Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 14-09-2018

SKATM-2018-13-44. Succession i aktier, passiv kapitalanbringelse i solceller

Skatterådet fandt, at investering i solceller gennem et P/S var passiv kapitalanbringelse. Dermed kunne investeringen forhindre succession i aktier.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 14-09-2018 Oprettet: 14-09-2018 Revideret: 14-09-2018

Forfatter

Jura og Skat
Senior Tax Manager

Jens Jul Jacobsen

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2018-19-06. Kursværdi af latent skat ved overdragelse med succession, nedslag i handelspris
Landsskatteretten fandt, at kursværdien af latent skat ved kompensation efter KSL § 33 C, konkret kunne ansættes til kurs 8...
13.11.18
SKATM-2018-19-05. Anvendelsen af vurderingen +/- 15 % er ikke mulig under særlige omstændigheder
Landsskatteretten fandt, at der ved overdragelse kunne tages udgangspunkt i 85 % af ejendomsværdien, uanset at ejendommen v...
13.11.18
SKATM-2018-14-14. Genoptagelse vedrørende investeringsbeviser ikke mulig
2009 og 2010 kunne ikke genoptages ekstraordinært, så der kunne gives fradrag for tab på investeringsbeviser.
26.10.18
SKATM-2018-14-13. Ansættelse ikke mulig grundet fristoverskridelse
Landsskatteretten fandt ikke, at SKAT kunne anvende SKFVL § 27, stk. 1, nr. 2, om direkte følger for et andet indkomstår, i...
26.10.18
SKATM-2018-14-12. Retssagsvejledning
Skatteministeriet har udgivet en vejledning om de overordnede principper for behandlingen af retssager om skatte- og afgift...
26.10.18