Planteavlsorientering - 05-351

Oprettet: 10-07-2008

Sortsundersøgelsen 2006 - markfrø

Planteavlsorientering
Nr. 05-351

Den 10. juli 2008

Landscentret
Planteproduktion

Sortsundersøgelsen 2006 - markfrø

Resumé og konklusioner:
I Sortsundersøgelsen 2006 findes de opnåede udbytter fordelt på arter og evt. sorter af frøafgrøderne: alm. rapgræs, alm. rajgræs, engrapgræs, engsvingel, hundegræs, hvidkløver, humlesneglebælg, hybridrajgræs, ital. rajgræs, krybhvene, rajsvingel, rødsvingel, stivbladet svingel, strandsvingel, timothe og westerwoldisk rajgræs.

Der findes kun oplysninger om sorter, der har været dyrket i mindst to år, og hvor der har været mindst fem partier pr. år.

Sortsundersøgelsen er et godt redskab ved planlægningen og dyrkningen af frø.

Sortsundersøgelsen 2006 er bygget op af en række tabeller og en figur:

  • I tabel 1 og figur 1 er vist de landsdele, som udbytterne er opdelt i.
  • I tabel 2 er vist de i 2005 opnåede udbytter for arter og sorter. Der er oplyst udbytter i forskellige landsdele, landsgennemsnit og det udbytte 10 pct. af partierne har ligget over samt forholdstal for udbytte.
  • I tabel 3 er vist arternes gennemsnitlige udbytte de sidste fem år samt forholdstal for udbytte i syv landsdele.
  • I tabel 4 er vist de opnåede udbytter ved økologisk dyrkning af frø.
  • I tabel 5 er vist forholdstallet for sorternes udbytte igennem de seneste fem år samt arternes årlige gennemsnitsudbytter.

Barthold Feidenhans'l

Emneord: frø, frøavl, udbytter, frøgræs, bælgplanter, hvidkløver, rødkløver, rødkløver, humlesnegle græsfrø, økolog

 

Sidst bekræftet: 10-07-2008 Oprettet: 10-07-2008 Revideret: 10-07-2008

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Frø

Barthold Feidenhans´l

Afgrødeteam


Af samme forfatter

Sortsundersøgelsen 2018 for frøafgrøder
I Sortsundersøgelsen 2018 findes de opnåede udbytter fordelt på arter og evt. sorter inden for græsarter, kløver og humlesn...
23.12.19
Sortsundersøgelsen 2018
Sortsundersøgelsen 2018 er en opgørelse over udbytter i kg græs- og kløverfrø pr. ha certificeret areal dyrket i sæsonen 20...
23.12.19
Reglone i frøgræs og hvidkløver
Reglone må anvendes frem til og med 3. februar 2020 til ukrudtsbekæmpelse i visse frøarter.
11.12.19
Godkendelse af ukrudtsmidlet Atlantis OD til mindre anvendelse i engrapgræs til frø om efteråret
Efter anmodning fra SEGES PlanteInnovation har Miljøstyrelsen godkendt ukrudtsmidlet Atlantis OD til mindre anvendelse i en...
14.08.19
Udlæg af alm. rajgræs i renbestand i efteråret 2019
I 2019 bør der være gode muligheder for at etablere alm. rajgræs i renbestand i august måned. Læs om etablering og se løsni...
05.08.19