Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 24-10-2019

  

Oprettet: 24-10-2018

Bioforsuring af gylle - godt for miljøet, egnet til økologi og giver mere biogas

En ny teknologi til staldforsuring af gylle bruger melasse i stedet for svovlsyre. Det giver en række fordele bl.a. at gyllen giver ekstra biogas, og metoden kan bruges i økologiske stalde.

I projektet ”Reduceret kvælstoffordampning ved hjælp af bio-forsuring af gylle” er der udviklet en ny metode til forsuring af gyllen i gyllekanalerne uden brug af svovlsyre.

Ved at undgå svovlsyre kan metoden bruges i økologiske stalde, og da man i stedet tilsætter melasse for at nære en naturlig mælkesyrefermentering, får gyllen samtidig en større værdi til biogasproduktion, og det forventes at give den nye metode en interessant økonomi.

Se video om bioforsuring

Projektet afsluttes i december 2018, når teknikken er blevet testet i en stald i Sønderjylland.

Dernæst vil der blive arbejdet videre på at få teknikken optaget på Teknologilisten som en anerkendt miljøteknologi.

Projektet er gennemført af SEGES i samarbejde med JH Agro A/S, Teknologisk Institut, Aarhus Universitet og Lallemand Nordic.

Projektet er støttet af ”Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram” (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.

Læs mere om projektet her
Sidst bekræftet: 24-10-2018 Oprettet: 24-10-2018 Revideret: 24-10-2018

Forfatter

Økologi Innovation
Landskonsulent

Erik Fog

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Implementering af grøn bioraffinering til produktion af græsprotein
Før etablering af anlæg til produktion af græsprotein kan et økonomisk kalkuleprogram og vejledning om forretningsmodel gui...
23.01.20
Glycerin til biogas - dispensation til afsætning til øko-bedrifter også i 2020
Biogasanlæg der bruger glycerin, fik i 2017 godkendt, at de kunne afsætte den afgassede gødning til økologiske bedrifter, s...
03.12.19
Ensilage af halm og efterafgrøde er en økonomisk interessant biomasse til biogasproduktion
Efterårsensilering af rajgræs sammen med en høj halmstub af korn kan levere 4.000 kg tørstof pr. ha, der er meget velegnet ...
23.10.19
Demontration af kombi-høst af halm og efterafgrøde til biogas
Kom og se hvordan de høster halmstub og efterafgrøde på Viftrupgård ved Spjald. Ved at skårlægge en høj stub sammen med græ...
11.10.19
Møde om etablering af græsprotein-anlæg
Udviklingen af teknikker til fremstilling af protein fra græs og kløver er nu så langt, at de første græsprotein-anlæg er p...
20.09.19
Stort logo
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.

Stort logo