Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 14-09-2018

SKATM-2018-30-21. Momspligt af undervisnings- og foredragsydelser

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at levering af undervisnings- og foredragsydelser var momsfritaget undervisning. I det ene tilfælde var indehaver lønmodtager, mens ydelserne i det andet tilfælde ikke var momsfritaget undervisning.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 14-09-2018 Oprettet: 14-09-2018 Revideret: 14-09-2018

Forfatter

Jura og Skat
Moms- og afgiftsspecialist

Jacob Kunø Christensen

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2018-30-22. Kattepension – samlet momspligtig ydelse – ikke udlejning af fast ejendom – staldplads
Udlejning af bure og levering af pasningsydelser i en kattepension kunne ikke anses som udlejning af fast ejendom. Der var ...
14.09.18
SKATM-2018-30-20. Moms på fast ejendom – ændret anvendelse – regulering af fradrag
reguleres årligt med 1/10, når ejeren i stedet for videresalg af grunden vil opføre boliger til udlejning, som er en momsfr...
17.08.18
SKATM-2018-30-19. Byggegrunde – interessenters udtagning fra I/S – beregning af udtagningsmoms
I/S skulle betale udtagningsmoms ved interessenters udtagning af byggegrunde til privat anvendelse. Der skulle betales udta...
10.08.18
SKATM-2018-30-18. Moms på byggegrunde – salg efter udlejning - momsfritagelse
Skatterådet har i et bindende svar bekræftet, at salg af en byggegrund, der tidligere har været udlejet med moms, kan sælge...
10.08.18
SKATM-2018-30-17. Tinglysningsafgift – virksomhedspant – landbrug – overdragelse af virksomhed fra I/S til ApS
Skatterådet bekræfter, at der ved en virksomhedsoverdragelse (I/S->ApS) kunne tinglyses nye virksomhedspantebreve til afløs...
29.06.18