Planteavlsorientering - 05-336

Oprettet: 20-02-2007

Sortsundersøgelsen 2005 - markfrø

Planteavlsorientering
Nr. 05-336

Den 20. februar 2007

Landscentret | Planteproduktion


Sortsundersøgelsen 2005 - markfrø

I Sortsundersøgelsen 2005 findes de opnåede udbytter fordelt på arter og evt. sorter af frøafgrøderne: Alm. rapgræs, Alm. rajgræs, Engrapgræs, Engsvingel, Hundegræs, Hvidkløver, Humlesneglebælg, Hybridrajgræs, Ital. rajgræs, Krybhvene, Rajsvingel, Rødsvingel, Stivbladet svingel, Strandsvingel, Timothe og Westerwoldisk rajgræs.

Grundlaget for udbytterne er de udbytter, der er opnået EU-støtte til. Der findes kun oplysninger om sorter, der har været dyrket i mindst to år, og hvor der har været mindst fem partier pr. år.

Sortsundersøgelsen er et godt redskab ved planlægningen og dyrkningen af frø.

Sortsundersøgelsen 2005 er bygget op af en række tabeller og en figur:

  • I tabel 1 og figur 1 er vist de landsdele, som udbytterne er opdelt i.
  • I tabel 2 er vist de i 2005 opnåede udbytter for arter og sorter. Der er oplyst udbytter i forskellige landsdele, landsgennemsnit og det udbytte 10 pct. af partierne har ligget over samt forholdstal for udbytte.
  • I tabel 3 er vist arternes gennemsnitlige udbytte de sidste fem år samt forholdstal for udbytte i syv landsdele.
  • I tabel 4 er vist de opnåede udbytter ved økologisk dyrkning af frø.
  • I tabel 5 er vist forholdstallet for sorternes udbytte igennem de seneste fem år samt arternes årlige gennemsnitsudbytter.
Emneord: frø, frøavl, udbytter, frøgræs, bælgplanter, hvidkløver, rødkløver, rødkløver, humlesnegle græsfrø, økolog
Sidst bekræftet: 20-02-2007 Oprettet: 20-02-2007 Revideret: 20-02-2007

Forfatter

Planter & Miljø
Christian Haldrup

Af samme forfatter

Rapgræsgalmyg i engrapgræs
Aarhus Universitet (DJF) følger temperatursummen for begyndende flyvning af engrapgræsgalmyg og har fangbakker ude i en enk...
17.04.07
Stomp er off-label godkendt i frøgræs
Stomp må nu anvendes til bekæmpelse af græsukrudt i frøgræs.
02.10.06
Produktion af markfrø i Oregon, Washington og Idaho
Besøg i et af verdens største områder for produktion af frø – Willarmett Valley i Oregon.
04.09.06
Vinterraps betaler for at blive sået rettidigt
Udsættelse af såtidspunktet for vinterraps kan medføre store økonomiske tab.
17.08.06
Størst udbytte i vinterraps efter pløjning
Tyske forsøgsresultater med etablering af raps.
09.06.06