Oprettet: 20-12-2019

Græs og korn topper foder-hitlisten blandt økologiske malkekøer

Næsten alle økologer fodrer med korn i form af rug, byg eller havre, mens kraftfoderblandinger, soja-kage og hestebønner er de mest populære økologiske proteintilskud.

Alle økologer fodrer med græs og græsensilage som grovfoder, mens godt halvdelen fodrer med majsensilage.

Foderkontrollergiver et godt overblik over, de mest udbredte foderemner i foderrationerne til økologiske malkekøer. Nedenstående opgørelse baserer sig på 2018-data fra i alt 239 økologiske besætninger med stor race. Billedet for Jersey er stort set det samme. Grafikken viser, hvor stor en andel af besætninger, der på et givet tidspunkt i løbet af året har fodret med de aktuelle foderemner.

Rug topper blandt kornarterne

Figur 1 viser andelen (procent) af besætninger, der har haft de enkelte kornarter i foderkontrollen på et eller andet tidspunkt i løbet af 2018. Rug, byg og havre topper som de mest populære, mens kun meget få besætninger (i alt 4) har fodret med afskallet havre til malkekøerne. Samlet set fodrer 92 procent af alle økologerne med en eller flere kornarter.

Figur 1. Andel af økologiske malkekvægbesætninger som fodrer med forskellige kornarter

Sojakage er et populært protein- og fedttilskud

Hovedparten af de økologiske malkekvægbesætninger fodrer som vist i figur 2 med en indkøbt kraftfoderblanding – heraf 73 procent med en lavprocent protein og 49 procent med en højprocent protein. En del besætninger fodrer med begge typer i løbet af et år. Figur 2 viser desuden andelen af besætninger, som fodrer med forskellige ublandede protein- og/eller fedttilskud. Sojaprodukter og rapsprodukter udgøres i langt de fleste tilfælde af soja- og rapskager, mens der er en lille mængde der udgøres af sojabønner og rapsfrø.

Efter importeret sojakage er hestebønner det mest populære proteinfodermiddel og dermed også den mest udbredte kilde til nærproduceret dansk protein.

Figur 2. Andel af økologiske malkekvægbesætninger som fodrer med forskellige protein- og fedtkilder

Godt halvdelen af økologerne fodrer med majsensilage

Figur 3 viser udbredelsen af forskellige grovfoderemner i øko-køernes årsration. Mens der bliver fodret med græs og græsensilage på alle ejendomme, fodrer kun 40 % af de økologiske mælkeproducenter med majsensilage. Herefter kommer byghelsæd og byg-ært-ensilage. Kun meget få besætninger fodrer med økologiske foderroer, mens lidt flere fodrer med kartofler eller gulerødder. Hø og grønpiller indgår i rationen i under 10 procent af besætningerne.

Figur 3. Andel af økologiske malkekvægbesætninger som fodrer med forskellige grovfoderemner

Sidst bekræftet: 20-12-2019 Oprettet: 20-12-2019 Revideret: 20-12-2019

Forfatter

Økologi Innovation
Konsulent

Martin Øvli Kristensen

Økologi Innovation


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Specialkonsulent

Finn Strudsholm

Økologi Innovation


Af samme forfatter

04.06.2020: Afskallet havre til økologiske husdyr
Webinar: Afskallet havre har et højt protein- og fedtindhold, som gør den til en god foderkilde for både fjerkræ, grise og ...
26.05.20
Mangel på økologisk soja til malkekøer
Eksporten af økologiske sojaprodukter fra Kina er påvirket af situationen med Coronavirus, og det påvirker forsyningen med ...
23.04.20
Overvej niveauet af AAT til økologiske malkekøer
De fleste økologiske mælkeproducenter indkøber AAT i form af en kraftfoderblanding eller rene proteinkilder som soja eller ...
23.04.20
Afgræsning – tid til at planlægge sæsonen
April er lige startet og vejrmeldingen for påsken melder om høje temperaturer, så er afgræsningssæsonen lige om hjørnet.
06.04.20
Havreskaller har en højere energiværdi end halm til kvæg
Energiværdien i havreskaller er 10-20 procent højere end i halm. Derfor har skallerne et potentiale som fyld i rationer til...
16.03.20