Oprettet: 15-03-2013
Revideret: 31-08-2017

Mark- og dyrkningsplan - Værktøjskasse

Mark- og dyrkningsplaner udarbejdes i DLBR Mark eller DLBR Mark Online programmet. Få hjælp til dit arbejde her

Værktøjer

  

Mark Online Er det primære værktøj til planlægning af mark- og dyrkningsplan.

Kalkule Mark (avanceret) Dan grundlag for mark- og dykningsplan, der er udgangspunkt for den detaljerede plan for det kommende år.

Foder-Mark-System (FMS - tidl. MarKo) 
Se markplanen i sammenhæng med foderbehovet til malkekvægholdet eller svineproduktionen. Brug også FMS når du vil udarbejde plan for anvendelse af maskiner og forventede omkostninger.

Produktionsbudget mark. Når mark- og dyrkningsplan er udarbejdet i Mark Online, kan alle data overføres til Ø90 og dermed indgå direkte i bedriftens økonomiske budget (produktionsbruget mark er integreret del af Mark Online).

Budgetkalkuler – Farmtal Online
Er udgangspunkt for det økonomiske budget, hvis der ikke foreligger en mark- dyrkningsplan. Beregn dækningsbidrag for de enkelte afgrøder planlagt i sædskiftet evt. i Ø90 Budget, hvor kalkuler fra Farmtal Online er direkte tilgængelige.

Prognose - Salgsafgrøder
Find kvartalsopdaterede prognosepriser for salgsafgrøder og anvend dem i dit budget, når kalkuler udarbejdes direkte fra Farmtal Online.

Priserne dækker det forventede gennemsnit pr. kvartal for op til 8 kvartaler frem i tiden. Opdateringen af priserne medfører automatisk, at priser i budgetkalkuler i Farmtal Online og Ø90 Budget ajourføres.

Maskinøkonomi
Læs om maskinomkostninger, arbejdstidsforbrug og de faktorer, der påvirker maskinøkonomien. Brug værktøjerne til at lave specifikke beregninger og vurderinger.

 

Vejledninger 

  Kom godt i gang med Mark Online 
Her kan du finde manualer til Mark- og gødningsplanlægning, Sprøjtejournalindberetning m.v. 
 

Best Practice 

  

Vi arbejder løbende med Best Practice i samarbejde med DLBR rådgivere.

Nøgletal i rådgivningen
Bliv klogere på Nøgletal i Rådgivningen, der er et inspirationskatalog til konsulenternes arbejde med nøgletal, og få indblik i, hvilke nøgletal der kan anvendes i økonomistyringen.

 

Sidst bekræftet: 01-03-2018 Oprettet: 15-03-2013 Revideret: 31-08-2017

 Produktionsplaner -Mark

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent

Michael Højholdt

Erhvervsøkonomi


Af samme forfatter

Eksempler på økonomi i at lægge økologisk jord til et vådområde
Artiklen viser en række følsomhedsberegninger for betydning af dyrkningssikkerhed, udbytte og tilskud i hhv. uændret drift ...
06.01.20
Positiv status på brug af vækstreguleringsprognose kombineret med forsikring
Landmænd har mod betaling af 50 kr. pr. ha, og ved at undlade vækstregulering kunnet forsikre sig, så der ved forekomst af ...
19.12.19
Aftaler om markarbejde
Når landmænd laver en aftale om udførelse af opgaver i marken, bør der indgås en skriftlig aftale om arbejdets udførelse.
04.12.19
De vejledende grovfoderpriser for 2019, 2020 og 2021 er klar
SEGES anbefaler, at der anvendes to principper til værdisætning af grovfoder. Det drejer sig om henholdsvis ”Intern grovfod...
30.09.19
Budgetkalkuler for 2020 og 2021
SEGES har udarbejdet nye budgetkalkuler og opdateret eksisterende budgetkalkuler for en lang række landbrugsprodukter. Som ...
24.09.19