Oprettet: 18-05-2016

Mælkeproducent: Sådan kommer du i gang med lagerstyring

Er du mælkeproducent med egen grovfoderproduktion, og vil du gerne i gang med at foretage løbende opgørelse og styring af dine beholdninger? Læs her, hvordan du kommer godt i gang med arbejdet.

Som mælkeproducent kan det virke uoverskueligt at skulle til at måle stakke op, vurdere indholdet i siloen og foretage analyser af sine beholdninger, når man mener, at man har foder nok. Men lagerstyring handler om meget mere end at vide, at man har foder nok til hele året. En løbende styring og opgørelse af bedriftens beholdninger og foderforbrug er en forudsætning for at få overblik over bedriftens økonomi. Det er også en forudsætning for at kunne foretage budgetopfølgning på resultatet, hvilket pengeinstitutterne i stor udstrækning kræver, fordi det giver et bedre billede af bedriftens økonomi og rentabilitet end en budgetopfølgning på likviditet. Derudover er det nødvendigt at foretage en løbende styring og opgørelse af bedriftens beholdninger for at kunne vurdere rentabiliteten i mark og stald. Kort sagt er lagerstyring fundamentet for at kunne træffe de rigtige beslutninger omkring bedriften.

Mulighed for bedring styring
Kvægbrugskonsulent Mette Kyrstein fra Syddansk Kvæg ved godt, at de fleste landmænd synes, det er svært at komme i gang med lagerstyring. Hun tror, det handler meget om tid og interesse, da det for mange landmænd betyder mest, at de har foder nok. Men i en tid, hvor mange har en stram likviditet, kan det betyde ekstra penge på bundlinjen at arbejde med lagerstyring.

”Nogle har 4-5 måneders ekstra grovfoder og er tilfredse med det, men det er måske lige i overkanten at have som buffer. Ved at ændre dette kunne de måske tjene mere, for det er rigtig mange penge, de har til at stå i siloen, ” pointerer Mette Kyrstein. Hun ser en stor værdi i at arbejde med lagerstyring.

”Man har mulighed for at styre sin bedrift bedre, fordi man har den information, man har behov for til at agere. En ting er at have styr på, hvad der ligger i siloen, men at få det koblet til at vide, hvad udbytterne er på markerne, og hvilken kvalitet vi får ind, det er vigtigt i det samlede billede,” forklarer hun.

Stort økonomisk potentiale
Keld Bech Møller, virksomhedsrådgiver i LMO, er enig i, at det kan have stor værdi at arbejde med lagerstyring, fordi landmændene dermed kan vurdere rentabiliteten i driftsgrenene.

”Hvis landmanden ved præcist, hvor meget han har avlet, kan han vurdere økonomien i markbruget. Dermed kan han også vide, om hans forpagtning er for dyr, eller om han har købt jorden for dyrt. Det kan han ikke vide, hvis han ikke ved, hvor meget han har avlet,” forklarer Keld Bech Møller. Denne viden er også vigtig, hvis landmanden ønsker at investere i ny jord, for hvis udbytterne ikke er gode nok til at finansiere aftalen, kan det blive en meget dårlig forretning. Dermed ser virksomhedsrådgiveren et stort økonomisk potentiale i at arbejde med lagerstyring.

”Det har helt sikkert en økonomisk betydning. Det er svært at sige præcist hvor meget, men alt fra 0 til flere hundrede tusinde kroner på de store bedrifter,” vurderer han.

Godt i gang med lagerstyring
For at komme i gang med lagerstyring anbefaler Mette Kyrstein, at man måler udbytterne, når afgrøden høstes. Det kan man f.eks. gøre med en flowmåler på finsnitteren, som, hvis den er kalibreret korrekt, kan måle, hvor mange tons grønmasse man får ind i stakken. Det er dog ikke alle maskinstationer, der tilbyder denne service endnu. Alternativt kan man veje hvert læs på en brovægt, eller man kan tælle hvert læs og derefter tage tørstofanalyser af hver mark. Optælling er dog mindre præcist end indvejning eller brug af flowmåleren. Udbyttedataene fra flowmåleren kan efterfølgende overføres til MarkOnline, hvorfra de kan overføres til SEGES Lager. Dernæst anbefales det løbende at kontrollere kvaliteten og det faktiske forbrug fra markstak eller silo. Dette kan kvægbrugskonsulenten hjælpe med. Det kan også blive aktuelt at få lavet en ny analyse af udvalgte beholdninger gennem sæsonen. De fleste landmænd har ligeledes en fuldfodervogn, der kan registrere foderforbruget i forbindelse med udfodringen. Disse data kan tastes ind i DMS Foderkontrol og sammenholdes med de opgjorte beholdninger i SEGES Lager, så man f.eks. kan få et bud på status pr. 31/3.

”Det handler om at få krydstjekket det forventede med det forbrugte, så man kan agere, hvis der f.eks. er store svind. Det er her, der er noget at hente med lagerstyringen” forklarer Mette Kyrstein. Dermed kan samkørslen af data og det at arbejde med styring og opgørelse af bedriftens beholdninger være med til at igangsætte handlinger på bedriften, der i sidste ende kan betyde forbedringer på bundlinjen.

Gode råd
  • Mål udbytterne enten med en flowmåler på finsnitteren eller ved at veje eller tælle hvert læs.
  • Få din kvægbrugskonsulent til løbende at kontrollere kvaliteten og det faktiske forbrug fra silo eller markstak.
  • Overfør dataene fra flowmåleren til MarkOnline og derfra videre til SEGES Lager.
  • Brug den automatiske foderregistrering i din fuldfodervogn til at registrere det forbrugte foder.
  • Tast foderregistreringerne ind i DMS Foderkontrol og sammenhold foderdataene med de opgjorte beholdninger i SEGES Lager.
Sidst bekræftet: 06-05-2019 Oprettet: 18-05-2016 Revideret: 18-05-2016

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Kommunikationskonsulent

Anja Kruse Christensen

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Bliv godt klædt på til at blive virksomhedsejer
Få tjek på alle detaljerne, når du skal forfølge drømmen om at blive selvstændig landmand.
30.10.19
Bliv godt klædt på til at ejerskifte din virksomhed
Få tjek på alle detaljerne, når du skal godt videre fra livet som selvstændig landmand.
30.10.19
Opblødning af skattereglerne ved generationsskifte
Få et samlet overblik over mulighederne i opblødningen af skattereglerne omkring bo- og gaveafgift, se konsekvensberegninge...
27.11.18
Pension: Vi skal have flere landmænd med!
Ny analyse af landmændenes pensionsopsparinger viser, at landmændene gennemsnitligt set er gode til at spare op. Men der er...
01.11.18
Det gode ejer- eller generationsskifte
Et godt ejer- eller generationsskifte kræver dialog, og at man kommer i gang i god tid. Men hvad skal du forberede, og hvad...
24.10.18