Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Skat > Skattemeddelelser > 14 Bogføringspligt, regnskabsår, processuelle regler og omgørelse

14 Bogføringspligt, regnskabsår, processuelle regler og omgørelse

 Artikler

Nye artikler

SKATM-2020-14-08. SKATs genoptagelse – oplysninger i projekt money transfer – ugyldige pga. fristoverskridelser
Ansættelsesændringerne var ugyldige, da fristen for ekstraordinære skatteansættelser var sprunget. For 2007 og 2008 var 3-m...
27.03.20

SKATM-2020-14-07. Tab på unoterede anparter skal selvangives
En skatteyder selvangav for sent tab på unoterede kapitalandele. Tabet var derfor tabt.
27.03.20

SKATM-2020-14-06. Frist regnes fra afgørelsen var lagt i e-Boks – anmodning om genoptagelse
Skatteyder, der er bosat i Tjekkiet, mente ikke, han havde en e-boks. Uanset dette anses han for at have modtaget en afgøre...
20.03.20

Ansvarlig

Økonomi & Virksomhedsledelse
Senior Tax Manager

Sonja Sørensen

Team Personer


Senior Tax Manager

Jens Jul Jacobsen

Team Personer