Feedback Form

  

Oprettet: 07-07-2017

Få overblik over bedriften med ny Best Practice

Ny Best Practice beskriver, hvordan landmanden får overblik over bedriften med sit eget ledelsesinformationssystem. Dette overblik skal landmanden bruge i sin daglige ledelse og styring af virksomheden.

SEGES-projektet Økonomi-, ressource- og risikostyring har udviklet en ny Best Practice, der beskriver, hvordan landmanden får udarbejdet et individuelt tilpasset ledelsesinformationssystem, der tager udgangspunkt i hans mål for bedriften og sikrer ham det nødvendige overblik over bedriften.

 

Se den nye Best Practice ”Landmandens ledelsesinformationer”.

 

Informationer er landmandens styringsredskab

Ledelsesinformationssystemet er fundamentet i landmandens styring af bedriften og består af en række produktionstekniske og økonomiske data, som landmanden følger op på for at sikre sig, at alle indsatser på bedriften forløber, som de skal. Informationerne giver dermed landmanden et overblik over, hvordan det går med produktionen og økonomien på bedriften. Denne viden kan landmanden bruge til at sikre sammenhæng i alle aktiviteter og indsatser, når han skal styre virksomheden, samt en bevidsthed omkring de økonomiske effekter, at de valg der træffes på alle områder af bedriften.

 

Fokus på økonomistyring

Overblikket over bedriften og den økonomiske bevidsthed omkring de handlinger, der udføres, gør det lettere for landmanden at træffe rentable beslutninger omkring bedriften. Dermed er den nyudviklede Best Practice også en best practice i økonomistyring, fordi den sætter fokus på det at tænke over sammenhængen mellem aktiviteterne i produktionen og de økonomiske konsekvenser heraf. For de beslutninger, der træffes, og de handlinger, der udføres, på baggrund af den viden, som landmanden har fået via informationerne i ledelsesinformationssystemet, er essensen i det at praktisere økonomistyring.

 

Tag afsæt i skabelonerne

I den nye Best Practice er der opstillet tre skabeloner på tre typer af landbrugsvirksomheder, der viser, hvilke styringsopgaver, der er indenfor disse tre typer, og hvilke informationer der er nødvendige for at kunne varetage disse styringsopgaver. Derudover præsenterer Best Practice en række anbefalinger til, hvilke nøgletal og opfølgningspraksisser forskellige bedriftstyper bør have i sit ledelsesinformationssystem, alt afhængig af bedriftens kompleksitet og størrelse. Skabelonerne kan sammen med anbefalingerne bruges som udgangspunkt for at udarbejde et individuelt tilpasset ledelsesinformationssystem for den enkelte bedrift.

 

Læs mere

Du kan læse mere om, hvordan man sikrer, at der er sammenhæng mellem aktiviteterne i produktionen og bedriftens økonomi på siden: Øg værdien af din rådgivning

Du kan også læse mere om de forskellige styringsopgaver på bedriften på siden: Produktions- og Økonomistyring
Sidst bekræftet: 24-06-2019 Oprettet: 07-07-2017 Revideret: 07-07-2017

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Kommunikationskonsulent

Anja Kruse Christensen

Marketing & Fagkommunikation, Fagkommunikation


Af samme forfatter

Efterlysning! SEGES søger dig, der selv laver budget
SEGES skal til at udvikle et nyt budgetprogram, der gør det nemmere for dig at lave dit budget selv. Men vi har brug for hj...
28.06.19
Gode historier skal tiltrække unge landmænd
SEGES’ kampagne ’10 gode grunde til at være landmand’ sætter fokus på glæderne ved at være landmand. Og dem er der mange af...
14.06.19
På den anden side af generationsskiftet
Generationsskiftet af gården Kallestrup var i 2015 lagt på skinner, men midt i processen blev Christina Elgaard og hendes f...
30.11.18
Opblødning af skattereglerne ved generationsskifte
Få et samlet overblik over mulighederne i opblødningen af skattereglerne omkring bo- og gaveafgift, se konsekvensberegninge...
27.11.18
Pension: Vi skal have flere landmænd med!
Ny analyse af landmændenes pensionsopsparinger viser, at landmændene gennemsnitligt set er gode til at spare op. Men der er...
01.11.18