Værd at vide om skat 

Oprettet: 22-05-2017
Revideret: 27-01-2020

Har du varmepumpe eller elvarme – så tjek din BBR

Hvis du får leveret elektricitet til den lave elvarmesats, fordi din bolig er opvarmet med varme-pumpe eller elvarme, er det vigtigt, du tjekker din BBR.

Hvis boligen ikke er registreret korrekt, risikerer du en dyrere elregning.

Hvad er elvarmesats?
Boliger opvarmet med elvarme eller varmepumpe, kan normalt få leveret elektricitet fra deres elhandelsvirksomhed til en lavere afgiftssats end normalt. Det gælder dog kun for det forbrug, der overstiger 4.000 kWh årligt.

Den såkaldte elvarmesats er i 2020 21,00 øre pr. kWh.
Den normale elafgiftssats er i 2020 89,20 øre pr. kWh.
Det er altså en besparelse på 68,20 øre pr. kWh, som tillagt moms bliver til godt 85 øre pr. kWh.

For en boligejer med fuldt elopvarmet bolig med elpaneler skønnes afgiftsbesparelsen at være ca. 10.000 kr. om året, hvis registreringen i BBR er rigtig.
For en boligejer, der opvarmer sit hus med varmepumpe, er den omkring 4.000 kr.

Et af kravene for at få leveret elektricitet til elvarmesats er, at boligen i BBR er registreret som elopvarmet helårsbolig. Er boligen ikke registreret korrekt i BBR, er betingelserne for at købe elektricitet til elvarmesats altså ikke opfyldt.

De husstande, som rent faktisk får leveret elektricitet til elvarmesats, har dette registreret i den såkaldte Datahub, som er et IT-system, der drives af Energinet.dk.

Hvorfor skal du tjekke BBR nu?
Energinet.dk laver løbende samkørsel af oplysningerne i BBR og oplysningerne i Datahubben. Er boligen registreret i Datahubben med elvarmesats, men ikke som elopvarmet helårsbolig i BBR, kan konsekvensen altså være en meget dyrere elregning, og i værste fald også med tilbagevirkende kraft.

Så tjek oplysningerne for din bolig i BBR så hurtigt som muligt, for at være på forkant.

Hvordan tjekker du BBR?
Tjek, om du er registreret som elvarmekunde i BRR ved at gøre følgende:

  • Gå ind på Den Offentlige Informationsserver på www.ois.dk
  •  Indtast din kommune og din adresse
  •  Tryk på ”Søg” og find din bolig
  •  Tryk på ”BBR-meddelelse” i venstre side
  • Scroll ned til ”Energioplysninger” og tjek, at der står el/elvarme/varmepumpe som primær opvarmningsform under ”Varmeinstallation”
  • Kontakt din kommune om BBR på www.bbr.dk/aendre_din_bbr, hvis din varmekilde ikke er registreret korrekt, eller hvis der er fejl i dine BBR-registreringer, og bed dem om at rette fejlen.

Køber du elektricitet til almindelig sats?
Opvarmer du din bolig med elvarme eller varmepumpe, og får du stadig leveret elektricitet med den almindelige høje afgiftssats, kan du kontakte din elhandelsvirksomhed for at høre nærmere om mulighederne for elvarmesats.

 

Sidst bekræftet: 18-05-2020 Oprettet: 22-05-2017 Revideret: 27-01-2020

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Moms- og afgiftsspecialist

Jacob Kunø Christensen

Team Personer


Af samme forfatter

SKATM-2020-30-08. Elafgift – elvarmesats ikke mulig – fælles aftagernummer i ejerforening
Skatterådet kunne ikke bekræfte, at elopvarmede sommerhuse kunne få leveret strøm til den lave elvarmesats på forbrug over ...
29.05.20
SKATM-2020-30-07. Nye regler om udtagningsmoms i 2020 – nærmere gennemgang
Notatet gennemgår de nye regler om udtagningsmoms, der forventes at træde i kraft 1. juli 2020. Reglerne ændres grundlæggen...
22.05.20
Ansøg om rentefrit momslån inden 15. juni
En ny momsordning skal styrke små og mellemstore virksomheders likviditet yderligere i forbindelse med corona-krisen. Søg n...
18.05.20
SKATM-2020-30-06. Momsfrit salg af bebygget ejendom til nedrivning – ikke salg af byggegrund
Skatterådet bekræfter i et bindende svar, at et boligselskabs salg af en ejendom med funktionsdygtig bygning var momsfritag...
08.05.20
SKATM-2020-11-05. Virksomhed kun delvist erhvervsmæssigt drevet. Hævning i virksomhedsordningen
Kun 4 ud af 9,3 ha jord var erhvervsmæssigt anvendt, og arealet ud over de 4 ha skulle hæves i virksomhedsordningen. Der va...
01.05.20