigt virkemiddel

En overslagsberegning viser, at mættede randzoner har potentiale til at blive et omkostningseffektivt kvælstofvirkemiddel og et alternativ til efterafgrøder.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 24-11-2017 Oprettet: 24-11-2017 Revideret: 24-11-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Gødskning

Søren Kolind Hvid

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Evaluering af afgrødemodeller i Vandregnskab
Programmet Vandregnskab til styring af vanding kan generelt simulere afgrødernes udvikling tilfredsstillende, dog skal mode...
09.01.18
Vandingsbehov i forskellige afgrøder afhængig af rodzonekapacitet 1990-2015
Det årlige behov for markvanding er beregnet for perioden 1990-2015 ud fra klimadata for 10 lokaliteter i Danmark og ved 6 ...
09.01.18
Afvandings påvirkning af vandføringen i vandløb
Betydningen af afvanding og dræning for vandføringsmønstret i vandløb afhænger af afvandingsarbejdets karakter og de lokale...
04.01.18
Konsekvenser af ekstra efterafgrøder under den målrettede regulering i 2021
En målrettet regulering baseret på ekstra efterafgrøder vil kræve sædskifteændringer i stort omfang i 2021. Potentialet ved...
21.12.17
Undersøgelser af kontrolleret dræning på Hofmansgave 2012-2017
Kontrolleret dræning reducerede drænafstrømningen markant; men det øgede næppe kvælstoffjernelsen i rodzonen.
20.11.17
Promilleafgiftsfonden