Feedback Form

  

Oprettet: 19-10-2017

Tidlig såning af vintersæd

Tidlig såning af vintersæd kan efter de nuværende regler bruges til at opfylde efterafgrødekravet. 4 ha tidligt sået vintersæd kan erstatte 1 ha efterafgrøder.

Tidlig såning af vintersæd kan efter de nuværende gødningsregler bruges til at opfylde efterafgrødekravet, således at 4 ha tidligt sået vintersæd kan erstatte 1 ha efterafgrøder.

Jo tidligere vintersæden sås, jo mere kvælstof optager den i løbet af efteråret og dermed reduceres jordens indhold af nitratkvælstof. Derfor reducerer tidlig såning på samme måde som efterafgrøder udvaskningen. Resultater viser, at når såtidspunktet fremrykkes fra 23. september til 7. september vil der optages mellem 5 og 16 kg ekstra kvælstof pr. ha, hvilket svarer til en udvaskningsreduktion på 5-8 kg kvælstof pr. ha (DCA’s Virkemiddelkataloget). En mere dybdegående undersøgelse om kvælstofoptagelse, nitratudvaskning og rodudvikling i vinterhvede og olieræddike kan findes på Landbrugsinfo.

Tidlig såning øger risiko for lejesæd, svampesygdomme, ukrudt og bladlusangreb. Risikoen for angreb afhænger af arten af vintersæd, og det er derfor vigtigt, at overveje en række forhold inden tidlig såning og tilpasse dyrkningsstrategien hertil. Det er for eksempel vigtigt at vælge en sort, som egner sig til tidlig såning og at tilpasse udsædsmængden. Læs mere om tidlig såning af de forskellige arter under nedenstående links.

Vinterhvede

Vinterbyg

Vinterrug

Sidst bekræftet: 19-10-2017 Oprettet: 19-10-2017 Revideret: 19-10-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent

Nanna Hellum Kristensen

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Udbyttetab i vårbyg efter korn som efterafgrøde kan skyldes væksthæmmende effekt af rug
Forsøg viser, at en efterafgrødeblanding af rug og vårbyg kan koste udbytte i efterfølgende vårbyg sammenlignet med andre e...
17.10.19
Undersøgelse af satellitmålt NDVI/NDRE og Kvælstofoptag korrelation i efterafgrøder
På baggrund af to forsøgsserier med efterafgrøder, konkluderes det, at der er potentiale i at bruge satellitmålinger til at...
27.09.19
Fleksible frister for etablering af efterafgrøder i praksis
Grundet svære høstforhold i dele af landet, kan det være relevant for nogle at så efterafgrøder senere end 20. august mod e...
23.08.19
Målrettet regulering – materiale og opgave til landbrugsskoler
Der er fuld fart på den målrettede regulering, og lærebøgerne kan næppe følge med. Vi har udarbejdet materialer, som kan br...
23.11.18
Korrelationen mellem kvælstofoptag og NDVI/NDRE i efterafgrøder
En undersøgelse af sammenhængen mellem satellitmålinger og kvælstofoptaget i efterafgrøder viser, at der var en god sammenh...
15.10.18