Feedback Form

  

Oprettet: 29-05-2013

Budgetopfølgning - Værktøjskasse

Det primære værktøj er Ø90 budgetopfølgning, der er en del den samlede Ø90-pakke.

Her finder du en række hjælpeværktøjer til Budget i form af regneark, vejledninger, skabeloner og Best Practice. Hjælpeværktøjerne kan anvendes i forbindelse med indtastning af intern omsætning, efterposteringer og balance for opfølgningsperioderne (kolonne 2).

Værktøjer 

 

Farmtal Online
IT program med generel information om fakturerede priser og kalkuler for de væsentligste landbrugsprodukter og produktionsmidler.

Værktøjer til fremskaffelse af statusoplysninger 
Regneark til beregning ved opgørelse af og kontrol af statusværdier og supplerende oplysninger til årsrapporten 2015
- kan også anvendes med budgetopfølgning og råbalance.
Bemærk ny mulighed for at kontrollere foderafstemning på kvæg og svinebedrifter via overførsel af data fra RegnskabsDataBank.

Vejledninger 

  

Ø90 Budgetopfølgning vejledning
Find her link og hjælp til Ø90 og Ø90 Budgetopfølgning.

Best Practice 

 

God budgetpraksis i DLBR
Få faglig vejledning i bogen God budgetpraksis i DLBR – afsnit 18.

Best Practice - Budget og -opfølgning på resultat
En gruppe DLBR virksomheder har givet deres bud på best practice for budget og opfølgning på det økonomiske resultat. De har samlet en række værktøjer og anbefalinger inden for de områder, der typisk sætter en stopper for at indføre opfølgning på resultat, og du får et bud på, hvordan I implementerer jeres egen best practice for Budget og opfølgning på resultat.

Nøgletal i rådgivningen
Bliv klogere på Nøgletal i Rådgivningen, der er et inspirationskatalog til konsulenternes arbejde med nøgletal, og få indblik i, hvilke nøgletal der kan anvendes i økonomistyringen.

Sidst bekræftet: 31-01-2018 Oprettet: 29-05-2013 Revideret: 29-05-2013

 Prod. og Økonomistyring

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Specialkonsulent

Vibeke Hjorslev Rasmussen

Erhvervsøkonomi


Af samme forfatter

Afdækning af landmandens kompetencebehov i relation til digitalt præsenterede data
Afholdelse af workshop med henblik på afdækning af landmandens kompetencebehov i forbindelse med adgang til digitalt præsen...
02.11.18
Introduktion til den digitale fremtid 2019. Præsentation for rådgivere på workshop hvor kompetencebehov skal afdækkes
Præsentation, der viser de forventede digitale løsninger hos landmanden ultimo 2019. Præsentationen fungerer som diskussion...
02.11.18
En oversigt over forskellige metoder til estimering, styring og måling af kapacitetsomkostninger
En oversigt over forskellige metoder og værktøjer, der kan anvendes af landmanden eller dennes rådgiver i forbindelse med b...
02.02.18
Artikel: Derfor er økonomistyring vigtigt. Artikel bragt i Produktionsøkonomipjecerne 2017
Introduktion til hvad økonomistyring er i praksis og hvordan landmanden kan implementere økonomistyring i hverdagen.
30.08.17
Intern likviditetsfremskaffelse på bedriften - hvorfra og hvordan?
Kan likviditet fremskaffes internt på bedriften? Hvor kan likviditet være bundet? Hvad bør man undersøge forud for et møde ...
27.06.16