Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 06-12-2019

  

Oprettet: 06-03-2012
Revideret: 21-01-2014

Den uafhængige revisors erklæring og Revisors erklæring om opstilling af budget

Uanset om det gælder årsrapport, skatteregnskab, budget eller budgetopfølgning, så ligger det endelige ansvar for disse dokumenter hos virksomhedsejeren.

Dette gælder selv om konsulent i DLBR udfører alt det praktiske arbejde med at indsamle informationer og bearbejde disse korrekt i Ø90 Budget. Konsulenten i DLBR er som udgangspunkt alene ansvarlig for den erklæring, der afgives om budgettet mv., og alt andet indhold er virksomhedsejers ansvar.

DLBR rådgivningsvirksomhederne har en særbestemmelse i Revisorloven, der bevirker, at de registrerede revisorer på landbrugsvirksomheder kan afgive erklæring med sikkerhed (revision og review). På baggrund af dette vil brugere af budgetter mv., typisk kreditinstitutter, forvente at konsulenter i DLBR efterlever samme regelsæt på området som øvrige praktiserende revisorer. Derfor skal både konsulenter, driftsøkonomer, registrerede revisorer og andre i DLBR der afgiver erklæringer på budgetter mv. følge Revisorloven, Erklæringsbekendtgørelsen og revisionsstandarderne herunder specielt ISAE 3400 "Undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger" eller ISRS 4410 "Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger".

Når et regnskabskontor hjælper en kunde med udarbejdelse af et budget, vil det skulle forsynes med en erklæring fra revisor. Hvis ikke budgettet forsynes med en erklæring vil det stride imod "god revisorskik". I den forbindelse skal der træffes et generelt valg af kunden, om vedkommende ønsker en erklæring med sikkerhed efter ISAE 3400 (Den uafhængige revisors erklæring) på budgettet eller alene en erklæring efter ISRS 4410 (Revisors erklæring om opstilling af budget) på budgettet. Forskellen i de to erklæringstyper er, at efter ISAE 3400 siger revisor i sin erklæring "god" for budgettet, mens revisor ved ”Revisors erklæring om opstilling af budget” ikke kommer med denne blåstempling af budgettet.

Den uafhængige revisors erklæring efter ISAE 3400

Revisors erklæring om opstilling af budget efter ISRS 4410

Sidst bekræftet: 05-12-2018 Oprettet: 06-03-2012 Revideret: 21-01-2014

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Jes Buch Willumsen

Af samme forfatter

Revisors erklæring om opstilling af budget - efter ISRS 4410
Denne type erklæring kan anvendes når kunden ikke ønsker en blåstempling af budgettet fra revisor.
21.01.14