Feedback Form

  

Oprettet: 24-03-2015

Virksomhedsomdannelse

Ønsker du at drive din virksomhed i selskabsform i stedet for personligt regi, kan du foretage en virksomhedsomdannelse.

Før virksomhedsomdannelse
Du kan vælge at foretage en virksomhedsomdannelse ved en skattefri eller en skattepligtig omdannelse. Hvilken metode du vælger, bør afhænge af en konkret afvejning ud fra de faktiske forhold.

Omdannelse
Ved omdannelsen bliver ejeren i stedet ejer af kapitalandelene i selskabet i form af enten aktiver (i et A/S) eller anparter (i et ApS).

En omdannelse kan illustreres således:

Ved en omdannelse af en personlig drevet virksomhed til et selskab afstås virksomhedens aktiver og passiver til selskabet. Sådan en afståelse udløser som udgangspunkt beskatning af avancer. En omdannelse kan dog også under visse betingelser ske skattefrit. En skattefri virksomhedsomdannelse betyder, at man uden skat kan indskyde hele den personlige virksomhed i et selskab. I stedet udskydes beskatning af avancen til det tidspunkt, hvor enten kapitalandelene i selskabet sælges eller selskabet afstår de overtagne aktiver og passiver.

Læs mere i beslutningsgrundlag om fordele og ulemper ved skattefri omdannelse
Her kan du læse mere om forskellen mellem skattepligtig og skattefri omdannelse af en virksomhed, herunder hvilke betingelser der skal opfyldes.

Bemærk: Sidens beskrivelse giver alene et overordnet indblik i mulighederne for at omdanne en personlig drevet virksomhed. En omdannelse bør altid gennemføres med hjælp fra din rådgiver. Kontakt din sædvanlige rådgiver for mere information om omdannelse og dine muligheder.

Sidst bekræftet: 12-03-2019 Oprettet: 24-03-2015 Revideret: 24-03-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Team Selskaber


Af samme forfatter

SKATM-2019-26-04. Stutteri og galopheste var privat aktivitet. Ikke momsfradrag. Ikke reklameudgift
Stutteri med galopheste var ikke erhvervsmæssigt drevet. Aktiviteten havde heller ikke karakter af økonomisk virksomhed, hv...
28.06.19
SKATM-2019-26-03. Travstutteri og landbrug. Væsentlig omlægning. Ej erhvervsmæssig drift
Driften af et landbrug med travstutteri skulle vurderes særskilt henholdsvis før og efter en omlægning, som havde haft væse...
28.06.19
SKATM-2019-26-02. Stutteri med travheste. Opstartsperiode. Erhvervsmæssigt drevet
Et travstutteri blev anerkendt som erhvervsmæssigt drevet. Driften var i de pågældende år i en opstartsfase, og efter en in...
28.06.19
SKATM-2019-26-01. Hesteopdræt. Ikke fornøden intensitet. Fagligt kontingent
Hestehold med 3 heste, der havde givet meget små indtægter, blev ikke anset for drevet med fornøden intensitet og fradrag n...
28.06.19
SKATM-2019-19-03. Værdiansættelse efter 15 % regel uanset videresalg til kommune
Ved overdragelse af en landbrugsejendom i levende live skal skatteforvaltningen acceptere en værdiansættelse til +/- 15 %. ...
28.06.19