Oprettet: 19-10-2017

Tidlig såning af vintersæd

Tidlig såning af vintersæd kan efter de nuværende regler bruges til at opfylde efterafgrødekravet. 4 ha tidligt sået vintersæd kan erstatte 1 ha efterafgrøder.

Tidlig såning af vintersæd kan efter de nuværende gødningsregler bruges til at opfylde efterafgrødekravet, således at 4 ha tidligt sået vintersæd kan erstatte 1 ha efterafgrøder.

Jo tidligere vintersæden sås, jo mere kvælstof optager den i løbet af efteråret og dermed reduceres jordens indhold af nitratkvælstof. Derfor reducerer tidlig såning på samme måde som efterafgrøder udvaskningen. Resultater viser, at når såtidspunktet fremrykkes fra 23. september til 7. september vil der optages mellem 5 og 16 kg ekstra kvælstof pr. ha, hvilket svarer til en udvaskningsreduktion på 5-8 kg kvælstof pr. ha (DCA’s Virkemiddelkataloget). En mere dybdegående undersøgelse om kvælstofoptagelse, nitratudvaskning og rodudvikling i vinterhvede og olieræddike kan findes på Landbrugsinfo.

Tidlig såning øger risiko for lejesæd, svampesygdomme, ukrudt og bladlusangreb. Risikoen for angreb afhænger af arten af vintersæd, og det er derfor vigtigt, at overveje en række forhold inden tidlig såning og tilpasse dyrkningsstrategien hertil. Det er for eksempel vigtigt at vælge en sort, som egner sig til tidlig såning og at tilpasse udsædsmængden. Læs mere om tidlig såning af de forskellige arter under nedenstående links.

Vinterhvede

Vinterbyg

Vinterrug

Sidst bekræftet: 19-10-2017 Oprettet: 19-10-2017 Revideret: 19-10-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Teamleder

Nanna Hellum Kristensen

Gødning/Produktion


Af samme forfatter

Eftervirkning af efterafgrøder
Eftervirkningen af efterafgrøder i 2020 vil primært afhænge af, hvor meget ekstra kvælstof, der kan frigøres fra de nedmuld...
23.03.20
Beregning af kvælstofbehov ud fra N-min-målinger
Regneark til beregning af N-min og kvælstofbehov ud fra laboratoriernes analyseværdier. En pjece beskriver anvendelsen af N...
05.03.20
Overvintrende efterafgrøder bør nedmuldes ved først givne lejlighed
Det er vigtigt at nedmulde eller nedvisne overvintrende efterafgrøder tidligt. Der bør være mindst 1-2 uger fra nedmuldning...
13.02.20
Sådan takler du efterafgrødekravene på plante-, svine- og kvægbrug
Se de nye faktaark og bliv klogere på efterafgrødekravene på din bedrift. Få overblik over alternativerne til efterafgrøder...
22.01.20
Deltag i informationsmøde om pilotprojekt om kontrol af efterafgrøder med satellit
Den 4. februar afholder Landbrugsstyrelsen og SEGES et informationsmøde i Vissenbjerg på Fyn om pilotprojektet om efterafgr...
22.01.20