Feedback Form

  

Oprettet: 24-10-2018

Bioforsuring af gylle - godt for miljøet, egnet til økologi og giver mere biogas

En ny teknologi til staldforsuring af gylle bruger melasse i stedet for svovlsyre. Det giver en række fordele bl.a. at gyllen giver ekstra biogas, og metoden kan bruges i økologiske stalde.

I projektet ”Reduceret kvælstoffordampning ved hjælp af bio-forsuring af gylle” er der udviklet en ny metode til forsuring af gyllen i gyllekanalerne uden brug af svovlsyre.

Ved at undgå svovlsyre kan metoden bruges i økologiske stalde, og da man i stedet tilsætter melasse for at nære en naturlig mælkesyrefermentering, får gyllen samtidig en større værdi til biogasproduktion, og det forventes at give den nye metode en interessant økonomi.

Se video om bioforsuring

Projektet afsluttes i december 2018, når teknikken er blevet testet i en stald i Sønderjylland.

Dernæst vil der blive arbejdet videre på at få teknikken optaget på Teknologilisten som en anerkendt miljøteknologi.

Projektet er gennemført af SEGES i samarbejde med JH Agro A/S, Teknologisk Institut, Aarhus Universitet og Lallemand Nordic.

Projektet er støttet af ”Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram” (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.

Læs mere om projektet her
Sidst bekræftet: 24-10-2018 Oprettet: 24-10-2018 Revideret: 24-10-2018

Forfatter

Økologi Innovation
Landskonsulent

Erik Fog

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Omlægning til økologisk landbrug kan bidrage til at nå klima-reduktionsmålene
Omlægning til økologisk drift giver mere græs og større kulstofopbygning i jorden. Det kan tælle med som en del af den nati...
08.02.19
Rapport: Bioraffineret græsprotein til økologiske husdyr
Vurdering af foderprodukter fra bioraffinering til svin, fjerkræ og kvæg.
17.12.18
Glycerin til biogas - dispensation til afsætning til øko-bedrifter også i 2019
Biogasanlæg der bruger glycerin, fik i 2017 godkendt, at de kunne afsætte den afgassede gødning til økologiske bedrifter, s...
05.12.18
Tilladte biomasser til økologisk biogas
Afgasset gødning fra biogasanlæg skal overholde de økologiske gødningsregler, når det anvendes på økologiske marker. I denn...
05.12.18
Forslag til indsatser for mindre udledning af klimagasser på kvægbrug
På en workshop om kulstofbinding på kvægbrug formulerede deltagerne en række indsatser, som kvægbrugere kan gøre for at få ...
31.10.18
Stort logo
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.

Stort logo