Oprettet: 23-12-2019

Sortsundersøgelsen 2018 for frøafgrøder

I Sortsundersøgelsen 2018 findes de opnåede udbytter fordelt på arter og evt. sorter inden for græsarter, kløver og humlesneglebælg.

Sortsundersøgelsen 2018 er et godt redskab ved planlægning og dyrkning af frø. I pjecen findes kun oplysninger om sorter, der har været dyrket på mindst 5 marker i høståret 2018 og på mindst 5 marker i mindst et af høstårene 2014 til 2018.

Som for tidligere år er sortsundersøgelsen bygget op af en række tabeller samt en figur.

  • I tabel 1 og figur 1 er vist de landsdele, som udbytterne er opdelt i.
  • I tabel 2 er vist de i 2018 opnåede udbytter for arter og sorter. Der er oplyst udbytter i forskellige landsdele, landsgennemsnit og de bedste sorter beregnet som en 90 pct. fraktil.
  • I tabel 3 er vist arternes gennemsnitlige udbytte de seneste fem år, forholdstal for udbytte i syv landsdele, samt som noget nyt arternes fem års gennemsnit i kg frø pr. ha for hele landet. Ud fra det gennemsnit er der beregnet forholdstal for de landsdele, hvor arten har været dyrket.
  • I tabel 4 er vist de opnåede udbytter ved økologisk dyrkning af frø.
  • I tabel 5 er vist forholdstal for sorternes udbytte igennem de seneste fem år samt arternes årlige gennemsnitsudbytter.
Sidst bekræftet: 23-12-2019 Oprettet: 23-12-2019 Revideret: 23-12-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Frø

Barthold Feidenhans´l

Afgrøder & Produktion


Af samme forfatter

Gødskning af frøgræs forår 2020
Korrekt gødskning af frømarken er afgørende for et højt udbytte og dermed et godt dækningsbidrag.
11.02.20
Kerb 400 SC I frøgræs
Kerb 400 SC kan anvendes i alm. rajgræs udlagt i dæksæd, strandsvingel og hundegræs før 1. marts til bekæmpelse af visse gr...
30.01.20
Sortsundersøgelsen 2018
Sortsundersøgelsen 2018 er en opgørelse over udbytter i kg græs- og kløverfrø pr. ha certificeret areal dyrket i sæsonen 20...
23.12.19
Reglone i frøgræs og hvidkløver
Reglone må anvendes frem til og med 3. februar 2020 til ukrudtsbekæmpelse i visse frøarter.
11.12.19
Godkendelse af ukrudtsmidlet Atlantis OD til mindre anvendelse i engrapgræs til frø om efteråret
Efter anmodning fra SEGES PlanteInnovation har Miljøstyrelsen godkendt ukrudtsmidlet Atlantis OD til mindre anvendelse i en...
14.08.19