Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 02-04-2020

  

Oprettet: 05-04-2019

Afskallet havre viser gode takter som foderfedt i den økologiske ration

Analyseresultater viser forbedret foderværdi af afskallet havre, sammenlignet med hel havre. Nu afprøves det, hvordan køerne responderer, når hel havre udskiftes med afskallet.


Klik på billedet og se film om afskallet havre her.

Det kan være dyrt og uøkonomisk at opfylde den økologiske kos behov for fedt og protein. Ikke mindst fordi fedtforsyningen bl.a. opfyldes via importerede økologiske sojabønner og soja-/rapskager. Derfor kunne det være interessant at øge selvforsyningen af fedt. Det er baggrunden for, at SEGES i samarbejde med AU Foulum, er i gang med at undersøge mulighederne for at forbedre køernes forsyning med foderfedt fra andre kilder og helst uden at kompromittere proteinforsyningen.

Danskavlede fedtkilder analyseres

Vi har derfor indsamlet og analyseret potentielle danskavlede fedtkilder for at finde de mest interessante fodermidler. I alt er 21 partier af kraftfoder blevet analyseret. Hovedparten har været rapsprodukter og havreprodukter. Data er ved at blive gennemgået, og resultaterne vil blive publiceret på landbrugsinfo.dk indenfor de næste par måneder. Tidligere analyser har vist, at afskallet havre kunne være en interessant måde at hæve fedtforsyningen på. Det understøttes af vores laboratorieanalyser, som viser, at afskallet havre opnår en større mængde energi, protein og fedt pr. kg TS sammenlignet med hel havre.

Køer afprøver afskallet havre

En ting er, hvad laboratorieanalyser viser. En anden ting er, hvordan køerne responderer. Derfor kører vi i øjeblikket en afprøvning i en besætning for at undersøge afskallet havres effekt på køernes produktion. Tabellen viser næringsstofanalyserne af hel og afskallet havre fra den besætning, der deltager i afprøvningen. Analyseresultaterne viser en klar forbedret foderværdi for afskallet havre sammenlignet med hel havre, så det er interessant, om effekten også afspejler sig i produktionen. Afprøvningen er ikke afsluttet endnu, men forventes afsluttet inden udbinding.

Ud over produktionsresultaterne vil der også blive lavet økonomiske beregninger for at se, om der er økonomi i afskallet havre. Bl.a. skal der tages højde for udgiften til selve afskalningsprocessen samt et tab på omkring 20 % af udbyttet, når man fjerner skallerne.

De endelige resultater for afprøvningen vil blive offentliggjort på landbrugsinfo.dk i løbet af 2019.

Analyseresultater af hel og afskallet havre, som viser en klart forbedret foderværdi af afskallet havre.

  Hel havre Afskallet havre
Tørstof, % 88,8 88,5
Aske, g/kg TS 25 20
Råprotein, g/kg TS 125 162
Råfedt, g/kg TS 70 94
Stivelse, g/kg TS 523 635
Træstof, g/kg TS 139 49
Org. stof fordøjelighed, % af OS 63,3 85,8
Se se film om afskallet havre her  

 

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 7, 2019

Sidst bekræftet: 05-04-2019 Oprettet: 05-04-2019 Revideret: 05-04-2019

Forfatter

Økologi Innovation
Konsulent

Martin Øvli Kristensen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Kul er ikke tilladt i den økologiske mælkeproduktion
Enkelte kul-lignende produkter er stadig tilladt, men det kan ændre sig.
21.02.20
Græs og korn topper foder-hitlisten blandt økologiske malkekøer
Næsten alle økologer fodrer med korn i form af rug, byg eller havre, mens kraftfoderblandinger, soja-kage og hestebønner er...
20.12.19
Kvalitet af økologisk grovfoder 2019
Kvaliteten af det økologiske grovfoder ligger i 2019 generelt tæt på gennemsnittet af de seneste tre år.
20.12.19
Pas på meldrøjer i økologisk rug til kvæg
Toksiner fra meldrøjer er giftige, og kvæg bør ikke fodres med rug, som indeholder mere end 500 ppm meldrøjer. Det svarer t...
16.10.19
Afskallet havre har potentiale til højtydende økologiske malkekøer
Når der indgår større mængder havre i TMR-rationen, kan der være god økonomi i at få havren afskallet. Det viser en ny afpr...
11.07.19

Læs også