Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 21-06-2019

  

Oprettet: 20-06-2016
Revideret: 11-09-2018

Lagerstyring kan styrke landmandens bundlinje

Lagerstyring er en forudsætning for at få et overblik over bedriftens økonomi og rentabilitet og dermed træffe de beslutninger, der kan styrke landmandens bundlinje. Men for mange landmænd er lagerstyring en udfordrende disciplin.

Mælkeproducent Michael Jensen fra Sall ved Hammel er ikke i tvivl om, at det er vigtigt at sætte fokus på lagerstyring på bedriften.

”Det er vigtigt, at vi ved, hvor vi tjener penge, og hvor vi ikke gør, og hvor meget vi reelt dyrker, og hvilke omkostninger vi reelt har i marken. Det kan få betydning for bundlinjen og være med til at styrke økonomien på den enkelte bedrift,” fortæller mælkeproducenten. Han bakkes op af Keld Bech Møller, tidligere virksomhedsrådgiver i LMO, der ser et stort økonomisk potentiale i at arbejde med lagerstyring:

”Det har helt sikkert en økonomisk betydning, men det er svært at sige præcist, hvor meget – det kan være alt fra 0 til flere hundrede tusinde kroner på de store bedrifter,” vurderer han.

Lagerstyring behøver ikke være besværligt
Selvom lagerstyring kan give et overblik over bedriftens rentabilitet, vælger mange landmænd det fra, fordi det kan være en udfordrende disciplin. Men lagerstyring behøver ikke være besværligt eller tidskrævende, hvis det sættes i system. Og her kan styringsværktøjer være en stor hjælp. 

”Styringsværktøjer er en stor hjælp i hverdagen, hvis de anvendes systematisk, for det sikrer, at man ikke kommer på bagkant”, forklarer Dorthe Poulsgård Frandsen, seniorkonsulent ved SEGES og fortsætter:

”Landmænd er vant til at jonglere med mange tal i hverdagen, men hvis hukommelsen svigter, kan det være godt at have et styringsværktøj at falde tilbage på”. Hun understreger, at det er vigtigt, at landmanden sætter sine ansatte ind i, hvorfor de skal foretage registreringerne, da manglende indsigt kan betyde, at tingene ikke bliver gjort.

Kernen er datadisciplin
Datadisciplin er et nøgleord i lagerstyring. For at få et retvisende billede af bedriften kræver det nemlig, at man er disciplineret med dataindsamlingen, når man opgør bedriftens beholdninger og forbrug. Det ved svineproducent, Aage Lauritzen fra Ribe, alt om. Han har i flere år arbejdet med lagerstyring og bruger det i sin planlægning af foderforbrug og budgetlægning. Han har investeret i en brovægt, så han kan veje, hvor meget korn han får i sine siloer. Samtidig registrerer hans fodercomputer, hvor meget han fodrer ud. Dermed kan han følge sine beholdninger, hvilket giver ham et overblik, som gør, at han kan planlægge længere frem.

”Jeg bliver ikke overrasket over mine beholdninger eller har en silo, der pludselig er tom,” forklarer Aage Lauritzen og understreger, at kernen i lagerstyring er datadisciplin.

”Hvis man ikke har disciplin med vejesedler, så kan man ikke bruge det til noget. Hvert læs skal måles, og hver mark skal måles. Det handler om at være detaljeorienteret,” fastslår han.

Vigtigt i krisetider
Det overblik lagerstyring giver, betyder bl.a., at man som svinelandmand kan sælge korn, hvis man ved, at man ender med at have for meget. Eller hvis man har grovfoderproduktion kan man justere sit markbrug efter sit forbrug i stalden, da det kan være vanskeligt at sælge overskydende grovfoder.  

”Hvis landmanden har for meget grovfoder, skal han dyrke mindre. Mange landmænd vil dog hellere være på den sikre side og have foder nok,” vurderer Keld Bech Møller og tilføjer, at mange nok ikke er bevidste om, hvor mange penge de har bundet i beholdninger. Det kan dog betyde ekstra penge på bundlinjen at have fokus på lagerstyring, og særligt i krisetider er det vigtigt at fokusere på de steder, hvor man selv kan flytte noget.

”I år, hvor der er lave mælkepriser, kan det være med til at styrke min bundlinje, hvis jeg kan gå ud og realisere 150.000 kr.,” fastslår mælkeproducent Michael Jensen.

Sådan kommer du i gang med lagerstyring
Få gode råd og tips til, hvordan du kommer i gang med lagerstyring på siden ”Få styr på bedriftens beholdninger og forbrug”. Her kan du bl.a. læse om lagerstyring i mælkeproduktion og i forbindelse med første slæt, samt blive klogere på datadisciplin og det overblik over forholdet mellem mark og stald, som lagerstyringen medfører.

Sidst bekræftet: 11-09-2018 Oprettet: 20-06-2016 Revideret: 11-09-2018

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Kommunikationskonsulent

Anja Kruse Christensen

Marketing & Fagkommunikation, Fagkommunikation


Af samme forfatter

Efterlysning! SEGES søger dig, der selv laver budget
SEGES skal til at udvikle et nyt budgetprogram, der gør det nemmere for dig at lave dit budget selv. Men vi har brug for hj...
28.06.19
Gode historier skal tiltrække unge landmænd
SEGES’ kampagne ’10 gode grunde til at være landmand’ sætter fokus på glæderne ved at være landmand. Og dem er der mange af...
14.06.19
På den anden side af generationsskiftet
Generationsskiftet af gården Kallestrup var i 2015 lagt på skinner, men midt i processen blev Christina Elgaard og hendes f...
30.11.18
Opblødning af skattereglerne ved generationsskifte
Få et samlet overblik over mulighederne i opblødningen af skattereglerne omkring bo- og gaveafgift, se konsekvensberegninge...
27.11.18
Pension: Vi skal have flere landmænd med!
Ny analyse af landmændenes pensionsopsparinger viser, at landmændene gennemsnitligt set er gode til at spare op. Men der er...
01.11.18