Skattemeddelelse 

Oprettet: 17-03-2020
Revideret: 20-03-2020

SKATM-2020-00-05. Udskydelse af betalingsfrister for skat og moms

Folketinget har udskudt betalingsfrister vedrørende skat og moms til gavn for (likviditeten i) virksomhederne.

Afgørelse og instans:

SEGES’ notat af 17. marts 2020 om L 134 2019-20 som vedtaget den 17. marts 2020 

Bemærkninger fra skatteafdelingen, SEGES:

Folketinget har i lyset af Coronakrisen hastevedtaget en række udskydelser af betalingsfrister for at give virksomhederne likviditet.

Initiativerne vedrører:

 1. Udskydelse af betalingsfristen for B-skat og foreløbig arbejdsmarkedsbidrag
  Konkret betyder det, at den betalingsfrist, som ellers lå den 20. april, flyttes til den 20. juni, mens fristen den 20. maj udskydes til den 20. december. Dermed bliver april og maj helt fri for betaling af B-skat mv. Normalt er der ingen betalinger i juni og december. Man kan som selvstændigt erhvervsdrivende derudover selv reducere sin B-skattebetaling mv. for resten af 2020, hvis man på SKAT.dk nedsætter sin forventede indtjening for 2020.

 2. Udskydelse af fristen for at indbetale indeholdt A-skat og AMB
  Virksomhedernes betalingsfrister for indeholdt A-skat og AM-bidrag forlænges for 3 månedlige rater (betalinger for april, maj og juni) med 4 måneder. For små og mellemstore virksomheder medfører det følgende:

  Afregningsperiode

  Indberetningsfrist

  Betalingsfrist

  April 2020

  11. maj 2020

  10. september 2020

  Maj 2020

  10. juni 2020

  12. oktober 2020

  Juni 2020

  10. juli 2020

  10. november 2020

    Forlængelsen gælder ikke for offentlige myndigheder mv. 
     
 3. Udskydelse af momsbetalingen for små og mellemstore virksomheder
  Ændringen går ud på at sammenlægge to afgiftsperioder, således at de kommer til at ligge ved angivelses- og betalingsfristen for den anden afgiftsperiode. Har en virksomhed således halvårsmoms, skal angivelse og betaling for første halvår 2020 først ske senest den 1. marts 2021. Har en virksomhed kvartalsmoms, skal momsen for første kvartal af 2020 først angives og betales senest den 1. september 2020.Virksomheden vil kunne få negativ moms udbetalt som vanligt, hvis virksomheden angiver efter afgiftsperiodens udløb.

 4. Loftet på den såkaldte skattekonto øges midlertidigt fra 200.000 kr. til 10 mio. kr.
  Konkret betyder det, at en virksomhed kan indbetale det, den ønsker, til SKAT, uden at det betyder, at beløbene tilbagebetales, fordi der ikke er nogen gæld, der skal betales. Skattekontoen er nemlig lavet på en sådan måde, at indestående over et vist beløb tilbagebetales, hvis der ikke er gæld, der skal betales. Det vil afbøde de negative virkninger, som de udskudte betalingsfrister kan udløse i form af negative renter på større bankindeståender. Denne ændring har virkning fra og med 25. marts. Man skal dog huske selv at regulere udbetalingsgrænsen.

Der er derudover vedtaget regler vedrørende store virksomheders angivelses- og betalingsfrister vedrørende moms.

Ændringerne medfører en forbedret likviditet, men betyder også, at der så skal mere likviditet til på det tidspunkt, hvor der så skal betales.

Ændringerne er vedtaget i Folketinget den 17. marts 2020 og er trådt i kraft.

Reference:

Kildeskattelovens § 58

Opkrævningslovens § 2, stk. 5 og 6, § 12 og § 16 C

Momslovens § 57

Sidst bekræftet: 20-03-2020 Oprettet: 17-03-2020 Revideret: 20-03-2020

Forfatter

Jura og Skat
Senior Tax Manager

Jens Jul Jacobsen

Team Personer


Moms- og afgiftsspecialist

Jacob Kunø Christensen

Team Personer


Af samme forfatter

SKATM-2020-26-04. Erhvervsmæssig virksomhed ved udlejning og virksomhedsordningen
Meddelelsen indeholder udover en grundig omtale af sagen bl.a. oversigt over afgørelser vedrørende erhverv/ikke erhverv ved...
03.04.20
SKATM-2020-14-07. Tab på unoterede anparter skal selvangives
En skatteyder selvangav for sent tab på unoterede kapitalandele. Tabet var derfor tabt.
27.03.20
SKATM-2020-13-21. Investorfradrag, pas på samhandel
Investorfradrag er betinget af, at der ikke overdrages aktiver til selskabet. Alle aktiver er ifølge Skattestyrelsen omfatt...
27.03.20
SKATM-2020-30-04. Godtgørelse af elafgift – elbiler – ladestandere
Særordningen, som giver adgang til godtgørelse af elafgift ved erhvervsmæssig opladning af elbiler, er blevet forlænget til...
20.03.20
SKATM-2020-30-03. Styresignal – praksisændring – fradragstidspunkt ved efterfølgende fakturering med moms
Skattestyrelsen ændrer praksis omkring købers fradragsret ved leverancer, der omkvalificeres til at være momspligtige – f.e...
20.03.20