Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 25-02-2007

Dyrkningsvejledninger 

Oprettet: 07-11-2001

Vinterhvedehelsæd

DV-logo.gif (2060 bytes) Økologisk dyrkningsvejledning
Vinterhvedehelsæd

Dyrkningsvejledningen foreligger ikke som et html-dokument, men alene som en udskriftsvenlig pdf-udgave.

Link til pdf-udgaven

Sidst bekræftet: 12-03-2002 Oprettet: 07-11-2001 Revideret: 07-11-2001

Forfatter

Planter & Miljø
Michael Tersbøll

Af samme forfatter

Biodynamisk dyrkning, homøopati, blomstermedicins og energibehandlet kalks indvirkning på smagen, følsomhed overfor bormangel og den indre kvalitet i gulerødder
Der blev afprøvet behandling med forskellige præparater - herunder homøopatiske - for at modvirke mangel på bor samt at høj...
21.02.07
Biogas giver højere udnyttelse af grøngødning
Forgæring af grøngødning og efterafgrøder til biogas gav 15 pct. højere udbytte, når kornafgrøderne i tysk sædskifteforsøg ...
05.09.06
Ny Grøn Viden – Økologiske sædskifter til produktion af korn
Grøn Viden Økologiske sædskifter til produktion af korn belyser, hvordan man kan indrette sædskiftet så den økologiske korn...
17.03.05
Udvikling af økologisk rækkedyrkningssystem til sikring af grynkvalitet i havre
I projektet kunne man efter et års forsøg ikke påvise, at rækkeafstanden har væsentlig indflydelse på kvaliteten af havreke...
22.09.04
Udvikling af strategi til forebyggelse og regulering af frøbårne sygdomme i fremavlskorn
Eddike kan anvendes som bejdsemiddel mod stribesyge i byg og stinkbrand i hvede. Børsterensning af såsæd for sporer af stin...
22.09.04