Feedback Form

  

Oprettet: 20-06-2018

Afgrødens økologiske status afhænger af høsttidspunktet

Hvis høsttidspunktet ændrer sig ift. det normale/planlagte pga. tørken, er det vigtigt at være opmærksom på afgrødens økologiske status.

Bedrifter, der har omlagt marker de seneste 1-3 år, skal have styr på om et ændret høsttidspunkt, betyder at afgrødens status ændres. F.eks. er en kornafgrøde konventionel, hvis den høstes inden der er gået 12 mdr. fra omlægning, og så må den ikke anvendes til øko-dyr. Hvorimod en afgrøde, der – som planlagt – høstes mere end 12 mdr. efter omlægningsdatoen, er en ”omlægningsafgrøde”, der må bruges 100 pct. til bedriftens egne øko-dyr. Når en omlægningsafgrøde sælges, må den anvendes med 30 pct. af foderrationen til øko-dyrene på købers bedrift.

Størst risiko ved marker med omlægningsdato i 2017

På marker, der er omlagt i 2017, vil afgrøden i 2018 ofte være valgt ud fra muligheden for at bruge den til foder til øko-dyr allerede i første år. Ændringer til det planlagte høsttidspunkt kan her få stor betydning.

Eksempel 1: Korn til modenhed på mark med omlægningsdato 1. august 2017

Høst før 1. august 2018 Høst efter 1. august 2018
Konventionel afgrøde Omlægningsafgrøde
Må ikke bruges til øko-dyr Må bruges til egne øko-dyr med 100 eller 30 pct. af foderrationen til dyr på andre bedrifter

Eksempel 2:Korn til helsæd på mark med omlægningsdato 1. juli 2017

Høst før 1. juli 2018 Høst efter 1. juli 2018
Konventionel afgrøde Omlægningsafgrøde
Må ikke bruges til øko-dyr Må bruges til egne øko-dyr med 100 eller 30 pct. af foderrationen til dyr på andre bedrifter

Eksempel 3: Græsmark inkl. frøgræs med omlægningsdato 1. august 2017

Høst/afgræsning før 1. august 2018 Høst/afgræsning efter 1. august 2018
Konventionel afgrøde Omlægningsafgrøde
Må bruges til øko-dyr med 20 pct. af foderrationen Må bruges til egne øko-dyr med 100 eller 30 pct. af foderrationen til dyr på andre bedrifter
Må ikke afgræsses af øko-dyr ift. Brancheregler Må afgræsses af egne øko-dyr

Marker med omlægningsdato i 2016

Økologisk status for korn- og andre etårige afgrøder er bestemt af omlægningsdatoen i 2016 og datoen i 2018.

Eksempel 1: Kornmark med omlægningsdato 1. april 2016

Såning før 1. april 2018 Såning efter 1. april 2018
Omlægningsafgrøde (uanset høstdato) Økologisk afgrøde (uanset høstdato)
Må bruges til egne øko-dyr med 100 eller 30 pct. af foderrationen til dyr på andre bedrifter Må bruges til øko-dyr med 100 pct.

Eksempel 2: Græsmark inkl. frøgræs med omlægningsdato 1. april 2016

Høst/afgræsning før 1. april 2018 Høst/afgræsning efter 1. april 2018
Omlægningsafgrøde Økologisk afgrøde
Må bruges til egne øko-dyr med 100 eller 30 pct. af foderrationen til dyr på andre bedrifter Må bruges til øko-dyr med 100 pct.
Må afgræsses af øko-dyr Må afgræsses af øko-dyr

Marker med omlægningsdato i 2018 – afgrødestatus påvirkes ikke af høsttidspunktet

Som en undtagelse fra de almindelige omlægningsperioder ovenfor kan proteinafgrøder, der høstes i første omlægningsår (0-12 måneder efter jorden er påbegyndt omlægning), indgå i en økologisk foderration med op til 20 pct. til egne dyr på bedriften. Proteinafgrøder er ærter, hestebønner, lupin, græs/kløvergræs, lucerne, og der må ikke være iblandet korn eller lign. etårige afgrøder. Desuden skal alle etårige proteinafgrøder (ærter, hestebønne, lupin) være sået efter markens omlægningsdato. 20 pct. af foderrationen beregnes pr. dyr pr. år, undtagen for bedrifter, der er omfattet af Branchereglerne dvs. ”Brancheanbefalingerne for bedrifter med kreaturer”, hvor de 20 pct. beregnes pr. dyr pr. dag.

Tabel 1. Omlægningsperioder og status for afgrøder

Afgrødetyper Konventionel afgrøde Omlægningsafgrøde Økologisk afgrøde
Etårige afgrøder (korn, majs, roer, grønsager m.m.) Afgrøden er sået før påbegyndt omlægning, eller afgrøden høstes mindre end 12 måneder efter, jorden er påbegyndt omlægning. Afgrøden er sået efter påbegyndt omlægning, og afgrøden høstes mindst 12 måneder efter, jorden er påbegyndt omlægning. Afgrøden er sået mindst 24 måneder efter, jorden er påbegyndt omlægning.
Græs/permanent græs (inkl. kløvergræs, frøgræs, kløverfrø, lucerne) Afgrøden høstes mindre end 12 måneder efter, jorden er påbegyndt omlægning. Afgrøden høstes mindst 12 måneder efter, jorden er påbegyndt omlægning. Afgrøden høstes mindst 24 måneder efter, jorden er påbegyndt omlægning.
Flerårige afgrøder (frugt og bær, pyntegrønt) Afgrøden høstes mindre end 12 måneder efter, jorden er påbegyndt omlægning.   Afgrøden høstes mindst 36 måneder efter, jorden er påbegyndt omlægning.

 

Sidst bekræftet: 20-06-2018 Oprettet: 20-06-2018 Revideret: 20-06-2018

Forfatter

Økologi Innovation
Landskonsulent

Birgit Ingvorsen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Årets gang i Den økologiske frødatabase
Den ny sæson er netop startet i den økologiske frødatabase. Den økologiske frødatabase skifter hvert år d. 15. november til...
21.11.18
Mere end 50 kg N i ikke-økologisk gødning stiller krav til sædskiftet og efterafgrøderne
Økologer, der bruger muligheden for at importere mere end 50 kg udnyttet N i ikke-økologisk gødning, skal være opmærksom på...
20.11.18
Omlægningstid for økologisk oksekød
Hvornår kreaturer kan slagtes som økologiske afhænger af dyrets alder på omlægningstidspunktet, og hvilken model der benytt...
20.11.18
Tørke - Økologer må bruge græs- og kløverfrø fra arealer, der endnu ikke har været under omlægning i 12 måneder
Landbrugsstyrelsen tillader i år, at græs- og kløverfrø, der er høstet fra arealer, der endnu ikke har været under omlægnin...
24.09.18
Økologiske kalve på græs kræver særligt fokus om efteråret
Kalve og kvier over seks måneder skal som udgangspunkt være ude på græs indtil første november, når vejret, markens tilstan...
19.09.18