Skattemeddelelse 

Oprettet: 20-03-2020

SKATM-2020-14-06. Frist regnes fra afgørelsen var lagt i e-Boks – anmodning om genoptagelse

Skatteyder, der er bosat i Tjekkiet, mente ikke, han havde en e-boks. Uanset dette anses han for at have modtaget en afgørelse fra Landsskatteretten på det tidspunkt, hvor afgørelsen var lagt i hans e-Boks.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 20-03-2020 Oprettet: 20-03-2020 Revideret: 20-03-2020

Forfatter

Jura og Skat
Senior Tax Manager

Sonja Sørensen

Team Personer


Af samme forfatter

SKATM-2020-14-08. SKATs genoptagelse – oplysninger i projekt money transfer – ugyldige pga. fristoverskridelser
Ansættelsesændringerne var ugyldige, da fristen for ekstraordinære skatteansættelser var sprunget. For 2007 og 2008 var 3-m...
27.03.20
SKATM-2020-06-03. Genindtræden af fuld skattepligt – ophold i Danmark – 180-dagesreglen
Skatteyderen blev separeret i 2001 og flyttede til udlandet. Samlivet anses for genoptaget, og den fulde skattepligt genind...
27.03.20
SKATM-2020-11-03. Konvertible obligationer i VSO - privat hævning
Landsskatteretten fandt, at erhvervelse af de omhandlede konvertible obligationer skulle anses for en privat hævning i virk...
27.03.20
SKATM-2020-06-02. Indtræden af fuld skattepligt, hjemsted, dobbeltdomicil i Danmark og Tyskland
En tysk statsborger, der bor i Tyskland med sin familie, bliver fuldt skattepligtig til Danmark på grund af bolig og arbejd...
20.03.20
SKATM-2020-06-01. Udstationering, lempelse efter ligningslovens § 33 A, 42-dags-reglen, ulønnet arbejde i Danmark
Deltagelse i en generalforsamling som ulønnet direktør her i landet bryder betingelserne for lempelse i beskatningen af løn...
20.03.20