Oprettet: 31-05-2019

Høsttidspunktet af kløver- og græsfrø bestemmes af datoen for skridning

Det er vigtigt at finde det rigtige høsttidspunkt i frømarken. Det gælder både ved skårlægning og direkte høst. Vandprocenten er den bedste indikator.

Nye forsøg, der blev præsenteret på IHSG konferencen i Oregon USA viste, at der kan være et meget stort spild ved såvel skårlægning som høst i de spildsomme frøarter.
I alm. rajgræs, der blev skårlagt, kunne spildet være op til 35 %. Mellem de testede maskiner var variationen fra 18-35 %. I strandsvingel var tabet mellem 8 og 11 %, medens andre ældre undersøgelser viser tab i den art på op til 27 %. Ældre undersøgelser fra New Zealand viser spild på 25% i alm. rajgræs. Der er således god grund til at være meget omhyggelig med fastlæggelsen af det korrekte tidspunkt for såvel skårlægning som høst i frøgræs Den bedste indikator til fastlæggelse af det korrekte tidspunkt til såvel skårlægning som direkte høst er vandprocenten. Det er vigtigt at skårlægge frøet, når det er fysiologisk modent. Det vil i de fleste arter sige ved en vandprocent mellem 30 og 40 %. Den højeste vandprocent gælder i de mest spildsomme arter og på arealer med en meget stående afgrøde. Der bør skårlægges ved en høj luftfugtighed, det vil sige om natten eller tidlig morgen.

Ved direkte høst bør vandprocenten ligge mellem 20 og 30 %. Hellere høste 2 dage for tidligt end 1 dag for sent. På det tidspunkt er frøet modent, og der er fuld spireevne, men det stiller store krav til et godt tørreri. Pas på, da mejetærskeren kan spilde over både skærebord, solde som halmryster. Specielt skærebordsspildet kan blive meget stort hvis der høstes for sent. For at kunne høste på det optimale tidspunkt er det helt afgørende, at der er den fornødne høstkapacitet til rådighed. Planlæg i god tid om det er nødvendigt at indskrive ekstra hjælp fra naboen, der måske har ledig kapacitet, så du ikke står midt i høsten og må konstatere, at du er i problemer. Husk også at frø altid har første prioritet, når afgrøderne skal prioriteres. 48 timers udsættelse af høsten kan medfører meget store udbyttetab på grund af drysning.

Indlejring og frøspild

Figur 1 viser modningsforløbet for alm. rajgræs, men princippet er det samme for de øvrige græsarter. Risikoen for frøspild afhænger meget af frøarten og i nogen grad af sorten. Frøspildet påvirkes også af, om afgrøden er opretstående eller gået i leje.

Det største udbytte fås ved at høste, når frøtilvækst og frøspild er lige store.


Figur 1. Modningsforløb i alm. rajgræs fra skridning over grøn- og gulmodenhed.

Kendetegn ved modning – høst

Tabel 1. Kendetegn til bestemmelse af græsfrøets udvikling.

Frø Kernen Drysning Strå Vandindhold i frøet, procent
Grøn umoden Mælkeagtig Ingen Grønt 45-50
Tidlig grønmoden Voksblød (cremeosteagtig) Ingen Grønt 35-45
Grønmoden Voksagtig Begyndende Grønligt 25-35
Gulmoden Fast (osteagtig) En del Gulligt 20-25
Fuldmoden Fast/hård Meget Gult/tørt Under 20

Skridning, blomstring og høst

I tabel 2 er der en oversigt over, hvornår det kan forventes, at de forskellige græsser skrider, blomstrer og kan være klar til at blive høstet. Ved at notere datoerne for skridning og blomstring vil det være muligt at beregne, hvornår det kan forventes, at afgrøden er klar til høst.

Høsttidspunktet af kløver- og græsfrø kan beregnes ud fra skridningsdatoen. Fra skridning til skårlægning går der ca. 44 dage og fra skridning til direkte tærskning går der ca. 52 dage.

Tabel 2. Frøarternes udvikling fra skridning til høst.

Frøart Skridnings-interval Dage mellem skridning
og blomstring
Dage mellem blomstring
og gulmodenhed
Forventet dato
for høst
(Egne notater)
Alm. rajgræs, tidlig 5/5-15/5 15 33  
Alm. rajgræs, middeltidlig 15/5-25/5 15 33  
Alm. rajgræs, sildig 25/5-5/6 15 33  
Italiensk rajgræs 19/5-28/5 15 30  
Hybrid rajgræs 17/5-26/5 15 30  
Timothe 23/5-2/6 19 35  
Hundegræs 9/5-17/5 21 27  
Engsvingel 19/5-23/5 15 24-29  
Rødsvingel 27/4-15/5 21 24  
Bakkesvingel 16/4-1/5 20 25  
Engrapgræs 9/5-17/5 16 24-29  
Rødkløver     38-44  
Hvidkløver     21-28  
Strandsvingel 15/5-25/5 18 28  

 

Sidst bekræftet: 31-05-2019 Oprettet: 31-05-2019 Revideret: 31-05-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Frø

Barthold Feidenhans´l

Afgrøder & Produktion


Af samme forfatter

Ukrudtsmidlet Clomate godkendt til mindre anvendelse i kinesisk kål til frøproduktion
Ukrudtsmidlet Clomate der indeholder aktivstoffet clomazon er blevet godkendt til mindre anvendelse i kinesisk kål til frø...
31.03.20
Ukrudtsmidlet Clomate godkendt til mindre anvendelse i vårraps til produktion af udsæd
Ukrudtsmidlet Clomate der indeholder aktivstoffet clomazon er blevet godkendt til mindre anvendelse i vårraps til produkti...
31.03.20
Ukrudtsbekæmpelse i etableret skorzoner om efteråret
Clomate anvendes efter høst af afgrøden til bekæmpelse af hyrdetasker, tvetand og fuglegræs.
31.03.20
Svampebekæmpelse i engrapgræs
Hold især øje med rust.
26.03.20
Vækstregulering i frøgræs i et koldt forår
Visse frømarker nærmer sig begyndende strækning. Hvad gør vi, når vejrforholdene ikke er optimale.
26.03.20

Læs også