Feedback Form

  

Oprettet: 29-06-2018

Brug af mælkens fedtsyresammensætning som beslutningsstøtte i mælkeproduktionen

SEGES har undersøgt om mælkens fedtsyrer kan bruges til at overvåge fodring og fodringsbetingede sygdomme, til at styrke avlen af dyr med færre fodringsrelaterede sygdomme, til bedre rep. samt, evt. er sammenhæng mellem fedtsyrer og mælken som råvare

Mælkens fedtsyresammensætning kan i dag måles med en hurtig og billig metode, og i samarbejde med RYK har SEGES skabt og udnyttet et datasæt med fedtsyresammensætningen i alle prøver fra enkeltkøer i ydelseskontrol i perioden maj 2015 – juni 2017.

Datasættet er udnyttet til en række opgørelser under projektet ”Bedre beslutninger gennem anvendelse af mælkens fedtsyresammensætning,” finansieret af Mælkeafgiftsfonden. Datasættet er tidligere udnyttet i det GUDP finansierede projekt ”Bæredygtige økologiske avlsmål og avlsplaner for malkekvæg”.

Som udgangspunkt består datasættet af i alt 11.209.203 enkeltbestemmelser, hvor den aktuelle applikation giver data for fedtsyregrupper og enkelt fedtsyrer, som vist i tabel 1. Det er første gang, der forefindes fedtsyredata på et helt lands malkeko-population.

Tabel.1 Fedtsyregrupper og enkeltfedtsyrer bestemt ved FT-IR (FOSS, Hillerød, Denmark)

Fedtsyregruppe Dansk navn De vigtigste fedtsyrer
SFA Mættede fedtsyrer C4 – C20
MUFA Monoumættede fedtsyrer C18:1 (C16:1, C14:1)
PUFA Polyumættede fedtsyrer C18:2, C18:3, CLA
SCFA Kortkædede fedtsyrer C4 – C10
MCFA Mellemkædede fedtsyrer C12 – C16
LCFA Landkædede fedtsyrer ≥ C18
TransFA Transfedtsyrer C18:1 trans, CLA
Enkeltfedtsyrer    
C14:0 Myristinsyre  
C16:0 Palmitinsyre  
C18:0 Stearinsyre  
C18:1 Oliesyre  

På basis af datasættet har SEGES undersøgt om mælkens fedtsyrer kan bruges til at overvåge fodring og fodringsbetingede sygdomme, til at styrke avlen af dyr med færre fodringsrelaterede sygdomme, til forbedret reproduktion samt til at belyse, om der er sammenhæng mellem fedtsyrer og mælkens teknologiske egenskaber som råvare til mejeriet.

Det aktuelle datasæt består af enkeltanalyser fordelt på besætninger racer, pariteter og tidspunkter i laktationen. Til brug i de forskellige analyser er datasættet med fedtsyrer koblet til informationer om dyr og besætninger med hensyn til fodring, genetik, reproduktion og mælkens egenskaber

Hovedresultaterne fra aktiviteterne i undersøgelsen er som følger:

 

 

Sidst bekræftet: 13-06-2019 Oprettet: 29-06-2018 Revideret: 29-06-2018

Forfatter

HusdyrInnovation
Specialkonsulent

Finn Strudsholm

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Økologiske dyr kan holdes på stald i usædvanligt vådt vejr
Oversvømmede græsmarker og optrådte drivveje kan gøre det vanskeligt at opfylde reglerne om græsning og udeophold for økolo...
12.09.19
Stor forskel i levetid hos økologiske malkekøer
Den produktive levetid hos økologiske malkekøer er meget forskellig mellem besætninger og svinger fra to til fire malkeår p...
03.09.19
Stor forskel på udgiften til mineraler på økologiske malkekvægbedrifter
Udgifter til indkøb af mineraler til økologiske malkekøer er stigende, og mellem bedrifter varierer udgiften fra 2 til 6 ør...
11.07.19
Jod til malkekøer
Mangel på jod til malkekøer er sjældent under danske forhold, mens forsyning med jod over køernes behov kan give et uønsket...
11.06.19
Tips til fodring og håndtering af økologiske småkalve på græs
Økologiske kalve på 4­–6 måneder skal på græs i sommerperioden fra 1. maj til 1. september. Artiklen samler en række tips, ...
21.05.19

Læs også