Feedback Form

Succes med Økologi 

Oprettet: 26-05-2008

Ofte stillede spørgsmål før omlægning

Denne artikel giver svar på de oftest stillede spørgsmål, i forbindelse med omlægning og etablering af økologisk svineproduktion. "10 hurtige spørgsmål og svar"

Husk at Rådgivning giver vigtig støtte i beslutningsprocessen

Søer


1. Skal økologisk søer gå på friland?
Ja. Fra 15. april til 1. november skal alle avlsdyr (også orner) have adgang til afgræsning. Såfremt vejrforhold og dyrenes fysiske kondition tillader det, skal de være på græs i hele perioden (195 dage).
Ønskes avlsdyrene opstaldet i en periode, skal de have adgang til et (støbt) udendørs areal. Få dages ophold i en løbeafdeling, uden adgang til et (støbt) udendørs areal, er dog tilladt.
Vær opmærksom på, at Friland A/S har et krav om, at alle faringer skal foregå i hytter på friland (dvs. hele året).

Foto: Diana Boysen Poulsen

2. Skal so-foldene være økologiske?
Ja, dyr der går på friland, skal gå på arealer, som minimum har været under omlægning i et år,
dog kun 6 måneder for visse typer af permanent græs, men der skal søges tilladelse hertil.

3. Hvor hurtigt er søer og grise økologiske?

For at have økologisk status ved slagtning skal slagtesvin være født økologiske.
Et konventionelt sohold kan omlægges, og udsætterdyr kan slagtes som økologiske efter 6 måneder.
Grise født af søer, der er påbegyndt omlægning er økologiske.
Dvs. at ønskes en igangværende konventionel sobesætning omlagt, skal alle økologiske regler overholdes efter den valgte omlægningsdato.

Generelt skal indkøbte dyr være økologiske. Såfremt disse ikke kan skaffes, er det muligt at indkøbe konventionelle dyr efter særlige retningslinier:

4. Hvordan etablerer man en ny sobesætning?
1) Hvis bedriften ikke er udover det 4. omlægnings år, kan en sobesætning etableres ved at indkøbe konventionelle søer, hvis disse omlægges inden udgangen af det 4. kalenderår, efter omlægningens påbegyndelse.
2) Hvis bedriften er økologisk (dvs. marker og evt. andet husdyrhold end svin) er efter 4. omlægnings år, kan en sobesætning etableres ved at indkøbe konventionelle sogrise, som skal indsættes straks efter fravænning. De skal veje under 35 kg, og må kun indsættes med henblik på avl.

5. Hvordan fornyes besætningen?
Når den økologiske besætningen er etableret og i drift, må der indkøbes 20 procent konventionelle polte eller gylte pr. år (opgjort som procent af hundyr, der har født).

Slagtesvin


6. Skal slagtesvin gå på friland?
Nej, det er ikke et krav, men en mulighed. Holdes slagtesvin på stald, skal de have en udendørs
løbegård.

7. Kan man have en slagtesvineproduktion på basis af indkøbte økologiske grise?

Ja, der er ikke krav om, at man skal have en integreret produktion. Transporttiden for økologiske dyr mellem økologiske bedrifter må ikke overstige 8 timer i alt, inklusive på- og aflæsning. Grisene skal holdes stivis adskilt på vognen.

I øvrigt


8. Skal hele bedriften omlægges?
Ja, alle dyr og arealer skal have begyndt omlægning til økologisk produktion inden udgangen af det 4. kalenderår, efter det år, hvor omlægningen er begyndt. Driver man flere ejendomme eller produktionsgrene, er det muligt at opdele disse, som hver især drives økologiske eller konventionelt. Det kræver en fuldstændig adskillelse, både fysisk og regnskabsmæssigt.

9. Er der krav om selvforsyning af foder?
Nej, ikke for svinebedrifter (i modsætning til kvægbedrifter).

Alle dyr skal have adgang til grovfoder.

10. Hvilke operative indgreb må man foretage?

  • Kastration og næseringning er tilladt under forudsætning af, at dyrenes lidelse begrænses mest muligt.
  • Halekupering og slibning af tænder må ikke foretages rutinemæssigt.
  • Det er ikke tilladt at klippe tænder på svin.
  • Behandlinger og opbevaring af medicin, se skemaet.

Foto: Tomas Fibiger Nørfelt 


Brug rådgivning


Brug rådgivning Økologisk produktion er mere end en konceptproduktion. Det er en driftsform med stadig fokus på bæredygtighed, miljøhensyn og god dyrevelfærd, og derfor i konstant udvikling. Der venter fortsat mange udfordringer, f.eks. 100 procent økologisk fodring, dyrevelfærd og systemudvikling generelt. Som producent er det vigtigt at have lyst til at tage disse faglige udfordringer op.

Rådgivningen bistår med såvel tolkning af reglerne som faglig sparring til udvikling og drift.

Denne artikel omtaler kun et lille udpluk af reglerne. Yderligere information findes på Plantedirektoratets hjemmeside, se under "Økologi".

Som konventionel producent kan man vælge at blive økolog, men man kan også vælge at blive konventionel frilandsproducent. I dag er der - som inden for økologien - en god afsætning af frilandsgrise. Indhent dog altid kontrakt om afsætning - og miljøtilladelse, inden frilands- eller økologisk produktions påbegyndes.

 

Sidst bekræftet: 25-05-2018 Oprettet: 26-05-2008 Revideret: 26-05-2008

Forfatter

Økologi
Landskonsulent

Tove Serup

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Sådan omlægges til økologisk griseproduktion
Konventionel produktion kan omlægges til økologisk produktion
15.11.19
Overvejelser før etablering af økologisk smågrise-/slagtesvinestald
Hvad skal man overveje inden man går i gang med byggeriet? Her på siden kan du læse om de problemstillinger landmanden / ko...
15.11.19
Barrierer for omlægning
Fokus på paradokset stort potentiale for vækst af den økologiske svineproduktion, men tilgangen af nye producenter udeblive...
15.11.19
Normtal for øko-grise medfører krav om et større harmoniareal
- I de fleste tilfælde bliver kravene dog mere lempelige end de normtal, der blev sendt ud sidste år – og udsat til i år.
10.09.19
Nye EU-regler for økologi fra 2021
Den ny EU forordning er vedtaget og træder i kraft 1. januar 2021. Lige nu arbejdes der på at præge indholdet af de detalje...
07.12.18