Feedback Form

  

Oprettet: 15-06-2015

Bioforsuring af gylle

Omtale af aktiviteter og resultater i projektet: Reduceret kvælstoffordampning ved hjælp af bioforsuring af gylle

I dette projekt udvikles og afprøves en ny type forsuringsanlæg, der benytter mælkesyregæring til at forsure gyllen i staldenes gyllekanaler. SEGES leder projektet, der gennemføres i samarbejde med Jørgen Hyldgaard Staldservice A/S (nu JH Agro A/S), AgroTech A/S (nu Teknologisk Institut), Aarhus Universitet og Lallemand Danmark A/S. Projektet gennemføres i perioden 2014 til 2018.

Projektet er finansieret af Grønt udviklings- og demonstrationsprogram, (GUDP) under Fødevareministeriet og Mælkeafgiftsfonden.

Aktiviteter i projektet

  • Udvikle og optimere mælkesyregæring af gylle
    Laboratorieforsøg med tilsætning af forskellige kulturer af mælkesyrebakterier og forskellige kulhydratkilder som næring for mælkesyrebakterierne.
  • Udvikling af prototype af bioforsuringsanlæg
    Et pilotanlæg, der testes med kvæggylle.
  • Fuldskala afprøvning i kvægstald med ring-gyllekanal.
  • Vera-verifikation
  • Ammoniakfordampningen testes i stalde med det nye bioforsuringsanlæg.

Hidtil har man brugt svovlsyre til at forsure gylle for at hindre ammoniakfordampning fra staldene. Ved at anvende mælkesyrebakterier undgår man at bruge svovlsyre, der kan give arbejdsmæssige og økonomiske problemer. Bioforsuring gør det også muligt at anvende forsuring i økologiske stalde.

De indledende laboratorieforsøg har vist, at der skal tilsættes en del sukkerholdigt materialer for at mælkesyrebakterierne har energi nok til at lave den nødvendige mængde syre. 

Der er i projektet lavet forsøg med forskellige materialer, for at finde den bedste måde at bioforsure på. Det er bl.a. forsøgt at tilsætte bakteriekulturer og gærekstrakt i supplement til sojamelasse. Disse forsøg viste, at sojamelassen i sig selv gav forsuring nok. Under andre forhold og med andre biomasser vil det være relevant at styrke forsuringen med bakterier og gærekstrakt.

I den endelige test i eksisterende stalde anvendes roemelasse suppleret med eddikesyre ved den indledende forsuring.

Video fra projektet

 

Publikationer fra projektet

Sidst bekræftet: 31-05-2016 Oprettet: 15-06-2015 Revideret: 15-06-2015

Forfatter

Økologi
Landskonsulent

Erik Fog

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Omlægning til økologisk landbrug kan bidrage til at nå klima-reduktionsmålene
Omlægning til økologisk drift giver mere græs og større kulstofopbygning i jorden. Det kan tælle med som en del af den nati...
08.02.19
Rapport: Bioraffineret græsprotein til økologiske husdyr
Vurdering af foderprodukter fra bioraffinering til svin, fjerkræ og kvæg.
17.12.18
Glycerin til biogas - dispensation til afsætning til øko-bedrifter også i 2019
Biogasanlæg der bruger glycerin, fik i 2017 godkendt, at de kunne afsætte den afgassede gødning til økologiske bedrifter, s...
05.12.18
Tilladte biomasser til økologisk biogas
Afgasset gødning fra biogasanlæg skal overholde de økologiske gødningsregler, når det anvendes på økologiske marker. I denn...
05.12.18
Forslag til indsatser for mindre udledning af klimagasser på kvægbrug
På en workshop om kulstofbinding på kvægbrug formulerede deltagerne en række indsatser, som kvægbrugere kan gøre for at få ...
31.10.18
Stort logo
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.

Stort logo

Stort logo