Værd at vide om Skat 

Oprettet: 04-11-2019

Arbejdsgiverbetalt uddannelse – sådan er reglerne

En arbejdsgiver har altid fradrag for udgifter til uddannelse og kurser for personalet. Det gælder, uanset om uddannelsen eller kurset har relevans for arbejdet i virksomheden eller ej.

Den ansatte skal kun beskattes, hvis der er tale om en rent privat uddannelse eller kursus.

 

Skattefriheden for medarbejderen forudsætter, at uddannelsen eller kurset mv. har et erhvervsmæssigt sigte og dermed, at kurset ikke udelukkende har et rent privat formål for den ansatte.

Skattefrihed

En uddannelse eller et kursus behøver ikke at have relevans for det arbejde, som udføres hos den nuværende arbejdsgiver. Det skal dog have en vis erhvervsrelevans, og hvis det udelukkende har privat karakter, er det ikke skattefrit for den ansatte – kun for arbejdsgiver. Skattefriheden gælder både for grund- og videreuddannelse og for efteruddannelse. 

 

Udgifter til kørekort

Kørekort til almindelig bil, altså lille kørekort, er en almindelig privat udgift og kan ikke dækkes af arbejdsgiver som en skattefri uddannelsesudgift for medarbejderen. Det gælder, medmindre kørekortet er en lovpligtig del af en erhvervsmæssig uddannelse som f.eks. uddannelsen til mekaniker. For andre end mekanikere og lignende vil et arbejdsgiverbetalt kørekort derfor være skattepligtigt for medarbejderen.

 

Når et personalegode gives af hensyn til arbejdet, og udgiften er under 6.200 kr. (2019), vil der ikke være skattepligt for medarbejderen. Der er tale om en bagatelgrænse og ikke en bundgrænse, og dermed bliver et arbejdsgiverbetalt kørekort i praksis skattepligtigt i sin helhed, selvom kørekortet er et arbejdsrelateret gode, da udgiften vil være større end bagatelgrænsen på 6.200 kr.

 

Betalt uddannelse

Skattestyrelsen accepterer, at en ansat går ned i skattepligtig ”pengeløn” mod at få lønnen udbetalt i en skattefri uddannelse. Der er dog en række betingelser, som skal være opfyldte. Blandt andet skal omlægningen af lønnen være civilretlig gyldig. Det vil blandt andet sige, at de overenskomster, som parterne er bundet af, skal kunne rumme den ændrede lønaftale, og den aftalte lønomlægning skal være aftalt, inden uddannelsen påbegyndes. Lønomlægningen skal som udgangspunkt løbe over hele omlægningsperioden eller som tommelfingerregel i minimum 12 måneder.

 

Udgift til uddannelse og kurser kan være:

  • skole- og deltagerbetaling
  • bøger, der indgår i pensum og andet undervisningsmateriale
  • befordring
  • kost og logi 

Gunstige skatteregler gør, at en arbejdsgiver kan yde en ansat løn i form af uddannelse, uden at den ansatte skal beskattes heraf. Ansatte skal derimod altid beskattes af løn udbetalt i pengeværdi.

 

Værdien for en ansat kan illustreres med følgende eksempel, hvor arbejdsgiver betaler en uddannelse på 20.000 kr., mod at den ansatte går tilsvarende ned i løn:

 

Den ansattes marginale skat

43%

56%

Aftalt lønnedgang

20.000 kr.

20.000 kr.

Sparet skat

8.600 kr.

11.200 kr.

Mindre udbetaling efter skat

11.400 kr.

8.800 kr.

Sparet uddannelsesudgift

20.000 kr.

20.000 kr.

Værdi for den ansatte

8.600 kr.

11.200 kr.

 

Den ansatte betaler

Hvis det er den ansatte og ikke arbejdsgiveren, der betaler for uddannelsen, er der meget stramme regler for fradragsret. Det er derfor vigtigt, at det er arbejdsgiveren og ikke den ansatte, der ”køber” uddannelsen til den ansatte, hvis man vil have skatten til at betale cirka halvdelen af uddannelsesudgiften.

 

Moms

Virksomheden har kun fradragsret for eventuelle udgifter til kurser og uddannelse, herunder bøger, hvis kurset eller uddannelsen er strengt erhvervsmæssigt og dermed fagligt relevant. Bemærk dog, at udgifter til en decideret uddannelse typisk vil være uden moms.

 

Søg rådgivning

Hvis du ønsker at gøre brug af disse regler, er det en god idé at kontakte din økonomikonsulent, så aftalen opfylder betingelserne for skattefrihed.

 

 

Sidst bekræftet: 04-11-2019 Oprettet: 04-11-2019 Revideret: 04-11-2019

Forfatter

Jura og Skat
Afdelingsleder

Anna Boel

Jura & Skat


Af samme forfatter

SKATM-2020-00-07. Udskydelse af frister - Servicebrev fra Skattestyrelsen til selvstændigt erhvervsdrivende
Skattestyrelsen sender et Corona-servicebrev som digital post den 6. april med oplysninger om udskudte frister. I alt ca. 4...
06.04.20
SKATM-2020-00-06. Oplysningsfristen (selvangivelsesfristen) forlænges frem til 1. september 2020
Oplysningsfristen (selvangivelsesfristen) for alle skatteydere forlænges frem til 1. september 2020. Fristen for indsendels...
03.04.20
SKATM-2020-04-01. Straksfradrag. Forlængelse af køresilo
En køresilo blev anset som en bygningsbestanddel. Køresiloen havde fysisk forbindelse til flere bygninger, og afskrivningsg...
03.04.20
SKATM-2020-26-03. Støtte til unge landbrugere. Kun første etablering
Hvis en ung landbruger forventer aktivitet i flere landbrugsvirksomheder (flere CVR-numre), er det vigtigt, at han sørger f...
03.04.20
SKATM-2020-00-04. Hjælpepakke til virksomheder grundet Corona
Skattestyrelsen har netop lanceret skat.dk/corona, hvor virksomheder kan få et overblik over, hvad Skattestyrelsen forvente...
12.03.20