Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 14-09-2018

SKATM-2018-13-44. Succession i aktier, passiv kapitalanbringelse i solceller

Skatterådet fandt, at investering i solceller gennem et P/S var passiv kapitalanbringelse. Dermed kunne investeringen forhindre succession i aktier.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 14-09-2018 Oprettet: 14-09-2018 Revideret: 14-09-2018

Forfatter

Jura og Skat
Senior Tax Manager

Jens Jul Jacobsen

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2018-18-13. Ikke fradrag for valutakurstab fra indbetaling af foreløbige skatter til udbetaling af overskydende skat
Valutakurstabet fra indbetaling af foreløbige skatter til Norge til udbetaling af overskydende skat kunne ikke fratrækkes.
21.09.18
SKATM-2018-13-47. Afgørelse af, hvornår man er selvstændigt erhvervsdrivende efter LL § 4
LL § 4 definerer, at man som deltager i et I/S ikke nødvendigvis er selvstændigt erhvervsdrivende. Der er nu kommet en afgø...
21.09.18
SKATM-2018-18-12. Ikke fradrag for tab grundet ”CEO Fraud”
Et selskab betalte godt 13 mio. kr. til en kinesisk bank. Betalingen skete på baggrund af fremsendte fakturaer på aktiekøb,...
21.09.18
SKATM-2018-18-11. Ikke fradrag for tab ved erstatninger for mangler ved byggeri
Pengefordringen i anledning af erstatning for mangler ved byggeri var først erhvervet ved dom. På dette tidspunkt var kursv...
21.09.18
SKATM-2018-14-10. SKAT havde ikke overholdt 6-månedersfristen i SKFVL § 27, stk. 2. Forhøjelsen var derfor forældet
Manglende selvangivelse af finansiel kontrakt var forsætlig/groft uagtsom, men SKAT havde reageret for sent efter kundskab.
21.09.18