Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Skat > Skattemeddelelser

Skattemeddelelser

 Artikler

Nye artikler

SKATM-2020-13-18. Generel indberetning af alle ”kontrollerede transaktioner”
Som bekendt skal alle selskaber fra og med indkomståret 2019 foretage en fuld indberetning af samtlige ”kontrollerede trans...
28.05.20

SKATM-2020-00-15. Kontrollerede transaktioner – udbytte og løn
Skattestyrelsen har informeret om, at løn og udbytter ikke skal oplyses som kontrollerede transaktioner.
25.05.20

SKATM-2020-30-07. Nye regler om udtagningsmoms i 2020 – nærmere gennemgang
Notatet gennemgår de nye regler om udtagningsmoms, der forventes at træde i kraft 1. juli 2020. Reglerne ændres grundlæggen...
22.05.20

SKATM-2020-18-04. Gevinst på gæld i GDP var skattepligtig, selvom gælden var på non recourse vilkår
En kommanditist var skattepligtig af en kursgevinst på gæld, selvom kommanditselskabet kun hæftede med den stillede sikkerh...
22.05.20

SKATM-2020-11-08. Udlejning af lejlighed – virksomhedsordningen godkendt trods visse mangler
SKAT nægtede anvendelse af VSO pga. mangler ved opgørelse af indskudskonto og kapitalafkastgrundlag mv. Landsskatteretten ...
22.05.20

SKATM-2020-00-14. Nyt login-flow
Skattestyrelsen har lagt et nyt login-flow på skat.dk, således rådgiver nu kan vælge at arbejde på vegne af egen virksomhed...
15.05.20

SKATM-2020-11-07. Landbrugsejendom vurderet som boligejendom. Skattemæssige konsekvenser
En landbrugsejendom, som ejer beboede, var fejlagtig vurderet som beboelsesejendom. Boligvurderingen medførte, at ejendomme...
15.05.20

SKATM-2020-00-13. Indberetning af blanket 05.021 – Kontrollerede transaktioner – bilag til oplysningsskemaet
Skattestyrelsen har informeret om, at blanket 05.021 nu er opdateret og blanketten findes nu i Excel.
15.05.20

Ansvarlig

Økonomi & Virksomhedsledelse
Sektorchef Ø&V

Anett Skov Marcussen

Jura & Skat