Feedback Form

  

Oprettet: 19-02-2019

Overvintrende efterafgrøder bør nedmuldes ved først givne lejlighed

Det er vigtigt at nedmulde eller nedvisne overvintrende efterafgrøder tidligt. Der bør være mindst 1-2 uger fra nedmuldning af en efterafgrøde af rajgræs til såning af hovedafgrøden.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 19-02-2019 Oprettet: 19-02-2019 Revideret: 19-02-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Konsulent

Lea Staal

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Sådan tager du jordprøver til N-min-måling
N-min-prøver kan give en god vurdering af din marks kvælstofindhold, så du kan beregne næste afgrødes kvælstofbehov.
05.04.19
Eftervirkning af efterafgrøder i 2019
N-min-målinger i februar i marker og forsøg med og uden efterafgrøder tyder på, at eftervirkningen af efterafgrøder i 2019 ...
07.03.19
Analyse af data fra registreringsnettet for bladsvampe i majs i 2013-2018
Der er foretaget en analyse af evt. sammenhænge mellem angreb af bladsvampe i majs i registreringsnettet i 2013-2018 og opl...
12.02.19
Effekt af pløjefri dyrkning på kvælstofudvaskningen
En litteraturgennemgang viser, at pløjefri dyrkning i nogle forsøg forøger kvælstofudvaskningen, mens det i andre reducerer...
23.01.19
Mellemafgrøder - dyrkningsvejledning
Læs bl.a. om lovgivning, arter og sorter og eftervirkninger af kvælstof.
22.11.18

Læs også