Oprettet: 07-01-2019
Revideret: 19-12-2019

Nyt dyrkningssystem med rækkedyrkning og efterafgrøder

Dyrkning af afgrøder på øget rækkeafstand muliggør etablering af efterafgrøder ved sidste rad-rensning af kornet.

Tilstrækkelige kvælstofforsyning og ukrudtsbekæmpelse er de største udfordringer for at opnå højere og mere stabile udbytter i økologisk planteavl.

Projektet RowCrop har udviklet et rækkedyrkningssystem med korn og efterafgrøder, som muliggør radrensning i begge afgrøder.  Dette system er et godt bud på at løse disse udfordringer.

Systemet er sammensat af tre elementer:

  1. Radrensning af korn sået på 25 cm rækkeafstand
  2. Etablering af kvælstoffikserende efterafgrøder i mellem rækkerne ved sidste radrensning
  3. Radrensning i efterafgrøden efter høst, så rodukrudt bekæmpes.

I faktaarkene kan du bl.a. læse om hvordan;

  • øget rækkeafstand på 25 cm med radrensning forbedrer ukrudtsbekæmpelsen uden at reducere udbyttet.
  • øget rækkeafstand muliggør etablering af efterafgrøder ved sidste radrensning.
  • øget rækkeafstand i hovedafgrøden og tidlig undersåning kan forbedre efterafgrødens vækst, give en bedre kvælstof-eftervirkning og stabilisere udbytterne over tid.
  • radrensning om efteråret mellem rækker af efterafgrøder giver mulighed for at bekæmpe rodukrudt samtidig med, at efterafgrøden gror videre.

Faktaark

Beskrivelse af det nye dyrkningssystem kan findes her: her

 

 

Sidst bekræftet: 07-01-2020 Oprettet: 07-01-2019 Revideret: 19-12-2019

Forfatter

Økologi Innovation
Konsulent

Malene Theilgaard

Økologisk Planteteam


Konsulent

Maja Eline Petersen

Økologisk Planteteam


Af samme forfatter

13.05.2020: Kursus om økologisk planteavl og kvægproduktion
På kurset kan du arbejde med enten økologisk plante- eller kvægproduktion. Samtidig bliver du opdateret med det nyeste inde...
13.03.20
Bekæmpelse af rodukrudt ved særlige vejrforhold
Landmandserfaringer med bekæmpelse af rodukrudt ved særlige vejrforhold
27.12.19
Kend dit frøukrudt – en opsamling om biologi og mekanisk bekæmpelse
Frøukrudt kan være et stort problem i økologiske marker. På bedriften skal du vælge den rigtige strategi for bekæmpelse og ...
19.12.19
Bekæmpelse af rodukrudt hos økologiske landmænd
Forskellige økologiske landmænd har deltaget i strategiafprøvninger til bekæmpelse af rodukrudt.
19.12.19
Radrensning – et godt supplement i ukrudtskontrollen
Radrensning af økologisk vårsæd reducerer ukrudtsbestanden – men der er kun et merudbytte at hente, når ukrudtsbestanden er...
19.12.19
Stort logo
Projektet  er en del af Organic RDD 2 programmet, som koordineres af ICROFS. Det har fået tilskud fra GUDP under Fødevareministeriet.

Stort logo