Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 31-12-2019

Værd at vide om skat 

Oprettet: 26-02-2018
Revideret: 27-02-2018

Beskæftiger du udenlandsk arbejdskraft?

SKAT har udarbejdet et omfattende informationsmateriale og afholder i marts måned tre aften-møder, som informerer om skattepligtsforhold for arbejdsgivere med udenlandske medarbejdere.

 

En guide, som SKAT har oprettet, indeholder de oplysninger, man skal kende til, når man ansætter udenlandske medarbejdere. Guiden ligger på siden: skat.dk/udenlandsk-medarbejder.

I guiden finder du blandt andet følgende tjekliste, som kan hjælpe med til, at din udenlandske medarbejder kommer godt fra start i Danmark:

 

Din medarbejder skal have et skattepersonnummer og en forskudsopgørelse med skattekort. Søg om det via den digitale ansøgning. Husk:

 • Kopi af pas eller ID-kort og vielsesattest samt kopi af underskrevet ansættelseskontrakt.
 • Dansk opholds- og arbejdstilladelse, hvis din medarbejder ikke er statsborger i et EU-land, Schweiz eller et nordisk land. Har medarbejderen et skattepersonnummer fra tidligere ophold, er det vigtigt at skrive det på den digitale ansøgning.
 • Din medarbejder skal have et NemID. Det klares via Borgerservice, hvor det kan være en god idé at medbringe et vitterlighedsvidne. Medbring pas eller ID-kort.
 • Din medarbejder skal have en NemKonto. Kontakt en dansk bank omkring dette. Det er også muligt at få en udenlandsk konto som NemKonto.
 • Som arbejdsgiver skal du hente din medarbejders skattekort i eIndkomst. Du får et brev med skattepersonnummeret og besked om, hvornår skattekortet er klar. Brevet sendes via digital post.

Derudover indeholder guiden oplysning om skattepligtsforhold, fradragsmuligheder og de ting, der skal gøres, når den udenlandske medarbejder rejser hjem.

Skattepligt
Her beskriver guiden, hvordan de enkelte begreber som ”fuldt skattepligtig”, ”begrænset skattepligtig” samt ”dobbeltdomicileret” (har bolig både i Danmark og i hjemlandet) og ”skattemæssigt hjemmehørende” ved dobbeltdomicil skal forstås.

Det er beskrevet på en enkel og overskuelig måde, der i overordnet form giver et godt udgangspunkt for medarbejderens skattepligtsforhold.

Siden om skattepligt indeholder også en beskrivelse af, hvornår medarbejderen kan anvende den særlige grænsegængerregel, som nogle af de udenlandske medarbejdere kan beskattes efter.

Når medarbejderen rejser hjem
Guiden indeholder også en tjekliste, som med fordel kan følges, når medarbejderen rejser hjem. Heraf fremgår det blandt andet, hvilke oplysninger der skal sendes ind til SKAT. Der er også en vejledning til, hvordan man framelder sig Folkeregisteret.

Informationsmøder
SKAT afholder informationsmøder for dig som arbejdsgiver i marts måned.

På møderne beskrives:

 • De generelle regler for fuld og begrænset skattepligt samt dobbeltdomicil
 • Reglerne for grænsegængere
 • Hvilke fradrag medarbejderne kan få, herunder rejse-, befordrings- og ægtefællefradrag
 • Hvordan I hjælper medarbejderne med at søge om skattepersonnummer
 • Hvordan I hjælper medarbejderne med at få styr på årsopgørelsen.

Der er mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Møderne afholdes på følgende datoer:

 • 6. marts 2018 Middelfart kl. 17-19
 • 7. marts 2018 København kl. 17-19
 • 8. marts 2018 Aarhus kl. 17-19

Tilmelding til møderne kan ske på SKATs hjemmeside. Som søgeord kan benyttes: Informationsmøde: for dig med udenlandske medarbejdere.

Søg rådgivning
Selvom SKAT er gode til at vejlede om emnet, skal du være opmærksom på, at der er mange faldgruber vedrørende skattepligtsforhold og fradrag. Du bør derfor søge rådgivning hos arbejdsgiverservice/din skattekonsulent i din lokale rådgivningsvirksomhed.

Sidst bekræftet: 05-02-2019 Oprettet: 26-02-2018 Revideret: 27-02-2018

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Lone Hauge

Af samme forfatter

SKATM-2019-13-35 Overvej justeringer af acontoskat for selskaber
Restskattetillægget stiger med 2 %, så derfor bør det overvejes, om årets acontobetalinger af selskabsskat matcher den skat...
08.11.19
Straksfradrag under lup
Skattestyrelsen er lige nu i gang med at undersøge de straksfradrag, landmænd og andre erhvervsdrivende har trukket fra i d...
09.09.19
SKATM-2019-11-09. Mellemregning med ApS kunne ikke indgå i hovedanpartshavers VSO
En mellemregning mellem en hovedanpartshaver og selskabet havde karakter af rent udlån og kunne ikke ligge i VSO.
16.07.19
SKATM-2019-14-05. Formalia ikke overholdt – lønindeholdelse kunne ikke afbryde forældelse af inddrivelse af misligholdt jordbrugslån
Et rentekrav vedrørende misligholdt jordbrugslån var forældet. Afgørelse om lønindeholdelse indeholdt ikke tilstrækkelige o...
15.07.19
SKATM-2019-21-01. Ved skønsmæssig forhøjelse kunne der tages udgangspunkt i gennemsnitlig beregning af privatforbruget fra Danmarks Statistik
Bogføringsloven var ikke opfyldt, og der var negativt privatforbrug. Derfor kunne indkomsten opgøres skønsmæssigt. Der kunn...
17.05.19