Feedback Form

  

Oprettet: 01-11-2018

Pension: Vi skal have flere landmænd med!

Ny analyse af landmændenes pensionsopsparinger viser, at landmændene gennemsnitligt set er gode til at spare op. Men der er stor spredning mellem driftsgrenene og inden for de enkelte grupper. Derfor er det vigtigt at få alle landmænd med.

Når en landmand smider arbejdstøjet og gør sig klar til pensionistlivet, har han i gennemsnit over et helt arbejdsliv sparet 1,996 millioner op til pension. Tallet er på tværs af driftsgrene og dækker over en stor spredning. Særligt mælkeproducenterne ligger i bunden med knap 1,5 millioner i gennemsnitlig pensionsopsparing, efterfulgt af svineproducenterne med 1,97 millioner og planteproducenterne med 2 millioner. De øvrige driftsgrene ligger på godt 2,57 millioner, hvor særligt minkavlerne trækker op.

 

Relativt stor gruppe sparer ikke op

Udover spredningen mellem driftsgrenene er der stor forskel på, hvor meget de enkelte landmænd sparer op i et ”normalt” år. 20-30 procent af landmændene sparer slet ikke op, mens 40-50 procent sparer mindre op end gennemsnittet i deres driftsgren. De øvrige sparer mere op end gennemsnittet i deres driftsgren, hvoraf en lille gruppe sparer langt mere op end gennemsnittet. Dette billede tegner sig på tværs af driftsgrenene.

”Generelt sparer landmændene fornuftigt op til pension, men det er vigtigt, at vi får alle med, så man ikke står tilbage uden tilstrækkelig pensionsopsparing efter et langt og slidsomt arbejdsliv,” mener erhvervsøkonomisk chef i SEGES, Klaus Kaiser, der står bag analysen.

 

Tre forhold påvirker pensionsindbetalingerne

Særligt tre forhold afgør størrelsen af pensionsopsparingen i de enkelte år: Konjunkturerne, landmandens evne til at lave overskud i virksomheden på tværs af konjunkturer og landmandens etableringstidspunkt.

Under højkonjunktur har landmændene typisk god likviditet og skatteevne og indbetaler ofte mere til pension. Omvendt nedsættes eller sløjfes indbetalingerne ofte under en lavkonjunktur. 

Det er også et klart mønster, at pensionsindbetalingerne er mindst i starten og i slutningen af arbejdslivet. I de første år er landmændenes gæld typisk størst, og derfor vælger de at nedbringe gælden fremfor at spare op til pension. På samme måde reducerer landmænd typisk pensionsindbetalingerne i årene op til pension, fordi de neddrosler produktionen og derved reducerer indtjeningen.

 

Vigtigt, vi får alle med

Sammenligner man landmændenes pensioner med lønmodtagere eller andre selvstændige, ligger landmændene meget fornuftigt med en gennemsnitlig indbetaling lidt lavere end øvrige ejerledere og lidt højere end den typiske lønmodtager. Det vigtigste er derfor at få flere landmænd til at spare op.

”Det er vigtigt, at vi husker landmændene på, at de skal spare op, når de kan. Det vil sige, når der er højkonjunktur, og i midten af deres arbejdsliv, hvor deres overskud og skatteevne typisk er størst,” siger Klaus Kaiser.

 

Læs mere om den nye analyse i notatet ”Pensionsopsparing i landbruget”

Sidst bekræftet: 01-11-2018 Oprettet: 01-11-2018 Revideret: 01-11-2018

Forfatter

Erhvervsøkonomi
Kommunikationskonsulent

Anja Kruse Christensen

Marketing & Fagkommunikation, Fagkommunikation


Af samme forfatter

Efterlysning! SEGES søger dig, der selv laver budget
SEGES skal til at udvikle et nyt budgetprogram, der gør det nemmere for dig at lave dit budget selv. Men vi har brug for hj...
28.06.19
Gode historier skal tiltrække unge landmænd
SEGES’ kampagne ’10 gode grunde til at være landmand’ sætter fokus på glæderne ved at være landmand. Og dem er der mange af...
14.06.19
På den anden side af generationsskiftet
Generationsskiftet af gården Kallestrup var i 2015 lagt på skinner, men midt i processen blev Christina Elgaard og hendes f...
30.11.18
Opblødning af skattereglerne ved generationsskifte
Få et samlet overblik over mulighederne i opblødningen af skattereglerne omkring bo- og gaveafgift, se konsekvensberegninge...
27.11.18
Gik du glip af ”Mads og Panelet” til Svinekongres?
Mads Steffensen gæstede Svinekongressen i tirsdags, hvor han sammen med et veloplagt panel diskuterede dilemmaer om ejer- o...
26.10.18