Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 12-10-2018

SKATM-2018-00-13. Muligheden for sporadisk indberetning af løn ophører pr. 1. januar 2019

Fra den 1. januar 2019 ophører virksomheders tidligere mulighed for at indberette ansattes løn sporadisk. Fremover skal der laves en såkaldt nulindberetning i de måneder, hvor der ikke laves lønudbetaling til ansatte.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 12-10-2018 Oprettet: 12-10-2018 Revideret: 12-10-2018

Forfatter

Jura og Skat
Tax Consultant

Kirstine Østergård Kortbæk

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2018-22-10. Håndværkerfradrag ved installation af tyverialarm
Skatterådet bekræftede, at et gebyr betalt for installation af tyverialarm er omfattet af håndværkerfradraget. Det samme gæ...
07.12.18
SKATM-2018-24-03. Skattemæssig behandling af tilbagebetaling af produktionsafgift på sukkerroer ved udbetaling i 2019 eller senere
Skattestyrelsen udsender nu orientering om de skattemæssige konsekvenser ved udbetaling af produktionsafgifter i 2019 eller...
07.12.18
SKATM-2018-22-09 Ansøgt omkostningsgodtgørelse afvist grundet manglende hæftelse for rådgiverens honorar
Spørgsmålet var, om skatteyderen havde krav på omkostningsgodtgørelse, efter det var transporteret til rådgiveren. Der kunn...
23.11.18
SKATM 2018-14-15. Nægtet fradrag for tab på unoterede aktier – afslag på anmodning om omvalg
Landsskatteretten fandt ikke, at betingelserne for omvalg i skatteforvaltningslovens § 30 var opfyldt.
26.10.18
Topskattegrænsen overstiger 500.000 kr. i 2019
I 2019 stiger topskattegrænsen fra 498.900 kr. til 513.400 kr. Det betyder, at det i 2019 kun er personer med en månedsløn,...
08.10.18