Planteavlsorientering - 05-351

Oprettet: 10-07-2008

Sortsundersøgelsen 2006 - markfrø

Planteavlsorientering
Nr. 05-351

Den 10. juli 2008

Landscentret
Planteproduktion

Sortsundersøgelsen 2006 - markfrø

Resumé og konklusioner:
I Sortsundersøgelsen 2006 findes de opnåede udbytter fordelt på arter og evt. sorter af frøafgrøderne: alm. rapgræs, alm. rajgræs, engrapgræs, engsvingel, hundegræs, hvidkløver, humlesneglebælg, hybridrajgræs, ital. rajgræs, krybhvene, rajsvingel, rødsvingel, stivbladet svingel, strandsvingel, timothe og westerwoldisk rajgræs.

Der findes kun oplysninger om sorter, der har været dyrket i mindst to år, og hvor der har været mindst fem partier pr. år.

Sortsundersøgelsen er et godt redskab ved planlægningen og dyrkningen af frø.

Sortsundersøgelsen 2006 er bygget op af en række tabeller og en figur:

  • I tabel 1 og figur 1 er vist de landsdele, som udbytterne er opdelt i.
  • I tabel 2 er vist de i 2005 opnåede udbytter for arter og sorter. Der er oplyst udbytter i forskellige landsdele, landsgennemsnit og det udbytte 10 pct. af partierne har ligget over samt forholdstal for udbytte.
  • I tabel 3 er vist arternes gennemsnitlige udbytte de sidste fem år samt forholdstal for udbytte i syv landsdele.
  • I tabel 4 er vist de opnåede udbytter ved økologisk dyrkning af frø.
  • I tabel 5 er vist forholdstallet for sorternes udbytte igennem de seneste fem år samt arternes årlige gennemsnitsudbytter.

Barthold Feidenhans'l

Emneord: frø, frøavl, udbytter, frøgræs, bælgplanter, hvidkløver, rødkløver, rødkløver, humlesnegle græsfrø, økolog

 

Sidst bekræftet: 10-07-2008 Oprettet: 10-07-2008 Revideret: 10-07-2008

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Frø

Barthold Feidenhans´l

Afgrøder & Produktion


Af samme forfatter

Ukrudtsmidlet Clomate godkendt til mindre anvendelse i vinterraps enten alene eller i blanding med Stomp CS
Miljøstyrelsen har godkendt ukrudtsmidlet Clomate til mindre anvendelse enten alene eller i kombination med ukrudtsmidlet ...
02.04.20
Ukrudtsmidlet Clomate godkendt til mindre anvendelse i kinesisk kål til frøproduktion
Ukrudtsmidlet Clomate der indeholder aktivstoffet clomazon er blevet godkendt til mindre anvendelse i kinesisk kål til frø...
31.03.20
Ukrudtsmidlet Clomate godkendt til mindre anvendelse i vårraps til produktion af udsæd
Ukrudtsmidlet Clomate der indeholder aktivstoffet clomazon er blevet godkendt til mindre anvendelse i vårraps til produkti...
31.03.20
Ukrudtsbekæmpelse i etableret skorzoner om efteråret
Clomate anvendes efter høst af afgrøden til bekæmpelse af hyrdetasker, tvetand og fuglegræs.
31.03.20
Svampebekæmpelse i engrapgræs
Hold især øje med rust.
26.03.20