Oprettet: 24-03-2015

Stiftelse

Det er vigtigt at overveje, hvilken form din virksomhed skal drives i, når dit selskab skal stiftes. Læs her om de overvejelser, du skal gøre, inden du stifter, og hvilke stiftelsesformer, du kan vælge.

Før du stifter
Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet.

Valg af virksomhedsform
Dokumentet vil give dig et overblik over de overvejelser, du bør gøre dig i forbindelse med valg af virksomhedsform.

Stiftelsesformer
Stiftelsen kan ske ved kontant stiftelse, stiftelse ved indskud af enkelt aktiver eller virksomhedsomdannelse. På denne side kan du få et overblik over de forskellige stiftelsesformer.

Du kan altid kontakte din lokale rådgiver, såfremt du har brug for sparring eller assistance i forbindelse med valg af stiftelsesform.

 

Tryk for at læse mere om de forskellige stiftelsesformer...

Sidst bekræftet: 11-03-2019 Oprettet: 24-03-2015 Revideret: 24-03-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Juridisk specialkonsulent

Morten Haahr Jensen

Team Selskaber


Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Team Selskaber


Af samme forfatter

SKATM-2020-19-01. Værdiansættelse af ejendom i dødsbo. Ændring uden vurdering
Skattestyrelsen havde ændret i et dødsbos værdiansættelse af en fast ejendom uden sagkyndig vurdering. Landsretten fastslår...
10.01.20
SKATM-2019-19-07. Værdiansættelse af erhvervsejendom i dødsbo. Sagkyndig vurdering. Særlige omstændigheder
Afholdelse af 9,1 mio. kr. i renoveringsomkostninger på en hotelejendom vurderet til 28 mio. kr. udgjorde sådanne særlige o...
20.12.19
Nyt beregningsværktøj: Få styr på dit økonomiske behov, når du går på pension
Når talen falder på pension, er et centralt spørgsmål: Hvor meget skal jeg spare op?
16.12.19
SKATM-2019-19-06. Nedslag for latent skat. Kursværdi. Nedsættelse af gaveafgift
En landmand overdrog en andel på 20 pct. af sin landbrugsvirksomhed med succession til sin søn. Nedslaget for at overtage d...
13.12.19
SKATM-2019-12-02. Udbetaling fra andelshaverkonto ved udtræden. Retserhvervelse. Beskatningstidspunkt
En andelshaverkonto skulle udbetales årligt med 1/5. Repræsentantskabet skulle årligt træffe beslutning om udbetaling, unde...
13.12.19