Planteavlsorientering - 05-282

Oprettet: 11-08-2004

Sortsundersøgelsen 2003 - markfrø

Planteavlsorientering
Nr. 05-282

Den 11. august 2004

Landscentret | Planteavl


Sortsundersøgelsen 2003 - markfrø

I Sortsundersøgelsen 2003 findes de opnåede udbytter fordelt på arter og evt. sorter af frøafgrøderne: Alm. rapgræs, Alm. rajgræs, Engrapgræs, Engsvingel, Hundegræs, Hvidkløver, Humlesneglebælg, Hybridrajgræs, Ital. rajgræs, Krybhvene, Rajsvingel, Rødsvingel, Stivbladet svingel, Strandsvingel, Timothe og Westerwoldisk rajgræs.

Grundlaget for udbytterne er de udbytter, der er opnået EU støtte til. Der findes kun oplysninger om sorter, der har været dyrket i mindst to år, og hvor der har været mindst 5 partier pr. år.

Sortsundersøgelsen er et godt redskab ved planlægningen og dyrkningen af frø. Sortsundersøgelsen 2003 er bygget op af en række tabeller og en figur:

I tabel 1 og figur 1 er vist de landsdele, som udbytterne er opdelt i.

I tabel 2 er vist de i 2003 opnåede udbytter for arter og sorter. Der er oplyst udbytter i forskellige landsdele, landsgennemsnit og det udbytte 10 pct. af partierne har ligget over samt forholdstal for udbytte.

I tabel 3 er vist arternes gennemsnitlige udbytte de sidste 5 år samt forholdstal for udbytte i syv landsdele.

I tabel 4 er vist de opnåede udbytter ved økologisk dyrkning af frø.

I tabel 5 er vist forholdstallet for sorternes udbytte igennem de seneste 5 år samt arternes årlige gennemsnitsudbytter.

Emneord: frø; frøavl; udbytter; frøgræs; bælgplanter; hvidkløver; rødkløver; rødkløver humlesnegle; græsfrø; økologi
Sidst bekræftet: 11-08-2004 Oprettet: 11-08-2004 Revideret: 11-08-2004

Forfatter

Planter & Miljø
Christian Haldrup

Af samme forfatter

Rapgræsgalmyg i engrapgræs
Aarhus Universitet (DJF) følger temperatursummen for begyndende flyvning af engrapgræsgalmyg og har fangbakker ude i en enk...
17.04.07
Sortsundersøgelsen 2005 - markfrø
Se de opnåede udbytter i sorter af frøgræs og kløverfrø.
20.02.07
Stomp er off-label godkendt i frøgræs
Stomp må nu anvendes til bekæmpelse af græsukrudt i frøgræs.
02.10.06
Produktion af markfrø i Oregon, Washington og Idaho
Besøg i et af verdens største områder for produktion af frø – Willarmett Valley i Oregon.
04.09.06
Vinterraps betaler for at blive sået rettidigt
Udsættelse af såtidspunktet for vinterraps kan medføre store økonomiske tab.
17.08.06