Oprettet: 27-04-2020
Revideret: 18-05-2020

Økologiske landsforsøg 2020

Her opdateres løbende fra de Økologiske landsforsøg

På nuværende tidspunkt har vi ikke mulighed for at annoncere markvandringer, men du kan stadig følge med i de økologiske landsforsøg her på siden. Siden bliver løbende opdateret med videoer og nyt ude fra forsøgene.

Arrangementer

Alle arrangementer vil blive afviklet under hensyntagen til situationen med Corona-virus samt myndighedernes gældende retningslinjer.

Økologisk Plantedag 2020 - 11. juni 2020

Økologisk VKST inviterer til Økologisk Plantedag på Landbrugsskolen Sjælland, hvor de økologiske forsøg og demonstrationer fremvises. SEGES’ konsulenter er med for at fortælle om nogle af forsøgene. For nærmere info om program og tilmelding se her.

Forsøgsmarkvandring på Lolland – 22. juni 2020

Økologisk Landsforening, SEGES, VKST og Nordic Seed inviterer til forsøgsmarkvandring/gårdbesøg hos lokal landmand på Lolland. De økologiske forsøg i omegnen samt specialafgrøder på bedriften fremvises, og landmanden Ulrik Høeg fortæller om sit arbejde og sin specialproduktion med fremstilling af vin, eddike og cider. Nærmere info følger snarest. 

Find placeringen af de økologiske landsforsøg

I videoen her forklarer Inger, hvordan du let finder placeringen af årets forsøg, så du selv kan køre ud og besøge de forsøg, som du finder interessant.

For at gøre det let at finde forsøg indenfor de enkelte emner (f.eks. kornforsøg eller grovfoderforsøg), har vi også indsat et link til et oversigtskort, der specifikt viser placeringen af de forsøg, under beskrivelsen af hvert emne i artiklen her.

WEBINAR om årets økologiske landsforsøg

Se eller gense webinaret om årets økologiske landsforsøg, hvor chefkonsulent Inger Bertelsen fortæller om årets forsøg.

 Se eller gense webinaret

Næringsstofforsøg

Vi skal have flere næringsstoffer ind i den økologiske planteavl, og vi afprøver derfor forskellige recirkulerede produkter, som kan fungere som alternativ til husdyrgødning, i et stort gødningsforsøg.

Der afprøves bl.a. afgasset madaffald som gødning samt 2 typer Øgro. Der indgår også en biostimulant i forsøget. 

Video om afprøvning af Øgro

Video om afprøvning af biostimulant 

I vårsæd afprøves det, om man med fordel kan finde alternative gødskningsstrategier for at sikre en god og tidlig etablering uden strukturskade af tunge køretøjer. Så vi afprøver, om man med fordel kan tildele startgødning ved såning, og færdiggødske når afgrøden er kommet op. Ligeledes afprøver vi i de forsøg, om man alternativt kan bruge en gødet eller ugødet efterafgrøde som startgødning.

Du kan finde placeringen af årets næringsstofforsøg her

Korn- og rapsforsøg

Der er i år rig mulighed for at se en bred vifte af kornsorter i forsøg- og observationsparceller under økologiske dyrkningsbetingelser. I vårsæd er der forsøg i havre, hvor vi undersøger, i hvilket omfang sortsvalg og gødningstildeling påvirker mængden af essentielle aminosyrer i afskallet havre. I vårsæd er der også forsøg i vårhvede, vårtriticale og vårrug (til fytase-analyser) og almindelige sortsforsøg i vårbyg.

I vintersæd er der forsøg i vinterhvede, vintertriticale og vinterrug (til fytaseanalyser), og der er vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale i økologiske observationsparceller.

Vi har også forsøg om nærringsstofforsyningen til økologisk vinterraps.

Du finder placeringen af årets forsøg med korn og raps her

 

Bælgsædsforsøg

Indenfor bælgsæd er der fokus på arter, som kan anvendes til fødevarer, både de kendte (hestebønne, ært og smalbladet lupin) og de nye (hvid lupin, sojabønne, kikærter og linser).

I forsøgene er der både arter i renbestand og i blanding med korn. Ligeledes indgår forsøg med høstteknik i form af skårlægning også for de sent modne afgrøder.

Du finder årets bælgsædsforsøg her

 

Grovfoderforsøg

Det er vigtigt at få majsen godt i gang, da den starter langsomt under økologiske forhold. For at fremme majsens tidlige vækst undersøges iblødsætning af majsfrøene (priming) og placering af gylle i forsøgene.

I kløvergræs afprøves hvidkløver podet med rhizobium.

Du finder årets grovfoderforsøg her

Sidst bekræftet: 18-05-2020 Oprettet: 27-04-2020 Revideret: 18-05-2020

Forfatter

Økologi Innovation
Chefkonsulent

Inger Bertelsen

Økologisk Planteteam


Af samme forfatter

Følg med i de økologiske Landsforsøg 2020
På siden her kan du finde information om de økologiske landsforsøg og holde dig opdateret med muligheder for at se forsøgen...
11.05.20
14.05.2020: Følg med i de Økologiske Landsforsøg
Der er fuld gang i årets forsøgsarbejde. Det kan du høre meget mere om i webinaret her.
07.05.20
Økologisk dyrkningsvejledning Blandsæd
Samdyrkning af korn og bælgsæd har et højere udbyttepotentiale og en lang række andre fordele i dyrkningen.
30.01.20
Opstramning i dispensationspraksis for græs og kløverfrø til økologisk dyrkning
Når der er økologisk udsæd af græs og kløver skal dette anvendes i størst muligt omfang. For at opnå dette er der ændret i ...
10.01.20
Økologisk udsæd af majs og sukkerroer i 2020
Det er til sæson 2020 muligt at købe økologisk udsæd af majs og sukkerroer.
10.01.20