Feedback Form

  

Oprettet: 20-06-2018
Revideret: 06-06-2019

Afgrødens økologiske status afhænger af høsttidspunktet

Hvis høsttidspunktet ændrer sig ift. det normale/planlagte, er det vigtigt at være opmærksom på afgrødens økologiske status.

Bedrifter, der har omlagt marker de seneste 1-3 år, skal have styr på om et ændret høsttidspunkt, betyder at afgrødens status ændres. F.eks. er en kornafgrøde konventionel, hvis den høstes inden der er gået 12 mdr. fra omlægning, og så må den ikke anvendes til øko-dyr. Hvorimod en afgrøde, der – som planlagt – høstes mere end 12 mdr. efter omlægningsdatoen, er en ”omlægningsafgrøde”, der må bruges med 100 pct. til bedriftens egne øko-dyr. Når en omlægningsafgrøde sælges, må den anvendes med 30 pct. af foderrationen til øko-dyrene på købers bedrift.

Størst risiko ved marker med omlægningsdato i 2018

På marker, der er omlagt i 2018, vil afgrøden i 2019 ofte være valgt ud fra muligheden for at bruge den til foder til øko-dyr allerede i første år. Ændringer til det planlagte høsttidspunkt kan her få stor betydning.

Eksempel 1: Korn til modenhed på mark med omlægningsdato 1. august 2018

Høst før 1. august 2019 Høst efter 1. august 2019
Konventionel afgrøde Omlægningsafgrøde
Må ikke bruges til øko-dyr Må bruges til egne øko-dyr med 100 eller 30 pct. af foderrationen til dyr på andre bedrifter

Eksempel 2:Korn til helsæd på mark med omlægningsdato 1. juli 2018

Høst før 1. juli 2019 Høst efter 1. juli 2019
Konventionel afgrøde Omlægningsafgrøde
Må ikke bruges til øko-dyr Må bruges til egne øko-dyr med 100 eller 30 pct. af foderrationen til dyr på andre bedrifter

Eksempel 3: Græsmark inkl. frøgræs med omlægningsdato 1. august 2018

Høst/afgræsning før 1. august 2019 Høst/afgræsning efter 1. august 2019
Konventionel afgrøde Omlægningsafgrøde
Må bruges til øko-dyr med 20 pct. af foderrationen Må bruges til egne øko-dyr med 100 eller 30 pct. af foderrationen til dyr på andre bedrifter
Må ikke afgræsses af øko-dyr ift. Brancheregler Må afgræsses af egne øko-dyr

Marker med omlægningsdato i 2017

Økologisk status for korn- og andre etårige afgrøder er bestemt af omlægningsdatoen i 2017 og datoen i 2019.

Eksempel 1: Kornmark med omlægningsdato 1. april 2017 

Såning før 1. april 2019 Såning efter 1. april 2019
Omlægningsafgrøde (uanset høstdato) Økologisk afgrøde (uanset høstdato)
Må bruges til egne øko-dyr med 100 eller 30 pct. af foderrationen til dyr på andre bedrifter Må bruges til øko-dyr med 100 pct.

Eksempel 2: Græsmark inkl. frøgræs med omlægningsdato 1. april 2017 

Høst/afgræsning før 1. april 2019 Høst/afgræsning efter 1. april 2019
Omlægningsafgrøde Økologisk afgrøde
Må bruges til egne øko-dyr med 100 eller 30 pct. af foderrationen til dyr på andre bedrifter Må bruges til øko-dyr med 100 pct.
Må afgræsses af øko-dyr Må afgræsses af øko-dyr

Marker med omlægningsdato i 2019 – afgrødestatus påvirkes ikke af høsttidspunktet

Som en undtagelse fra de almindelige omlægningsperioder ovenfor kan proteinafgrøder, der høstes i første omlægningsår (0-12 måneder efter jorden er påbegyndt omlægning), indgå i en økologisk foderration med op til 20 pct. til egne dyr på bedriften. Proteinafgrøder er ærter, hestebønner, lupin, græs/kløvergræs, lucerne, og der må ikke være iblandet korn eller lign. etårige afgrøder. Desuden skal alle etårige proteinafgrøder (ærter, hestebønne, lupin) være sået efter markens omlægningsdato. 20 pct. af foderrationen beregnes pr. dyr pr. år, undtagen for bedrifter, der er omfattet af Branchereglerne dvs. ”Brancheanbefalingerne for bedrifter med kreaturer”, hvor de 20 pct. beregnes pr. dyr pr. dag. Desuden skal nye marker med etablerede flerårige afgrøde være påbegyndt omlægning senest 26. april 2019. 

Tabel 1. Omlægningsperioder og status for afgrøder

Afgrødetyper Konventionel afgrøde Omlægningsafgrøde Økologisk afgrøde
Etårige afgrøder (korn, majs, roer, grønsager m.m.) Afgrøden er sået før påbegyndt omlægning, eller afgrøden høstes mindre end 12 måneder efter, jorden er påbegyndt omlægning. Afgrøden er sået efter påbegyndt omlægning, og afgrøden høstes mindst 12 måneder efter, jorden er påbegyndt omlægning. Afgrøden er sået mindst 24 måneder efter, jorden er påbegyndt omlægning.
Græs/permanent græs (inkl. kløvergræs, frøgræs, kløverfrø, lucerne) Afgrøden høstes mindre end 12 måneder efter, jorden er påbegyndt omlægning. Afgrøden høstes mindst 12 måneder efter, jorden er påbegyndt omlægning. Afgrøden høstes mindst 24 måneder efter, jorden er påbegyndt omlægning.
Flerårige afgrøder (frugt og bær, pyntegrønt) Afgrøden høstes mindre end 12 måneder efter, jorden er påbegyndt omlægning.   Afgrøden høstes mindst 36 måneder efter, jorden er påbegyndt omlægning.

 

Sidst bekræftet: 06-06-2019 Oprettet: 20-06-2018 Revideret: 06-06-2019

Forfatter

Økologi Innovation
Landskonsulent

Birgit Ingvorsen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Økologiske frø til efterafgrøder og grøngødning
Hvis der skal sås en afgrøde til et formål, hvor der ikke skal høstes efterfølgende, skal frøene altid være økologiske - hv...
14.08.19
Tjek om dit tilsagnsskema for Økologisk Arealtilskud eller Pleje af græs er klar
Landbrugsstyrelsen har oprettet en side med ”Gode råd til udfyldelse af Tilsagnsskema for Pleje af græs- og naturarealer sa...
18.07.19
Mere end 50 kg N i ikke-økologisk gødning stiller krav til sædskiftet og efterafgrøderne
Økologer, der bruger muligheden for at importere mere end 50 kg udnyttet N i ikke-økologisk gødning, skal være opmærksom på...
11.07.19
Hvis du fjerner et tilsagn om Økologisk Arealtilskud eller Pleje af græs i Tilsagns-skemaet, så risikerer du, at tilsagnet bortfalder
Er du ved en fejl kommet til at fjerne et tilsagn med udløb i 2020 eller senere, er det vigtigt hurtigst muligt at kontakte...
11.07.19
Husk at indberette det, når nye marker omlægges til økologi
Selvom omlægningsdatoen er noteret i Tilsagnsskemaet, så skal der også indsendes en indberetning til økologikontrollen. Ind...
11.07.19